DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Spillredskap för kemikalieläckage och oljespill

Spill av farliga ämnen kan saneras på ett säkert sätt med spillredskap från DENSORB®. Medan stationära lösningar med stor absorptionskapacitet oftast behövs på lager, erbjuder mobila spillredskap från DENSORB® mer flexibilitet och snabbhet, till exempel när det gäller insatser på avskilda arbetsplatser, maskiner och system.

Här kan du ta reda på om mobila spillredskap är rätt lösning för dig och få användbara experttips för din läckagehantering.

Vad är mobila spillredskap?

När absorbenter är packade i väskor, vagnar eller boxar tillsammans med skyddsglasögon, skyddshandskar och avfallspåsar kallar vi dem för mobila spillredskap. DENIOS mobila spillredskap från DENSORB® innehåller viktiga komponenter för att snabbt och säkert kunna städa upp spill av farliga ämnen. Det kan till exempel vara länsor för att valla in eller hålla vätskor borta, samt absorberande mattor eller granulat för att absorbera läckage. Förutom de nödvändiga absorbenterna innehåller DENSORB® andra praktiska hjälpmedel, till exempel skyddsglasögon, skyddshandskar, varningsetiketter och avfallspåsar för använt material. Spillredskapen är förpackade i användarvänliga utryckningssatser för att säkerställa en snabb och smidig process vid nödsituationer av spill.

Jämfört med stationära lösningar har mobila utrustningar vanligtvis en mindre, användarspecifik förvaringskapacitet. De förvaras i kompakta, mobila lådor, vagnar eller väskor och är därför särskilt enkla att förvara, samt lätta och snabba att transportera i en nödsituation. Mobila spillredskap från DENSORB® finns till exempel i praktiska bärväskor, vikbara lådor eller mobila transport- och rullvagnar.

Vid vilka användningsområden är mobila spillredskap lämpliga?

Användningen av mobila spillredskap bör bestämmas i enlighet med riskbedömningen. Ställ dig följande frågor: Vilka arbetsplatser, maskiner och utrustning riskerar att få eventuella läckor? Hur många riskområden finns det? Vilka mängder farliga ämnen kan förväntas spillas i varje enskilt fall? Och hur snabbt måste saneringen genomföras i en nödsituation? Vid följande användningsområden erbjuder mobila spillredskap fördelar jämfört med stationära lösningar:

Utrustning för avskilda arbetsplatser, maskiner eller system

Om du behöver en snabb insats på läckage kan mobila spillredskap placeras platsbesparande på arbetsplatser, maskiner eller system. Utrustningen är snabbt tillgänglig i nödsituationer, medarbetarna har materialet direkt till hands och behöver inte ta sig till det centrala lagret innan läckaget kan saneras. Det är också möjligt att lagra mobila spillredskap på fasta platser. Därifrån kan de snabbt transporteras till platsen där de ska användas. De mobila DENSORB® absorbenterna i en väska eller transportvagn är särskilt lämpliga för den här användningen.

Där mindre behållare används

Mobila spillredskap har en mindre absorptionsförmåga jämfört med stora stationära lösningar. Detta gör dem också särskilt effektiva i områden där man kan förvänta sig mindre läckor. Till exempel när behållare som flaskor, dunkar eller mindre fat används.

Vid rörligt arbete

Mobila spillredskap är perfekta om du vill bära med dig absorbenter, till exempel på monteringsjobb, då de kan förvaras i servicefordonet och därmed spara utrymme. De kan också transporteras i andra fordon, exempelvis i en gaffeltruck för lagerarbete eller på lastbilen, på ett lättillgängligt och förvaringssnålt sätt.

Rådgivning

för att ta fram den bästa absorbenten

För den som använder olja eller kemikalier är spill och läckage en del av det dagliga arbetet. När DENSORB® absorbenter skulle utvecklas låg fokus på tre aspekter: hög absorptionsförmåga, hög droppsäkerhet och samtidigt hög hållfasthet och hållbarhet. Utmaningen: Att perfekt matcha alla tre kvaliteter mot bakgrund av de fysiska och mekaniska principerna.

Vad bör man tänka på vid användning av mobila spillredskap?

Vi rekommenderar att du alltid förvarar spillredskapen separat från förbrukningsmaterial så att de inte förbrukas i den dagliga verksamheten. Spillredskapen från DENSORB® levereras direkt i en matchande förvaringsbehållare och kan därför lätt skiljas från förbrukningsmaterial.

För att säkerställa att spillredskapen snabbt kan hittas i en nödsituation bör dessa placeras på fasta platser och vara tydligt märkta. Ett flerspråkigt klistermärke ingår redan i leveransen av spillredskapen från DENSORB®.

Det bör regelbundet kontrolleras att materialet är fullständigt. För att säkerställa en snabb och enkel kontroll har vi valt en genomskinlig behållare för många av våra spillredskapsset. För en enkel påfyllning med material finns det en lämplig påfyllningssats för nästan alla spillredskap från DENSORB®.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske ocskå har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00