DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Snöröjning för en säker arbetsplats

Det går aldrig att förutse hur vädret blir under en vintersäsong. Ibland är det slask och blött. Vissa perioder kan det istället vara rikligt med snö och kallt. Ett krävande och väderberoende jobb är snöröjning och skottning utanför bostäder och arbetsplatser, på vägar och uppe på tak. Snöröjning, sandning och saltning är vinterarbeten som både kräver bra utrustning och ett klokt säkerhetstänkande. Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd för bland annat snöskottning på tak. Förskrifterna finns i AFS 1999:3.

Varför är det viktigt med rätt underhåll på vintern?

Snöfall, töväder och köldknäppar som följs av nya snöfall orsakar ofta förrädisk ishalka och halkolyckor. ”Fullt upp på akuten” var rubriken på ett inslag i en nyhetssändning hos Sveriges Radio för ett par år sedan. Många halkade omkull när fastighetsägare och hyresvärdar inte hann eller hade rätt utrustning för att snabbt få bort snö och förrädisk ishalka. Man uppskattar att cirka 17 000 personer varje år skadar sig så illa efter att ha halkat omkull utanför bostadshus att de söker vård.

Ändå är det fastighetsägarna och hyresvärdarna som har ansvar för att ha koll på väderomslag och se till att det inte är halt på exempelvis gångvägar och trappor. Samma sak gäller utanför arbetsplatser där arbetsgivaren också är fastighetsägare. Har det slarvats och någon skadats kan det leda till skadeståndskrav.

Vem är ansvarig för snöskottning?

Det är arbetsgivaren som har ansvar för att förskrifterna följs. I förskrifterna står att arbetsgivaren ska beakta alla faktorer som har betydelse för arbetsmiljön och det ska ske så tidigt som möjligt vid bland annat snöskottning på tak. Arbetsgivaren ska också se till att taket undersöks innan arbetet påbörjas och att takets säkerhetsanordningar är i bra skick. Om en arbetsgivare, eller fastighetsägare, anlitar en entreprenör för snöröjningen är det denne som har arbetsmiljö- och arbetsgivaransvaret.

Allt arbete med snöröjning och vinterunderhåll ska alltså vara säkert, men det är också viktigt att de som ska utföra arbetet har rätt utrustning. Mycket av det som behövs finns i Denios produktsortiment. Här finns allt från salt och skyfflar till kompletta säkerhetssatser för takarbeten.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Vilken utrustning behövs för rätt underhåll?

När rätt utrustning finns på plats och lätt tillgänglig kan arbete både med snöröjning och bekämpning av ishalka snabbt komma igång. Att i god tid innan snön och kylan kommer noga se igenom vilken typ av utrustning som behövs, och även var den ska placeras, gör vinterunderhållet så mycket lättare. Dessutom minskar det risken för olyckor!

Hos Denios finns det mesta som behövs för effektivt vinterunderhåll utanför bostäder och arbetsplatser:

  • Strövagnar för exempelvis sand. Underlättar arbetet med att snabbt sanda vid plötslig halka. Komplettera med praktisk skopa.

  • Skyfflar. I programmet finns både snöskyfflar och skyfflar för aggressiva ämnen som exempelvis vägsalt.

  • Sand- och grusbehållare. Finns i många olika modeller och storlekar. Sandbehållarna är i polyeten, stabila, väderresistenta och underhållsfria. Grusbehållare finns med gaffelfickor för enkel transport med pall- eller gaffeltruck.

  • Strögranulat utan salt. Ett miljövänligt alternativ till tösalt. Perfekt för att förhindra halka i trappor.

  • Avspärrningar. Vid riktigt svår halka, och innan en snöröjning är klar, kan det vara klokt att spärra av ett område.

Vill du utforska fler produkter som behövs under vinterhalvåret, läs vår produktguide som överskådligt går igenom alla områden för säkert arbete under höst och vinter.

Vilka risker finns med att skotta snö från tak?

Många olyckor orsakas av snöras och istappar som faller från tak och takrännor. Därför ställs det krav på snabba insatser där arbetsteam sätts in för att reducera riskerna krävs. Att arbeta på tak är alltid riskfyllt, men på vintern gör is och kyla att det blir extra farligt. Arbete på lutande och halt underlag med enbart personlig skyddsutrustning ger dessutom stor påfrestning på kroppen. På tak ska det därför finnas godkända fästen för att förankra säkerhetslinor. De som arbetar på tak är också beroende av pålitliga arbetskamrater!

I broschyren ”Säkrare snöskottning på tak” betonar Arbetsmiljöverket hur viktigt det är att arbetet utförs av ett samspelt arbetslag. Minimikravet är två yrkeskunniga personer på taket och minst en vakt på marken/gatan. Arbetet ska också ledas av personal med stor takvana. I centrum för föreskrifterna finns all den säkerhetsutrustning som krävs, och Arbetsmiljöverket skriver att det är krav på säkerhetssele och att midjebälte inte får användas.

I vår webbshop finns det mesta av det ett arbetslag behöver för att kunna arbeta säkert och effektivt.

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00