DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Säker arbetsplats med dragskåp och ventilation

Människor påverkas på olika sätt av kvaliteten på inomhusluften. Dålig luftkvalitet kan orsaka obehag, trötthet och även sjukdomar. Därför är det viktigt att med effektiv ventilation avlägsna olika typer av föroreningar och även dålig lukt från inomhusluften. På många arbetsplatser och industrier räcker det dock inte med bra ventilation för att svara upp mot kraven på bra luftkvalitet. När luftväxlingen inte är tillräcklig för att föra bort och byta ut förorenad luft krävs det att någon form av utsugssystem installeras. Det finns många olika utsugssystem och de skiljer sig åt när det gäller kapacitet, konstruktion och tänkta användningsområden.

Inom produktområdet luft- och utsugningsteknik finns ett stort antal lösningar och produkter för att fånga upp föroreningar och skydda anställda mot risken för ohälsa. Några exempel är dragskåp Vario-Flow, utsugsbord för svets-, lödnings- och limarbeten samt mobila punktutsug för svetsrök och damm. Bredden på produktområdet gör det möjligt att skapa optimerade utsugslösningar för varje arbetsmiljö. Vi ska här beskriva vad som skiljer olika utsugssystem åt, men också ta upp lite av de bestämmelser som reglerar hur riskerna för ohälsa på arbetsplatser ska minimeras.

Vem ansvarar för att det finns skyddsventilation?

I Sverige är det arbetsgivarens ansvar att riskerna för ohälsa hos arbetstagarna minimeras. I Arbetsmiljöverkets författningssamling ”Arbetsplatsens utformning” (AFS 2020:1) finns detaljerade regler hur detta ska ske. Ingår hantering av farliga ämnen i en verksamhet är det arbetsgivarens ansvar att se till att hanteringen kan ske på ett säkert sätt.

Ofta kräver det investeringar i vad som i Sverige betecknas som Processventilation och som ska användas när farliga ämnen avges vid arbetsplatser eller i anslutning till olika processer. Några exempel är svetsrök inom mekanisk industri, oljedimma från skärande maskiner, trädamm från slipmaskiner och kemikalier i laboratorier. I AFS 2020:1 anges att Processventilationen ska anpassas efter hur farlig en luftförorening är, spridningsriktning och hastighet, mängden luftföroreningar samt partikelstorlekar och täthet.

Författningssamlingen ”Arbetsplatsens utformning” är omfattande och dess motsvarighet i Tyskland är lagstiftningen TRGS. Båda länderna har en stark ambition att driva på utvecklingen för en bra och trygg arbetsmiljö. I TRGS 500 beskrivs till exempel det som kallas STOP-principen. Den anger en rangordning av skyddsåtgärder som kan vara tekniska, organisatoriska och personliga.

Välja rätt lösning för rätt ventilation

Det finns en stor bredd på lösningar och produkter för att minimera risken för ohälsa på grund av dålig luftkvalitet. För utsugning och filtrering av damm och rök från svetsning, skärning och ytbehandling finns både stationära och mobila lösningar.

Punktutsug

Punktutsug vid källan är många gånger det effektivaste sättet att skydda en operatör från exempelvis hälsofarliga rökgaser. Det kan ske med stationära sugarmar men också med mobila sugaggregat som är lätta flytta mellan olika arbetsplatser.

Utsugsbord

En annan lösning är utsugsbord som kan vara ett bra val för svets-, löd och limarbeten. Dessa bord är förberedda för anslutning till frånluftssystem och finns med olika stora arbetsytor och till- samt frånluftskapacitet. Inför valet av utsugssystem är det viktigt att bedöma vilket skydd som krävs i en viss arbetssituation, och hur stor utsugskapacitet som krävs för att säkerställa en bra luftkvalitet.

Dragskåp Vario-flow

Dragskåp VARIO-Flow är ett effektivt utsugssystem med luftjet. Här fångas utsläppen upp av tilluften ("push-principen") och transporteras in i utsugssystemet ("pull-principen"). Det främre arbetsområdet förblir helt öppet och ingen fönsterlucka behövs.

Vid typprovning SS-EN 14175-3:2019 hade Vario_Flow 1/20 av tillåtna maxvärde. Det visar att luftridån uppfyller gällande krav och ger en hög säkerhet.

Vilka regler gäller för dragskåp?

Inom vårt produktområde luft- och utsugningsteknik finns även ett sortiment med dragbänkar för färg och lack samt draghuvar och dragskåp för laboratoriemiljöer. I de nya föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1, har reglerna för dragskåp förändrats. Ett tidigare krav på viss lufthastighet i lucköppningen har tagits bort. Reglerna anger nu att lufthastigheten in genom lucköppningen ska vara så hög att den ger tillräcklig skyddseffekt. I en kommentar till 118 § anges också att lufthastigheten bör vara minst 0,5 m/s i traditionella dragskåp. Sverige har varit ensamt i Europa om att ha ett krav på lägsta lufthastighet i lucköppningen. En anledning till förändringen är den tekniska utvecklingen och lanseringen av nya dragskåp som kan ge samma skyddseffekt som traditionella dragskåp men vid lägre lufthastighet.

Dragskåp för farliga kemikalier VARIO-Flow GAP 125.090.060
24 varianter finns tillgängliga
Pris på förfrågan
Dragskåp för farliga kemikalier VARIO-Flow GAP Ex 90.75
3 varianter finns tillgängliga
Pris på förfrågan
Dragskåp AT-12 Compact
4 varianter finns tillgängliga
Pris på förfrågan
Dragskåp AT-12 Pharma
4 varianter finns tillgängliga
Pris på förfrågan
Dragskåp AT-12 Premium
4 varianter finns tillgängliga
Pris på förfrågan

Säker och anpassad ventilation med dragskåp VARIO-Flow

I en arbetsmiljö som kräver hantering av hälsovådliga ämnen ställs det extra stora krav på skyddsventilation och utsugssystem. Denios har utvecklat det flexibla dragskåpskonceptet VARIO-Flow som möjliggör anpassade arbetsplatser där personalen skyddas vid arbete med farliga ämnen, och där hygieniska gränsvärden inte överskrids. Hälsofarliga ångor fångas in och sugs ut och VARIO-Flow är en mycket effektiv lösning vid alla typer av påfyllnings, lim- och rengöringsarbeten som kräver användning av kemikalier. VARIO-Flow finns i 27 olika storlekar och är godkänt enligt SS-EN 14175 del 3 (5.4.4), och uppfyller också kraven enligt Good Manufacturing Practise (GMP).  Dragskåpen finns även i utföranden för arbete med kemikalier i explosionsskyddade områden (GAP ex)

Dragskåpen kan enkelt kundanpassas när det gäller höjd, bredd och djup. Det finns också olika varianter av bänkskivor, stativ och underskåp. Som tillval finns även ett antal medieanslutningar. Principen för VARIO-Flow är att en radialfläkt suger in tilluften via i dragskåpets främre öppning. Tilluften pressas sedan in i aluminiumramen som är försedd med ejektormunstycken upp- och nedtill. Via dessa munstycken skapas riktade friskluftsridåer som driver de farliga ångorna mot den bakre baffeln där de sugs ut via frånluften. VARIO-Flow ska alltid vara anslutet till ett frånluftssystem. Som standard har dragskåpen ett installerat övervakningssystem och som tillval finns även frånluftsövervakning med optiskt och akustiskt larm.

Vi hjälper dig i ditt projekt hela vägen in i mål!

Vill du ha rådgivning eller behöver du en behovsanalys?  Boka ett möte så går vi igenom vilka utmaningar ni står inför och ger förslag på lösningar.

Rådgivning: 036-39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00