DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Ladda litiumbatterier: vad bör du tänka på?

Varje år inträffar ett stort antal bränder kopplade till batterier. När Tyskland började mäta hur stort detta antal var fann man att det var cirka 6 000 brandolyckor i landet varje år - vissa med omfattade materiella skador som följd.

Särskilt laddning var en av huvudorsakerna till att brand uppstod.Det stora antalet bränder leder allt oftare till tvister mellan försäkringsbolag och försäkringstagare, men vad anser jurister vanligtvis vara oaktsamt beteende vid laddning av litiumbatterier? Och vilka allmänna försäkringskrav bör du följa för att få det bästa resultatet? Här är några viktiga riktlinjer som hjälper dig att undvika onödiga komplikationer i händelse av ett olycksfall.

Ökad brandrisk vid laddning av litiumbatterier

Laddning av litiumbatterier utgör statistiskt sett den största risken för brand. Detta gäller särskilt om ett defekt litiumbatteri ansluts till en laddare och den tillförda energin inte längre kan omvandlas korrekt. Fel kan orsakas av en mängd olika händelser. Till exempel mekanisk skada på litiumbatteriet (fall, slag, krossning) eller felaktig förvaring (termisk rusning, exponering för fukt, djup urladdning på grund av överdriven förvaring utan regelbunden laddning). Men även när du laddar oskadade litiumbatterier kan saker och ting gå fel: t.ex. överladdning av batteriet på grund av för hög laddningsspänning eller för lång laddningstid. Det kan också vara farligt att utsättas för hög yttre värme. I korthet: mycket kan gå fel när du laddar batterier.

Brandexperiment: detta kan hända när det finns laddningsfel

I videon kan du se hur snabbt en litiumbrand sprider sig. DENIOS brandtest illustrerar en överladdning.

12 litiumbattericeller sattes ihop till en modul för testet. Detta motsvarar ungefär 2 kW effekt (ett batteri i en elbil har ungefär 100 kW). Litiummodulen utsattes för en ökad laddningsspänning. När det når ett värde strax över 5 V uppstår en reaktion och litiumbatteriet börjar brinna och röker cell för cell (termisk rusning). En temperaturmätning visar ca 800 °C på batteriet.

Hur ska man ladda litiumbatterier?

I tvister mellan försäkringsbolag och försäkringstagare är frågan vanligtvis om användaren var oaktsam när han eller hon använde litiumbatteriet och därmed var ansvarig för branden. Följande skyldigheter bör alltid iakttas, eftersom överträdelser inte bara är farliga utan också betraktas som oaktsamma handlingar:

1. Laddning av litiumbatterier med lämpligt brandskydd

Ladda aldrig litiumbatterier i närheten av brännbara material eller föremål. Ladda inte heller litiumbatterier på platser där höga temperaturer eller solljus förväntas. Eftersom värme uppstår under laddningen får du aldrig täcka över litiumbatterier när du laddar dem. Särskilt om du vill ladda många enheter samtidigt bör du undvika värmeutveckling i slutna rum eller skåp. Detta kan bli problematiskt till exempel om enheterna måste låsas eller skyddas från obehörig åtkomst under laddning.

Du kan garantera säker laddning av litiumbatterier i batteriladdningsskåp som erbjuder 90 minuters brandskydd både på insidan och utsidan.

Till skillnad från brandsäkra kemikalieskåp måste batteriskåp inte bara ha 90 minuters brandskydd från utsidan utan även från insidan. Om du vill ladda flera enheter samtidigt i ett skåp måste det ha teknisk ventilation för att undvika värmeutveckling i skåpet. DENIOS batteriskåp kan utrustas med ett stort antal komponenter beroende på applikationskraven. Till exempel med extra brandskydd och brandbekämpningsteknik, vertikala F90-väggar för separat förvaring eller med teknisk ventilation med sensorisk temperaturreglering.

2. Ladda litiumbatterier under övervakning

Laddning av ett litiumbatteri bör alltid ske under övervakning för att man ska kunna reagera snabbt i händelse av komplikationer. Detta är naturligtvis svårt för företag där personalen inte har möjlighet att övervaka batterierna hela tiden. Till exempel om personalen inte är närvarande eller om laddning sker utanför arbetstid.

Tekniska system kan hjälpa dig att övervaka laddningen. Batteriskåp har ett integrerat sensorsystem (rökdetektor och temperatursensor) och ger larm vid rökutveckling. Detta gör det möjligt att vidarebefordra larmet till byggnadens ledningssystem. I modeller med ett integrerat brandbekämpningssystem utlöses detta automatiskt när den kritiska temperaturen överskrids. Med lämpliga tillbehör kan olika larm anpassas (t.ex. olika temperaturnivåer) och skickas direkt till din smartphone. Battericontainrar kan utrustas enligt dina behov med den senaste förvaringstekniken och sensorer som säkerställer kontinuerlig registrering av ett stort antal parametrar. I nödsituationer utlöses larm automatiskt och lås- och brandbekämpningssystem aktiveras.

3. Följa tillverkarens säkerhetsinstruktioner

Tillverkare av batteridrivna apparater har viktig säkerhetsinformation i bruksanvisningen. Vanligtvis påpekar de att du endast ska använda den medföljande originalladdaren för att ladda batteriet. Detta beror på att endast den här laddaren är optimalt anpassad till det batteri som är installerat i enheten. Det är alltså inte lämpligt att använda förfalskningar. Ytterligare specifikationer kan t.ex. gälla de temperaturer inom vilket batteriet kan laddas, den maximala laddningstiden eller den nedkylningstid som ska följas efter användning innan batteriet laddas. Det är viktigt att du följer tillverkarens specifikationer och att du vid behov inkluderar dem i användningen.

4. Var försiktig när du inte känner till batteriets tillstånd

Du bör inte ladda ett litiumbatteri utan att vidta försiktighetsåtgärder ifall du inte känner till om det har skadats tidigare eller inte. Detta kan till exempel vara fallet om du har köpt eller hyrt begagnad utrustning. Men enheter som används av flera anställda kan också innebära liknande risker.

Kontrollera därför före varje laddning om litiumbatteriet har yttre skador (t.ex. spruckna, buckliga eller svullna höljen).

Om skador upptäcks, anslut aldrig litiumbatteriet till en laddare. Olyckor i verksamheten som kan skada litiumbatterier ska rapporteras och batteriet ska därefter inspekteras. Vi rekommenderar att dessa försiktighetsåtgärder registreras i en bruksanvisning och att de anställda informeras om dem. För att eliminera återstående risker bör alla de skyldigheter som nämns ovan också iakttas.

Brandklassad miljöcontainer WFP 6 Li-Ion
6 varianter finns tillgängliga
Pris på förfrågan
Battericontainer brandklassad RFP 315.20 Li-Ion
4 varianter finns tillgängliga
Pris på förfrågan
Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00