DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Kemikalieförvaring – 9 tips inför planeringen

Vid planering av ett lager för farliga kemikalier är det många punkter som är avgörande för kommande säkerhet och arbetsprocesser: Vilka lagar och regler behöver beaktas? Vilka ämnen ska förvaras? Måste vissa lagringstemperaturer hållas? Vilka är driftsförhållandena? Erfarenheten har visat att mycket kan gå fel under planeringen, vilket under vissa omständigheter inte bara orsakar extra kostnader utan också säkerhetsbrister. Nedan har vi sammanställt några av de viktigaste frågorna som bör ställas redan i planeringsstadiet för kemikalieförvaringen.

Vilka ämnen ska du förvara?

Beroende på ämnenas egenskaper och mängden farliga kemikalier som lagras finns föreskrifter för förvaring. När det gäller syror eller baser måste till exempel speciella PE-ilägg användas i uppsamlingskärlen. För brandfarliga ämnen måste brandskyddsföreskrifter också följas. Om det finns risk att en explosiv atmosfär bildas måste ATEX-direktivet 2014/34 / EU följas. Om olika ämnen ska förvaras tillsammans är det viktigt att undersöka om det finns risk för reaktioner.

Vilka risker har kemikalierna som ska förvaras?

Alla ämnen som medför risker ska ha ett säkerhetsdatablad och märkning på förpackningen. Där kan du hitta vägledning kring vilka hälso-, miljö- och brandrisker som finns vid hanteringen och hur du ska undvika risker vid samförvaring tillsammans med andra ämnen.

Vilka riktlinjer för förvaring finns i säkerhetsdatabladet?

I säkerhetsdatabladet finns vanligtvis information om hur ämnet ska förvaras säkert. Detta omfattar t.ex. särskilda krav på lagerlokaler och behållare (inklusive uppsamlingsvolym, invallningsanordningar och ventilation), oförenliga material, lagringsförhållanden (temperatur/luft/fuktighet/ljus etc.), särskilda krav på elinstallationer och utrustning samt åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.

Vilka behållare ska förvaras och hur många?

Ett bra tips är att låta behållarnas storlek bestämma vilken modell av miljöcontainer som ska användas. För mindre behållare som kannor och dunkar passar särskilt miljöcontainrar "Walk in“ eller brandsäkra kemikalieskåp, beroende på antal. Vid Walk-in-system kan kunden välja antal hyllenheter respektive hyllmeter. För större behållare såsom IBC och fat är kompakta miljöcontainrar eller miljöcontainrar med hyllsystem i lämpliga. DENIOS erbjuder kundanpassade miljöcontainrar för olika förvaring (på pall, direkt på galler, liggande fatlagring etc.).

Hur lastas miljöcontainern med behållarna/pallarna?

En smidig och säker hantering av behållarna underlättar arbetsprocesserna. Vilken typ av lastning (manuell/fatkärra/gaffellyftvagn/gaffeltruck) avgör till exempel om containern ska vara anpassad till truckhantering eller om uppkörningsramp krävs.

Ska avtappning eller påfyllning ske i miljöcontainern?

Vid avtappning eller påfyllning av farliga kemikalier ska extra skyddsanordningar installeras, särskilt när det gäller brandfarliga lagervaror. Tekniska skyddsåtgärder omfattar till exempel tillbehör för teknisk ventilation för att upprätthålla föreskriven luftomsättning, frånluftsövervakning, brand- och ex-skyddsanordningar samt installation av en potentialutjämning för jordning. För bekväm hantering finns vederbörliga tillbehör, t.ex. avtappningsbockar, trappstegar och fatpumpar.

Vi rekommenderar dessutom att du använder vår läckagedetektering SpillGuard® för läckage av farliga ämnen, som kan placeras i alla uppsamlingskärl och som omedelbart slår larm om det läcker ut flytande farliga ämnen.

Är tempereraturen i containern viktig för förvaring av ämnena?

Vid förvaring av temperaturkänsliga ämnen bör tekniska tillbehör (värmesystem/klimatteknik) användas för att hålla ett visst temperaturintervall. Våra miljöcontainers har beroende på tillämpning en värmeisolering av ISO A- eller ISO B-material.

Miljöcontainers med värmeisolering och uppvärmning används främst för frostfri förvaring av temperaturkänsliga ämnen. På begäran kan systemen utrustas med högre värmeeffekt, kylenheter eller luftkonditioneringssystem. Den beprövade designprincipen för de tekniska rumssystemen fortsätter också med den isolerade konstruktionen. Den stabila och svetsade stålramkonstruktionen täcks på alla sidor med specialpaneler. Olika isoleringsmaterial används för förvaring av miljöfarliga eller brandfarliga farliga ämnen (mineralull eller PUR-paneler).

Vill du förvara farliga kemikalier i ett vattenskyddsområde?

Vid kemikalieförvaring i ett vattenskyddsområde krävs särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi upprättar med utgångspunkt från era underlag ett erbjudande som bland annat innehåller anpassande säkerhetstekniska tillbehör och servicetjänster för lagenlig drift av miljöcontainer.

Går det att lossa/ställa miljöcontainern på plats med lyftkran eller gaffeltruck vid leverans?

För att uppnå en säker och skadefri lossning måste lämpliga lyftdon tillhandahållas. Det måste också finnas tillräckligt utrymme för att en avlastning ska kunna ske säkert. DENIOS informerar i god tid om vilka förarbeten som ska utföras av kunden, till exempel förberedelse av fundamentet, så att idrifttagning kan ske på utsatt tid.

Vi är också glada att kunna erbjuda dig DENIOS all-inclusive slutpris: Här ingår redan alla extrakostnader, t.ex. resekostnader, boendekostnader osv. Det finns inga extra kostnader för dig.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00