DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

IBC tank - 16 frågor och svar

Idag är IBC en av de mest använda behållarna inom industri och handel. Nedan svarar vi på de 16 vanligaste frågorna om denna populära storförpackningsvariant i DENIOS stora IBC-guide.

Vad betyder IBC-behållare?

Vad betyder förkortningen IBC?

IBC är en förkortning för Intermediate Bulk Container och avser stora tankar som används för lagring och transport av större mängder vätskor. IBC-behållare är bland de mest använda behållarna inom industrin eftersom de erbjuder många fördelar jämfört med andra former av behållare. De utnyttjar till exempel utrymmet mycket väl då man kan förvara en större volym på samma yta i en IBC-behållare, jämfört med exempelvis i ett fat.

Vanliga IBC-behållare består av en kubisk tank som är innesluten i en nätbur eller en rörformad ram som skydd. Undertill finns en fast pall som gör det enkelt att hantera IBC:n med en pall- eller gaffeltruck.

Hur stor är en IBC-behållare?

IBC-behållare finns i olika storlekar och dimensioner. De vanligaste IBC-storlekarna har en kapacitet på 600, 800 eller 1 000 liter. Volymen påverkar i sin tur IBC:ns dimensioner. Här är några exempel:

Volym (l) Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)
600 / 640 1200 800 1000
800 / 820 1200 1000 1000
1000 1200 1000 1160

Hur mycket väger en tom IBC tank?

En IBC:s tomvikt beror på många faktorer. Förutom storleken och volymen spelar materialet som IBC-behållaren och den tillhörande pallen är tillverkade av en roll. Till exempel: en IBC med en 1000-liters plasttank, med en ram av stålrör och en plastpall väger cirka 50 kg, medan en IBC som är helt tillverkad av rostfritt stål kan väga mer än tre gånger så mycket, nämligen 160 kg. Du hittar alltid en viktspecifikation för IBC:erna i vår webbshop hos produktens tekniska data.

Vad förvaras i en IBC?

De klassiska IBC-behållarna används för att förvara och transportera flytande ämnen (allt från vatten och livsmedel till farliga kemikalier). Även andra ämnen (utan farligt gods-klass), t.ex. pulver, granulat och bulkgods, kan transporteras i IBC-behållare, men särskilda silocontainrar är vanligen bättre lämpade för detta. Dessa erbjuds dock också ofta under beteckningen IBC-container.

Kan en IBC-tank användas för farliga ämnen?

IBC-behållare är mycket lämpliga för transport av farliga vätskor och - om gällande lagar och förordningar följs - även för lagring av dem. Men alla IBC-behållare är inte automatiskt lämpliga för alla farliga ämnen. Det är viktigt att välja en IBC som är tillverkad av ett material som är motståndskraftigt mot och lämpligt för respektive fyllnadsmaterial. Se vår medieresistenslista för att ta reda på vilket material som passar till dina avsedda ämnen.

Vad innebär det att en IBC är UN-godkänd?

En IBC tank som är UN-godkänd innebär att den är tillåten att användas för farliga kemikalier. En IBC som är UN-godkänd får alltså användas för att förvara och transportera farliga ämnen utan att utgöra en risk för omgivning eller miljö. Observera att det dock alltid är viktigt att välja en IBC av ett material som är lämpligt för ämnet, trots att den är UN-godkänd.

Får man förvara diesel i IBC tank?

Eftersom diesel medför risker är en dubbelmantlad mobil dieseltank en säker behållare för diesel. Mobila tankar finns i flera olika modeller som är anpassade för tankning och transport enligt ADR. Godkänd IBC av högdensitetspolyetylen (HDPE) och Viton (FKM) är lämpliga material för diesel.

Hur hög är en IBC tank?

Den allra vanligaste IBC tanken (en kubik - 1000 liter )är 1160 mm hög. Förutom IBC 1000 liter är andra vanliga storlekar på IBC är 600 och 800 liter. Båda dessa IBC tankar är 1000 mm hög

Hur väljer man den mest optimala IBC-behållaren?

Vilka varianter av IBC-behållare finns det och vart får man tag på dessa?

Du kan enkelt och bekvämt beställa IBC-behållare i DENIOS webbshop. Vi erbjuder ett omfattande sortiment för många olika användningsområden och tillämpningar. Våra IBC-behållare finns med fyllningsöppningar NW 150, 225 och 400. För utloppet finns varianter med NW 50 (2") och NW 80 (3").

Vilken IBC ska jag välja?

IBC-behållare är extremt mångsidiga och kan användas inom en mängd olika områden. Det finns många olika modeller och varianter som skiljer sig åt i sina egenskaper och utrustning. De olika driftskraven avgör valet av material, storlek och pall på IBC:n. Observera: Om du vill transportera farligt material på allmänna vägar behöver du en IBC med UN-godkännande för transport av farligt gods.

Dessa faktorer påverkar valet av IBC-material:

 • Motståndskraft mot respektive ämne och lämplighet för livsmedel (vid behov)
 • Krav på explosionsskydd (t.ex. IBC:er i Ex-version med ett antistatiskt yta)
 • Krav på brandsskydd (t.ex. IBC:er i rostfritt stål är brandbeständiga i 30 minuter)
 • Särskilda krav på grund av mekaniska eller termiska belastningar (t.ex. särskilt robusta IBC:er med stålhölje)

Dessa faktorer påverkar valet av IBC-storlek:

 • Mängden av respektive fyllning (nödvändig kapacitet)
 • Utrymmesbehov/utrymmesutnyttjande

För- och nackdelar med IBC med träpall

Fördelar
Prisvärd
Nackdelar
Mindre robust och hållbar
Ej lämplig för speciella hygienkrav och farliga ämnen (risk för att material absorberar vätskor)
Svårare att rengöra

För- och nackdelar med IBC med stålpall

Fördelar
Mycket slitstark och robust, både under mekaniska och termiska belastningar
Lämplig för höga hygienkrav (livsmedelsindustrin eller farliga ämnen)
Enkel och snabb att rengöra
Nackdelar
Risk för korrosion

För- och nackdelar med IBC med plastpall

Fördelar
Lång livslängd
Lämplig för höga hygienkrav (livsmedelsindustrin eller farliga ämnen)
Enkel och snabb att rengöra
Nackdelar
Något mer kostsam (men hållbar)

För- och nackdelar med IBC med kompositpall

Fördelar
Kombinerar fördelarna med båda materialen (trä och plast)
Plastlöpare skyddar mot fukt och eventuella svampangrepp
Lång livslängd
Nackdelar
Högre vikt

Kan man köpa en begagnad IBC-behållare?

Den som behöver en IBC-behållare ställs ofta inför frågan: köpa ny eller begagnad? En begagnad IBC är trots allt inte bara kostnadseffektiv, utan också resursbesparande och miljövänlig. Att köpa begagnat är därför ett alternativ för både privatpersoner och för industri och handel.

Om du vill köpa en begagnad IBC-behållare bör du se till att den har rekonditionerats professionellt. Först då kan du anta att IBC:n är läckagesäker och tillräckligt funktionell. Företag som arbetar med farliga ämnen eller farligt gods bör vara mycket uppmärksamma på i vilken grad IBC:n har rekonditionerats innan de köper begagnat. Många leverantörer endast rengör och sedan återanvänder innercontainrarna. För vissa användningsområden är detta inget problem - till exempel om du bara vill använda den begagnade IBC-behållaren för att förvara bruksvatten eller som motvikt. Av säkerhetsskäl bör du dock inte längre förvara eller transportera farliga ämnen i dem. I så fall bör du välja nya varor eller köpa rekonditionerade IBC-behållare från DENIOS - eftersom dessa kombinerar rekonditioneringens fördelar med optimal säkerhet för farliga ämnen.

I rekonditionerade IBC-behållare från DENIOS är alla delar som kommer i kontakt med produkten (t.ex. innerbehållare och skruvlock) helt nya och kan därför användas säkert med farliga ämnen. Nätburen och pallen är begagnade och har rengjorts och testats.

Hantering och transport av IBC tank

Hur högt kan IBC-behållare staplas?

Innan du staplar dina IBC-behållare bör du först kontrollera om de är lämpliga för just detta. Det är viktigt att IBC:n har en stapelbar pall. Du kan känna igen detta på en fördjupning på undersidan som passar in i gallret på tanken nedanför. Detta ger stabilitet när IBC-containrarna staplas på varandra. Du bör inte stapla IBC-containrar om de inte har en stapelbar pall. Skadade IBC-containrar kan inte heller längre ge ett säkert stöd och bör inte staplas, även om de har en stapelbar pall. Som regel bör du endast stapla IBC-behållare av samma konstruktion.

IBC-behållare får inte staplas om:

 • De inte har en stapelbar pall
 • De har en annan utformning än de som ska staplas tillsammans med den.
 • Tanken eller nätburen är rostig eller deformerad

Den maximala staplingshöjden för IBC:er beror bland annat på om du vill förvara IBC:erna stående (statisk last) eller transportera dem, t.ex. på en lastbil (dynamisk last). Tumregeln för stående lagring är: Du får stapla högst 4 IBC-tankar ovanpå varandra. Den tillåtna staplingshöjden i rörelse beror på innehållets densitet.

Situation Tillåten IBC-höjd för stapling
Statisk last (stående IBC-lagring) Max 4 tankar
Dynamisk last (transport), produktdensitet < 1,4 Max 2 tankar
Dynamisk last (transport), produktdensitet > 1,4 Max 1 tank
i

Observera: Dessa specifikationer är endast exempel och kan variera beroende på IBC-tillverkaren! Kontrollera alltid tillverkarens specifikationer och/eller kontakta tillverkaren.

Vilka tillbehör till IBC-behållare finns det?

I vår webbshop hittar du ett brett utbud av tillbehör som gör hanteringen av din IBC ännu säkrare och effektivare: Från IBC-öppnaren till lämpliga pumpar och omrörare till IBC-värmemantlar, t.ex. för att förvara ämnen frostfritt eller för att hålla dem vid konstant temperatur. Utforska vår sammanställning av tillbehör till IBC här.

Vilken pump är lämplig för IBC-behållare?

Pumpar för IBC-behållare måste inte bara passa gängan på IBC:n, utan också ha ett lämpligt nedsänkningsdjup samt vara konstruerade för motsvarande höga flöden. För att se till att pumpningen av större mängder är så effektiv och ergonomisk som möjligt är det klokt att använda en elektrisk eller tryckluftsdriven pump. Manuella pumpar lämpar sig i begränsad utsträckning för tillfälliga uttag av mindre mängder ur IBC:er. Eftersom valet av en lämplig IBC-pump beror på många andra faktorer rekommenderar vi vår guide "3 steg till rätt pump".

Hur transporterar man IBC-tankar på ett säkert sätt?

När det gäller intern transport är IBC-containern bäst när det gäller hantering. Eftersom den står direkt på en pall kan den transporteras individuellt, enkelt och utan att tippa, med hjälp av en pall- eller gaffeltruck. Kontrollera alltid att IBC:n inte är skadad före transporten och se till att alla öppningar är tätt stängda. Observera: Risken för läckage av farligt material ökar alltid när IBC:n flyttas. Ha nödutrustning till hands för säkerhets skull. Du kan till exempel ha med dig spillredskap i palltrucken.

Vad måste man tänka på vid transport av farligt gods i IBC-tankar på allmän väg?

När du transporterar IBC-tankar på allmänna vägar ska du alltid se till att lasten är väl säkrad. Beroende på den förvarade vätskans densitet kanske du inte får stapla IBC-behållare i lastbilen eller bara på låg höjd. Om du vill transportera farliga ämnen i IBC-behållare på allmänna vägar får du endast använda IBC-behållare som är UN-godkända. Över vissa transportmängder behöver föraren ett förarintyg för farligt gods utfärdat av MSB. Se till att IBC:n är korrekt märkt i enlighet med ADR. För nödsituationer ska du ha med dig brunnsmatta och utryckningssatser med spillredskap i lastbilen. Här kan du läsa mer om ADR och farligt gods.

Observera: begränsad hållbarhetstid!

IBC-behållare av plast får användas för transport av farligt gods i högst fem år från tillverkningsdatumet enligt ADR. Efter 2,5 år krävs en första kontroll av ett certifierat företag. En kortare användningstid kan också föreskrivas för särskilt farliga ämnen.

ADR-kontroller krävs också för IBC:er av rostfritt stål med 2,5 års mellanrum. I motsats till IBC av plast finns det dock inget allmänt utgångsdatum. ADR-kontrollerna måste dokumenteras på IBC:ns etikett.

Förvaring av farliga ämnen i IBC

Hur ska IBC tankar med miljöfarliga och brandfarliga kemikalier förvaras?

För säker förvaring av farliga ämnen i IBC:er krävs ett uppsamlingskärl. Detta säkerställer att inga farliga ämnen kommer ut i miljön vid fyllningsprocesser, läckage eller skador. I DENIOS webbshop hittar du ett stort utbud av produkter för lagring av farliga ämnen med IBC:er. På IBC-tank tillbehör hittar även en tydlig översikt på det du behöver till din IBC.

Uppsamlingskärl för IBC

Uppsamlingskärl är en klassiker för säker förvaring av farliga ämnen. I vårt sortiment hittar du uppsamlingskärl för förvaring av upp till 10 IBC:er.

Köp Uppsamlingskärl för IBC

Hyllor för IBC

Med hyllor för farligt gods kan man lagra IBC-behållare på flera lagernivåer. DENIOS erbjuder lösningar för upp till 6 IBC:er.

Köp Hyllor för IBC

Förvaringsskåp för IBC

IBC-skåp för farligt material kan användas för att lagra 1 eller 2 IBC:er. De är låsbara och lämpar sig för utomhusinstallation.

Köp Skåp för IBC

Miljöcontainer för IBC

Lagringsutrymmen för farliga material möjliggör säker förvaring av upp till 18 IBC-behållare med eller utan brandklassning. Anpassade lösningar är också möjliga för större utrymmesbehov.

Köp Miljöcontainer för IBC

Hur ska IBC-tankar med farliga ämnen märkas upp?

IBC-behållare som innehåller farliga ämnen måste vara tydligt synliga och läsbara med lämplig märkning enligt CLP-förordningen på fram- och baksidan. Detta är absolut nödvändigt för att alla farliga ämnen som lagras ska kunna identifieras tydligt och hanteras korrekt. Vid avtappning från den ursprungliga behållaren och sedan påfyllning till andra behållare (t.ex. IBC) måste dessa märkas på samma sätt som den ursprungliga behållaren. Den obligatoriska märkningen av IBC:n omfattar följande:

 • Identifiering av ämnet eller blandningen
 • Farosymbol och tillhörande signalord
 • Faroangivelser (H-fraser)
 • Skyddsangivelser (P-fraser)
 • Tillverkare, importör eller leverantör
Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00