DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Lösningar för säker batteriförvaring och hantering

Förvara batterier säkert

En korrekt förvaring garanterar både säkerhet och försäkringsskydd. Våra battericontainrar, laddskåp och walk-in lösningar har både invändigt och utvändigt brandskydd samt branddetekterings- och släckningsteknik för säker förvaring av batterier i alla storlekar och mängder.

Läs mer om batteriförvaring

Ladda batterier säkert

När ett litiumbatteri laddas ökar risken för termisk rusning och brand. Våra batteriskåp och battericontainrar är utrustade med sensorer som möjliggör övervakad laddning och utlöser larm och brandbekämpningssystem vid nödfall.

Läs mer om batteriskåp

Transportera och förvara defekta batterier

Defekta och skadade litiumbatterier utgör en stor risk och ska därför omedelbart separeras och förvaras säkert tills de tas om hand på ett professionellt sätt. Våra högkvalitativa batterilådor för farligt gods erbjuder en säker transport och förvaring.

Se utbudet för defekta batterier

Säker transport av batterier

Litiumbatterier omfattas av reglerna för farligt gods under transport. Batteriets status avgör vilka krav som ställs på transportlådan. Vi erbjuder UN-godkända transportlådor för prototyper, skadade och defekta batterier.

Läs mer om transport av batterier

Professionell testning av litiumbatterier

Innan nyutvecklade litiumbatterier, eller produkter som drivs av dem, släpps ut på marknaden måste de testas utförligt av tillverkaren. Vi utvecklar professionella testrum för litiumbatterier enligt dina specifikationer

Läs mer om våra testmiljöer

Vi hjälper dig i ditt projekt hela vägen in i mål!

Vill du ha rådgivning eller behöver du en behovsanalys?  Boka ett möte så går vi igenom vilka utmaningar ni står inför och ger förslag på lösningar.

Rådgivning: 036-39 56 60

Förvara batterier säkert

Förvara batterier säkert

Oavsett om du vill förvara mindre mängder eller stora mängder kraftfulla batterier måste du se till att ditt försäkringsskydd är garanterat och att miljön och framför allt att anställda skyddas. Förutom att batterierna är säkert förvarade behöver du även se till att de inte skadas. Våra förvaringslösningar har ett brandklassat skydd för både utvändig och invändig brand samt ytterligare utrustning såsom brandlarm och sprinkler. På detta sätt kan du förvara litiumjonbatterier säkert och i enlighet med rekommendationer, samt försäkringsbolagens krav, för alla tillämpningar.

Brandklassad battericontainer

Med battericontainer Walk-in WFP Li-Ion har vi utvecklat ett bekvämt rumssystem som är utformat som ett förvaringsutrymme för mindre batterier eller elektriska apparater. Battericontainern har flera användningsområde exempelvis som ett analyslaboratorium eller som ett tillfälligt förvaringsutrymme inför transport eller förvaring av defekta litiumjonbatterier. Användningsområdena är i princip obegränsade tack vare stor flexibilitet i val av dörr samt ett mycket stort antal tillbehör att välja på.Tack vare 90 minuters brandklassning, REI90, för både invändig och utvändig brand, bildar battericontainern WFP Li-Ion en egen brandcell och kan därför integreras direkt i din dagliga verksamhet utan att behöva säkerhetsavstånd - varken inom eller utanför byggnader. Detta gäller även för RFP LI-Ion hylllager, som är förstahandsvalet när större mängder eller större dimensioner av litiumbatterier behöver förvaras. Tack vare den integrerade hyllan för tunga laster, samt med justerbara hyllplan, kan litiumjonbatterier lagras i lådor, på pallar eller i speciella lastställ. Hyllorna är tillverkade av varmförzinkade, avtagbara gallerstöd. Pardörrarna ger bekväm åtkomst och underlättar lastning och lossning av förvaringsutrymmet. RFP 115 Li-Ion är vår minsta battericontainer för säker och platsbesparande förvarning av litiumbatterier nära produktionen. RFP SD Li-Ion har stora skjutdörrar för maximal förvaringskapacitet. För alla battericontainrar erbjuder DENIOS ett omfattande utbud av tillvalsutrustning, t.ex. toppmodern branddetekterings- och släckningsteknik för ännu mer säkerhet.

Batteriskåp för laddning och förvaring

För förvaring av mindre mängder litiumbatterier med låg till medelhög effekt har vi utvecklat batteriskåp SafeStore. De erbjuder 90 minuters brandklassning för bränder som startar både på insidan och bränder utanför skåpet. Batteriskåp SafeStore-Pro har också ett integrerat 3-stegs varnings-/brandbekämpningssystem som omedelbart känner av om det brinner i skåpet och utlöses sedan automatiskt. Som tillval finns en larmmodul som kan skicka larm till upp till fem mobiltelefoner. På så sätt kan nödåtgärder aktiveras snabbt och anställda evakueras. Batteriskåpen är som standard utrustade med en transportbotten. Detta möjliggör snabb transport till en säker plats utanför byggnaden och bidrar till att förhindra ytterligare skador på byggnader och människor.

Hur ska man förvara och ladda litiumbatterier?

 Särskild försiktighet måste iakttas när du ska ladda litiumjonbatterier, eftersom det då finns en ökad risk för termisk överbelastning. Detta gäller särskilt om defekta batterier utsätts för laddningsspänning eller inte laddas på rätt sätt. Därför måste laddningen alltid övervakas, även av försäkringsskäl. I de brandklassade batteriskåpen SmartStore och WFP Li-Ion- battericontainers finns en integrerad övervakning med högkvalitativ rökdetektor. I en nödsituation utlöses ett larm som vidarebefordras till byggnadens ledningssystem och brandbekämpningssystemen aktiveras

Laddskåp för batterier

Batteriskåpen i SmartStore-serien är en säker och idealisk lösning för att ladda batterier till utrustning och verktyg i vardagen. Alla skåpmodeller är utrustade med integrerade jordade uttag för anslutning av laddare. För att förhindra värmeutveckling i skåpet finns teknisk ventilation, som ventilerar bort överskottsvärme, som tillval till batteriskåpen SmartStore. I sortimentet hittar du laddsskåp i olika dimensioner: Från större versioner med upp till 60 platser till kompakta varianter och särskilt platsbesparande underskåp. Det finns även modeller med flera låsbara fack för separat laddning av litiumjonbatterier som är skyddade mot obehörig åtkomst. Det som utmärker alla DENIOS batteriskåp har 90-minuters brandklassning från utsidan och insidan, i enlighet med SS-EN 14470-1 samt SS-en 1363-1. Beroende på modell ger det integrerade 3-stegs varnings-/brandbekämpningssystemet ännu mer säkerhet vid laddning av litiumjonbatterier. Det intelligenta sensorsystemet med rökdetektor och temperatursensor larmar i 3 olika faser vid tempratur förändring samt rökutveckling, vilket kan vidarebefordras till larmcentralen. Med hjälp av en tillvalsmodul för fjärrsignalering kan du dessutom skicka ett larm via mobiltelefonnätet till upp till 5 mottagare. I modeller med ett integrerat Firesupression® brandbekämpningssystem utlöses detta automatiskt när den kritiska invändiga temperaturen överskrids eller sensorn detekterar rök, vilket ger värdefull tid för nöd- och evakueringsåtgärder.

Battericontainer Walk-in

Battericontainer WFP Li-Ion erbjuder en brandklassad Walk-in lösning med både invändigt och utvändigt brandskydd i 90 minuter. Med DENIOS omfattande tillvals-utrustning kan battericontainern utrustas helt efter era behov. Om större mängder litiumjonbatterier ska laddas får samtidiga laddningar inte leda till överbelastning av nätet. Det är här den intelligenta laddningsutrustningen gör riktig skillnad: WFP LI-ION kan utrustas med den senaste styrtekniken som vid behov initierar en smart fördelning av energiflöden baserat på tillgänglig effektkapacitet. Sensortekniken registrerar också kontinuerligt ett stort antal parametrar, t.ex. temperaturkontroll. Den tekniska ventilationen (tillval) förhindrar att värmeutveckling, som kan uppstå vid laddning av litiumbatterier, ökar innertemperaturen i battericontainern på ett riskfyllt sätt. I en nödsituation kan larm utlösas automatiskt och lås- eller brandbekämpningssystem aktiveras. Om hyllor installeras rekommenderar vi att man använder aerosolsläckningsteknik, eftersom detta fördelar släckmedlet optimalt över förvaringsnivåerna.

Hantering av skadade batterier

Vid användning av litiumjonbatterier kan skador av olika slag uppstå. Förutom fallskador, när du tappar ett batteri, är även felaktig förvaring eller laddning vanliga orsaker till att batterier skadas. Skador på batterier kan leda till termisk rusning, det vill säga en kedjereaktion med ett explosionsartat brandförlopp med hälsofarliga gaser som inte går att stoppa. Kom därför ihåg att skapa säkerhetsrutiner för att upptäcka skadade batterier och att omedelbart separera dem i en säker batterilåda tills de transporteras bort. Ladda ner vår Poster "Så upptäcker du skadade batterier och hanterar dem säkert" för vägledning. DENIOS förvarings- och transportlådor är idealiska behållare för både skadade och allvarligt skadade litiumbatterier. De speciella behållarna finns i olika utföranden. Använd vår praktiska urvalsguide Välj rätt batterilåda för att hitta den bästa batterilådan för dina behov.

Batteribox för skadade batterier

Oavsett om du vill förvara, ladda eller transportera oskadade, skadade eller allvarligt batterier med mindre kapacitet eller stora mängder kraftfulla moduler på ett säkert sätt, erbjuder DENIOS både säkra lösningar och expertis. Vårt utbud innehåller batterilådor för förvaring av skadade batteier där vanliga batterier, defekta batterier och allvarligt skadade batterier i alla säkerhetsklasser kan förvaras. Våra högkvalitativa batteri lådor för litiumjonbatterier är tillverkade av plast, aluminium, stål eller rostfritt stål och finns i olika storlekar, inklusive specialmått på begäran. Säker och laglig transport av litiumbatterier garanteras i kombination med lämpligt fyllnadsmaterial. Beroende på modell används olika släckmedel som fyllnadsmaterial. Till exempel PyroBubbles®, ett släckmedel för fasta och flytande brandfarliga ämnen som har testats positivt av MPA Dresden enligt DIN EN 3-7. Det expanderade glasgranulatet fylls i batterilådan eller packas i form av praktiska PE-fyllningskuddar. Förutom PyroBubbles® har vi även en modell med stoppning av brandsäkert absorberande material av texturerade glasfibrer, där litiumjonbatterierna ligger säkert inneslutna. Använd vår praktiska guide för val av batterilåda för att avgöra vilken produkt som är bäst lämpad för dina behov.

Transport av batterier enligt regler och krav

Litiumbatterier klassificeras som farligt gods, klass 9 och tillhör UN-nummer 3090/3091 (litiummetallbatterier) och UN 3480/3481 (litiumjonbatterier). Detta innebär att när litiumbatterier skickas behöver transportförpackningar uppfylla kraven i ADR-S och RID-S. I allmänhet måste UN-godkända transportförpackningar användas vid transport av litiumjonbatterier på väg, järnväg, fartyg eller med flyg. Beroende på litiumbatteriernas skick måste transportlådan också ha ett lämpligt konstruktionsgodkännande och uppfylla vissa förpackningsinstruktioner enligt ADR. DENIOS ger dig rätt transportlösningar enligt förpackningsinstruktionen: P908 P910, LP 905, P911 eller LP906 med flera.

UN-godkänd batteribox för transport av farligt gods

Oavsett om du vill förvara, ladda eller transportera enskilda batterier med mindre kapacitet eller stora mängder kraftfulla moduler på ett säkert sätt, eller om du behöver en miljö för stresstester: DENIOS erbjuder säkra lösningar och expertis.

DENIOS- utbud innehåller batterilådor för transport av vanliga batterier, defekta batterier och allvarligt skadade batterier i alla säkerhetsklasser. Våra högkvalitativa transportlådor för litiumjonbatterier är tillverkade av plast, aluminium, stål eller rostfritt stål och finns i olika storlekar, inklusive specialmått på begäran. Säker och laglig transport av litiumbatterier garanteras i kombination med lämpligt fyllnadsmaterial. Beroende på modell används olika släckmedel som fyllnadsmaterial. Till exempel PyroBubbles®, ett släckmedel för fasta och flytande brandfarliga ämnen som har testats positivt av MPA Dresden enligt DIN EN 3-7. Det expanderade glasgranulatet fylls i batterilådan eller packas i form av praktiska PE-fyllningskuddar. Förutom PyroBubbles® har vi även en modell med stoppning av brandsäkert absorberande material av texturerade glasfibrer, där litiumjonbatterierna ligger säkert inneslutna. Använd vår praktiska guide för val av batterilåda för att avgöra vilken produkt som är bäst lämpad för dina behov. Vill du fördjupa dig ännu mer rekommenderar vi MSB:s informationssida Farligt gods litiumbatterier

Professionella tester av batterier

Eftersom nyutvecklade litiumbatterier ,eller produkter som innehåller litiumbatterier, som t.ex. hushållsapparater, verktyg eller elfordon, måste genomgå omfattande tester innan de släpps ut på marknaden erbjuder DENIOS en säker och brandklassad testmiljö. Det är viktigt att testmiljön anpassas efter de kundspecifika behoven, och därför byggs battericontainrarna nästan uteslutande enligt kundspecifika önskemål. Vi hjälper dig gärna med att kartlägga behoven för din testmiljö.

Testanläggning för batterier

Innovativa lösningar skapas bäst genom ett nära samarbete mellan kund och tillverkare och därför är närheten till kunden vår högsta prioritet. Våra erfarna projektledare hjälper dig hela vägen från start och in i mål. Redan i offertfasen har du en personlig kontaktperson på DENIOS med korta kommunikationsvägar. Med ett brett team av specialister erbjuder vi på DENIOS dig ett omfattande utbud av tjänster och du kan dra nytta av integrerad projektledning redan från början. "Made by DENIOS" står för högsta kvalitet direkt från en enda källa.

Den avgörande funktionen i en testmiljö för batterier är att simulera stressituationer. Denna simulering för litiumbatterier kräver processberoende funktioner i testmiljön. Med kundanpassade utrustningsalternativ erbjuder DENIOS testrum möjligheten att simulera eller stödja olika belastningsscenarier i rummet.

DENIOS tillvalsutrustning är mycket omfattande och gör det möjligt att inrätta testmiljöer helt enligt dina specifikationer. Ett exempel på detta är vår nya tempererade testkammare med ett justerbart temperaturområde från -40 °C till +110 °C. Detta innebär att du nu har i princip obegränsade testmöjligheter inom ett ännu större temperaturområde.

Tack vare vår mångåriga erfarenhet känner vi till lagstiftningen, testinstitutens och försäkringsbolagens krav och finns vid din sida under hela samarbetet. På så sätt kan vi tillsammans skapa en trygg och säker testmiljö enligt alla strukturella, miljömässiga och brandskyddsaspekter - en viktig förutsättning för ditt försäkringsskydd. När projektet är slutfört får du en omfattande projektdokumentation och verifierade konstruktionsberäkningar. Vi erbjuder dig ett helt nyckelfärdigt system, direkt från DENIOS.

Fler nyheter för att begränsa batteribränder

Mer Know-how på temat säker laddning, förvaring och transport av litiumbatterier

Vi tror på att dela med oss av kunskapen vi har samlat på oss både globalt och här i Sverige genom åren. Endast på detta sätt kan vi göra hanteringen av litiumbatterier ännu säkrare för både människor och för vår gemensamma miljö. Hos oss hittar guider, posters och kunskap samlat. Ladda ner användbart informationsmaterial, läs våra gratis guider, träffa oss på aktuella branschevenemang eller använd möjligheten till kundanpassad rådgivning från vårt erfarna team.

Laddar...

Vi hjälper dig i ditt projekt hela vägen in i mål!

Vill du ha rådgivning eller behöver du en behovsanalys?  Boka ett möte så går vi igenom vilka utmaningar ni står inför och ger förslag på lösningar.

Rådgivning: 036-39 56 60
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00