DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Vanliga frågor och svar om absorbenter

Det kan uppstå frågetecken gällande köp av absorbenter men även vid förvaring och användning. Det är bäst att ta reda på de viktigaste sakerna i förväg, eftersom det inte finns någon tid för förklaringar om det till exempel uppstår ett läckage. Nedan följer en sammanställning av de vanligaste frågorna om absorbenter.

Förvaring och lagerhållning

Vilka absorbenter ska jag alltid ha på lager?

Både arbetsmiljölagstiftningen AFS 2011:19, egenkontrollförordningen och kunskapskravet i Miljöbalken ställer på olika sätt krav på att man kartlägger risken med kemiska ämnen i produkter och processer. Inom ramen för denna riskbedömning ska även en beredskapsplan för olyckor och nödsituationer upprättas. Kontrollera vilka kemikalier som du dagligen exponeras för. Viktiga faktorer är vilka kemikalier som används, mängden och vilka arbeten som utförs med dem. Se till att alltid ha tillräckligt med absorbenter som är lämpliga för uppsugning av dessa vätskor.

Hur länge kan absorbenter förvaras? Vad ska man tänka på under förvaringen?

Absorbenter av polypropen ska skyddas mot kontinuerlig UV-strålning och lagras torrt. Temperaturen har väldigt liten betydelse vid förvaringen, eftersom smältpunkten ligger vid 160 °C. Om dessa kriterier uppfylls kan absorbenter lagras under en lång tid. Produkternas användbarhet bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Användning

Ska jag testa absorbenterna innan de används?

Slittåligheten hos DENSORB absorbenter har vi redan testat avseende olika kemikalier och angett i en lista. Listan hittar du här. På grund av faktorer som inte kan kontrolleras kan DENIOS inte garantera uppsugningsförmågan till 100 %. För din säkerhet rekommenderar vi att du genomför ett tålighets- och uppsugningstest med de kemikalier du använder och DENSORB absorbenter innan köp.

Vad ska jag tänka på vid hantering av absorbenter?

DENSORB absorbenter består av polypropen med en smältpunkt på 160 °C och en antändningstemperatur på 430 °C. Håll dem därför borta från varma ytor och öppen eld samt använd dem inte för upptagning av varma vätskor.

Tänk alltid på följande vid användning av absorbenter:

Den uppsugna vätskans typ och mättnadsgrad har en stor betydelse för flampunkten, som kan bli betydligt lägre i extrema fall. Eftersom det kan bildas explosiva ämnen vid oljeolyckor och vid absorbering av lätt flyktiga kemikalier, måste man också beakta antändningsrisken till följd av elektrostatisk laddning.

Efter användning

Hur ska absorbenter avfallshanteras?

Använda absorbenter ska avfallshanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Kontakta din återvinningsstation eller miljöstation för information kring vad som gäller i din kommun. Förbrukade absorbenter ska sorteras efter den uppsugna vätskan, vars egenskaper överförs till absorbenten. Absorbenter som är indränkta med mineralolja ska klassificeras som farligt avfall och hanteras av företag med tillstånd att hantera farligt avfall. Avfallskod ska inom EU fastställas genom kontakt med företaget som är ansvarig för avfallshanteringen.

Här kan du köpa några av våra mest populära absorbenter:

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00