DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Skyddsventilation ger BASF-forskare en säker och effektiv arbetsmiljö

På katalysatorforskningen vid BASF:s kemiska anläggning i De Meern, Tyskland finns en imponerande, sju meter bred Air Flow hytt med laminärt luftflöde tillverkad av rostfritt stål. Detta gör arbetet både enklare och mycket mer effektivt jämfört med arbete i flera dragskåp.

Läs mer om hur DENIOS lyckades uppfylla forskares krav på säker och effektiv arbetsmiljö.

Utmaningen

Dr Rob Gosselink, kemiforskare och projektledare för forskargruppen tillsammans med kollegan Dr Esther Groeneveld, förklarar att BASF främst arbetar med pulverformiga katalysatorer och beslutade därför att köpa en Air Flow hytt med laminärt luftflöde. Den främsta anledningen till detta är: "Så att våra anställda och miljön skyddas när vi arbetar med dessa pulver i större skala." Gosselink betonar att de anställda i laboratoriet och det omgivande miljön ska vara säker hela tiden. "I laboratoriet har vi dragbord för pulverextraktion där vi kan arbeta säkert med små volymer. För större volymer hade vi tidigare olika individuella punktutsug som var anslutna till den befintliga skyddsventilationen i laboratoriet. Dessutom var våra medarbetare tvungna att vidta många skyddsåtgärder innan de kunde börja arbeta. Detta begränsade oss verkligen." Nu är skyddsventilationen mer eller mindre automatiskt och därför mycket enklare och snabbare, vilket ger mer tid för det faktiska forskningsarbetet.

Lösningen

"Eftersom vi har att göra med fasta partiklar kan vi filtrera den utsugna luften och återföra den till hytten, vilket också är intressant ur energisynpunkt", säger Rob Gosselink. I Air Flow hytten har man också installerat utsugsarmar som är anslutna till det befintliga skyddsventilationen. Utsugsarmarna är främst avsedda för utsugning av eventuella (vattenhaltiga) ångor och gaser som uppstår under vissa processer, t.ex. torkning av pulver. Groeneveld tillägger att noggranna kontroller genomförs för att se hur hytten bäst kan rustas för framtiden. "Inte nog med att det måste finnas tillräckligt med utsugsarmar, även kabinens dimensioner och elsystemen spelar en viktig roll. När det gäller innovativa forsknings- och utvecklingsprocesser måste man ju alltid ta hänsyn till att forskarna senare kan arbeta med andra nödvändiga anordningar som kanske har andra dimensioner."

Helt kundanpassat

DENIOS vann upphandlingen efter ett anbudsförfarande där tre tillverkare deltog. Förutom ett fördelaktigt pris var en annan avgörande faktor att BAFS hade goda erfarenheter av DENIOS från tidigare projekt och att DENIOS kunde bistå med kunskap redan tidigt i projektet. Projektledare Rüpp: "Vi anpassade vårt förslag på lösning efter forskargruppens önskemål och krav." "Det här var ingen standardlösning", tillägger Gosselink. "Vi behövde verkligen en kundanpassad lösning som kunde ge en lättillgänglig arbetsstation med så mycket utrymme som möjligt i det begränsade utrymme vi har i forskningshallen. DENIOS kunde leverera detta inom den tidsram som BASF önskade, inom ett och ett halvt år, räknat från de första kontakterna vi hade. Detta inkluderar anbudsfasen samt att säkra finansieringen." Rüpp: "Dessutom hade vi inte en färdig produkt som bara skulle installeras. Det finns inga sådana standardhytter. Vi bygger alltid denna typen av projekt enligt kundens önskemål, helst på millimetern. I det här fallet var det en 7 meter bred och 3,5 meter hög enhet som tillverkades på vår produktionsanläggning i Storbritannien, som vi dessutom var tvungna att få in i byggnaden och installera i ett trångt utrymme. Det innebar bland annat att vi var tvungna att balansera under en hel del rörledningar."

Resultat och kundnytta

Resultatet är imponerande. Arbetsplatsen uppfyller inte bara alla krav på ren luft, utan uppfyller även alla krav vad det gäller buller och belysning. De befarade negativa effekterna av drag och buller har inte uppstått. Det finns inga drag eller bullerljud alls, vilket är ganska anmärkningsvärt med tanke på luftväxlingshastigheten på 35 000 m³ per timme. Allt gick precis enligt planerna. Projektledarna på BAFS Groeneveld och Gosselink visste redan från början exakt vad de ville ha, men inte hur de skulle uppnå det. Rüpp: "Som jag sa var önskemålen och kraven mycket tydliga, men inte särskilt detaljerade. Det var en bra sak. De gav oss all frihet i genomförandet, så att vi inte redan från början begränsades av olika komplexa krav, utan kunde förlita oss på vår expertis. Vi uppskattade verkligen detta och tack vare den utmärkta kommunikationen och samarbetet under projektet uppstod inga problem." DENIOS har arbetat med BASF i flera år och har tidigare utvecklat och levererat en anläggning för katalysatorfabriken och hade därför lätt att sätta sig in i kemiföretagets behov.

Fördelar för kund

Groeneveld: "Hela projektet började i liten skala. Inledningsvis när vi startade projektet tänkte vi att ett litet dragskåp skulle kunna vara praktiskt om när man arbetar med större mängder pulver. Sedan pratar man med andra, tittar på broschyrer, och innan man vet ordet av är halva hallen fylld med en Air Flow hytt. Och nu finns ett säkert, skyddat område där vi kan arbeta", säger hon när hon visar oss den verkligt imponerande montern tillsammans med projektledaren Sander Rüpp. "Det är inte säkrare att arbeta, för det var säkert förut, men det har blivit så mycket enklare. Jag säger det igen: vi behöver nu göra mindre för att garantera samma säkerhetsnivå, så vi kan börja arbeta direkt, så att säga!"

Hitta passade produkter

Renluftsteknik och processlösningar

Letar du efter en sluten renrumsmiljö för säker hantering av pulver eller lösningsmedel?

Se vårt utbud

Utrustning för skyddsventilation

Vill du en kundanpassad skyddsventilation? Här kan du läsa mer om våra olika lösningar som skyddar anställda från skadliga ämnen.

Se vårt utbud

Vi hjälper dig i ditt projekt hela vägen in i mål!

Vill du ha rådgivning eller behöver du en behovsanalys?  Boka ett möte så går vi igenom vilka utmaningar ni står inför och ger förslag på lösningar.

Rådgivning: 036-39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00