DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Guide för bra belysning på arbetsplatsen

Förutom att dålig belysning försämrar koncentrationen och produktiviteten på arbetsplatsen ökar den även risker för olyckor. Felaktig belysning ger fysiska besvär som brännande ögon eller huvudvärk vilket inte bara gör att du mår sämre, det har också en negativ inverkan på hur ofta fel uppstår i arbetsprocessen. En alltför mörk arbetsmiljö ökar risken för olyckor då potentiella riskkällor inte uppfattas lika bra.

Varför är det viktigt med rätt belysning på arbetsplatsen?

Bra belysning på arbetsplatsen är viktigt av flera skäl:

  • Rätt ljusförhållanden har en positiv effekt på hälsa och prestation.

  • Det främjar motivation, koncentration, effektivitet och välbefinnande.

  • Bra ljus hjälper till att upptäcka faror i ett tidigt skede och att undvika olyckor.

  • Rätt belysning avlastar ögonen och möjliggör optimalt arbete.

Hur undviker man att bli bländad?

För att säkerställa att medarbetarna inte bländas under arbetet bör lampor med armatur väljas som ger lämplig belysningsstyrka i arbetsområdena och som monteras eller placeras med hänsyn till driftsförhållandena på arbetsplatsen.

Särskilt användbara är armaturer som erbjuder många olika justerings- och placeringsmöjligheter. I vår webbshop hittar du praktiska modeller för montering på kontoret eller i verkstaden.

För att undvika bländning kan det också vara bra att minska skillnader i ljusstyrka mellan bländningskällan och omgivningen (t.ex. genom ljusa tak och väggar) samt reflektioner från matta ytor.

Behöver man utföra underhåll och service på sin belysning?

Det är rekommenderat att installationer av belysning planeras och underhålls av en behörig person. Efter installationen bör överensstämmelsen med de rättsliga kraven kontrolleras med hjälp av kontrollmätningar. Regelbunden inspektion och underhåll är också nödvändigt för att korrigera eventuella förändringar och för att avlägsna eventuell nedsmutsning eller skador som kan uppstå.

Vilka regler och krav gäller för belysning på arbetsplatsen?

Vid planering av belysning måste SS-EN 12464-1 beaktas, som specificerar belysningskraven för arbetsplatser. Några av dessa viktiga bestämmelser om belysning på arbetsplatsen är:

  • Säkerhetsbelysning måste finnas på arbetsplatser för att skydda anställda i händelse av att den normala belysningen inte fungerar.

  • Arbetsplatser bör ha dagsljus så långt det är möjligt och tillåta utsikt mot utsidan.

  • Pausrum, uppehållsrum och matsalar ska helst ha dagsljusinsläpp.

  • Det ska vara möjligt att anpassa ljusets riktning och belysningsstyrkan på arbetsplatsen till den aktuella verksamheten, både i dagsljus och med artificiell belysning.

  • Belysningsinstallationer får inte äventyra arbetstagarnas säkerhet och hälsa.

Fixa belysningen med 5 tips

Typiska olyckor vid otillräcklig belysning uppstår när man snubblar, halkar eller faller. På liknande sätt kan även en för stark belysning orsaka problem om anställda bländas av olämpliga eller felaktigt riktade ljuskällor. För att du ska slippa dessa risker har vi satt samman en lista med 5 tips för belysning på arbetsplatsen:

1

Minska risken för bländning

För att anställda inte ska bli bländade under arbetsprocessen bör lampor och belysning som säkerställer en lämplig belysning i arbetsområdena väljas. De bör också vara fästa eller placerade på arbetsplatsen med hänsyn till driftförhållandena. Själva ljuskällan i takarmaturen ska aldrig ligga synlig eftersom det orsakar bländning. Undvik också blanka tak och väggar som kan ge irriterande bländande ljus. Du kan också förhindra bländning genom att minska skillnaderna i ljusstyrka mellan bländningsskällan och miljön. Exempelvis uppnår du detta genom att placera din skärm på kontoret så att den står vinkelrätt mot fönstret. 

2

Har du rätt ljusstyrka?

Använd vitt ljus i arbetslokalen. Det minskar sömnhormonet melatonin och du känner dig piggare. För vanligt kontorsarbete ska det vara minst 500 lux vid arbetsytorna och 300 lux i allmänbelysningen. Eftersom ex. ritarbete och annat kräver en högre synskärpa ska det vara 1500 lux vid arbetsytorna och 500 lux i allmänbelysningen. Med arbetsmiljöverkets app. som heter ljus kan du kontrollera både ljusstyrkan och om det finns flimmer hos dig.

3

Variera varmt och kallt ljus

Stimulera sinnet genom att variera mellan varmt och kallt ljus. Använd kallt ljus i arbetslokalerna, där du ska vara pigg och alert och varmt ljus i övriga lokaler. Eftersom en varm belysning ger en ombonad och mysig effekt passar det extra bra i lunch- och pausrum.  

4

Se över nödbelysningen

Om den allmänna belysningen stängs av vid ett strömavbrott hjälper nödbelysning dig att hitta ut och att undvika akuta farliga situationer. Vid planering av belysning bör bestämmelserna i Europastandarden SS-EN 1838:2013 beaktas. Där specificeras ljuskrav för utrymningsbelysning och reservbelysning som bör installeras i utrymmen eller på platser där sådana system krävs. Den är främst tillämplig för platser dit allmänhet eller anställda har tillträde. Använd även standard SS-EN 13032-3:2007 Ljus och belysning - Mätning och presentation av fotometriska data för ljuskällor och ljusarmaturer där del 3: presenterar data för nödbelysning på arbetsplatser.

5

Minska kostnader med LED-belysning

Förutom att LED-lampor är energieffektiva har de även en lång livslängd och låg miljöpåverkan. Men det gäller att se upp så att inte LED-lamporna bländar och flimrar eftersom det kan orsaka trötthet, huvudvärk och allmänt obehag.  Eftersom du inte kan se LED-lampans flimmer med blotta ögat är det viktigt att med jämna mellanrum kontrollera lamporna. Det kan man enkelt göra genom att rikta sin mobilkamera mot lampan på någon decimeters avstånd. Om kraftiga mörka linjer, som vandrar i sidled över mobilskärmen syns är det sannolikt flimmer. Men viktigast av allt är att komma ihåg att LED-belysning i mörka lokaler bara är ett komplement och att det aldrig kan ersätta hälsoeffekterna som riktigt dagsljus ger.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00