DENIOS AB
Datorgatan 3
561 33 Huskvarna

Tel.: 036 - 39 56 60
E-Mail: info@denios.se
Internet: www.denios.se

Avfall och återvinning - Så uppfyller du de nya kraven

Med målet att gå från avfall till resurs skärps nu avfallslagstiftningen genom avfallspaketet. Detta är en viktig del i EU:s arbete för att möta kraven på en växande befolkning som förbrukar jordens resurser i en snabbare takt. Privatpersoner, företag och kommuner behöver minska mängden avfall och öka återvinningen. På denna sidan har vi samlat nyttig information kring de viktigaste ändringarna samt lösningar för källsortering, insamling, mellanlagring och transport.

Sorterar ni avfall som kartonger, matavfall och plast i er verksamhet? Om inte, är det verkligen hög tid att börja!

Ökat producentansvar

För dig som säljer, importerar, tillverkar eller på annat sätt för in produkter i Sverige omfattas av producentansvar. Målet är att minska mängden avfall, för bara i Sverige genererar vi fem ton avfall per person och år. Genom att öka ansvaret på producenter genom både producentansvar på förpackningar samt att öka kraven för att få företag att tillverka produkter som är resurssnåla, lätta att återvinna och fria från miljöfarliga ämnen kan vi både få renare avfall och minska avfallsmängden.

Ansvaret innebär att producenten är ansvarig för att:

  • utforma och märka sina produkter

  • samla in produkten när den blir avfall

  • ta hand om eller återvinna produkten när den har blivit avfall

  • registrera sig och rapportera uppgifter till Naturvårdsverket. 

Källsortering - Från avfall till resurs

Tippcontainer för insamling av kartong och förpackningar

I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Med tippcontainers i olika färger blir det lätt att sortera ut stora mängder av papp, plast och metall i verksamheten. Vi erbjuder olika modeller av tippcontainers i plast och stål med hjul eller för användning av truck.

Stationär och stapelbar källsortering

För verksamheter med stor källsortering är dessa stapelbara behållare av PE både praktiska och säkra. När behållaren är full kan den lätt förflyttas av en truck.

Källsortering av plast, papp, mat, metall och glas

Smarta modulsystem med pedagogiska färger och symboler som gör det lätt att göra rätt. Välj mellan olika utföranden och modeller.

Nya krav på matavfall

Nya regler från 1 januari 2024

Den 1:a januari 2024 blir det obligatoriskt för alla att sortera ut sitt matavfall. Det ställer krav på verksamheter och fastighetsägare som ansvarar för att ordna en plats för matavfallsinsamlingen så att avfallet kan bli en resurs och ingå i ett kretslopp. Hos DENIOS hittar du flera enkla och smidiga källsorteringskärl.

Regler för farligt avfall

För avfall som klassas som farligt avfall ( giftigt, frätande, miljöfarligt, cancerframkallande, fosterskadande smittförande eller brandfarligt) enligt avfallsförordningen ska enligt föreskrifter i NFS 2020:5 dokumenteras och rapporteras till naturvårdsverket. Exempel på farligt avfall är lysrör, batterier, impregnerat trä eller burkar med färgrester. Kraven skärptes 1 augusti 2020 och gäller alla verksamhetsutövare som producerar, transporterar eller samlar in farligt avfall. De nya reglerna innebär alltså en utökad skyldighet för verksamheter att rapportera sitt farliga avfall, i kronologisk ordning och lämna dessa digitalt till ett nationellt avfallsregister hos naturvårdsverket. Se alltid till att märka det farliga avfallet tydligt så det framgår vad det innehåller.

Insamling av farligt avfall

Batterilåda för transport och avfall

Eftersom litiumbatterier klassas som farligt gods och kräver en säker förvaring erbjuder DENIOS batterilådor för förvaring av batterier och transport av batterier. Med fyllningsmaterialet PyroBubbles® minskar risken för spridning av brand om en termisk rusning skulle uppstå. Vi erbjuder även insamlingsboxar för vanliga batterier.

Insamling av sprayburkar

Smidig insamling av sprayburkar i soptunna med hjul. Kan även transporteras som farligt gods eftersom den den är godkänd för transport enligt ADR (UN 1950) (tryckgasförpackningar)

Insamling av lysrör

Med en lysrörsbox kan du samla alla uttjänta lysrör smidigt på samma ställe. För transport av lysrör som farligt gods har vi säkerhetsbehållare av förzinkat stålplåt godkända enligt ADR 1.1.3.10 c

Fler behållare för farligt avfall i fast form

Både i produktion och laboratorier finns ofta avfall som burkar med färgrester eller torktrasor som är förorenade med miljöfarliga, brandfarliga eller lättantändliga vätskor. Dessa är för farliga för vanliga avfallsbehållare. Även här erbjuder vi dig lämpliga lösningar - hela vägen från tillfällig insamling vid uppkomstplatsen, säker mellanlagring och transport till avfallshanteringsföretaget.

Brandsäker soptunna

Trasor med rengöringsmedel eller indränkta i olja och använd stålull - allt detta avfall utgör en brandfara. Brandsäkra soptunnor med självsläckande lock av aluminium, plast, stål eller rostfritt stål förhindrar antändning och skyddar mot att läckande restvätskor rinner ut.

Köp brandsäker soptunna

Soptunna av stål

Vet du av erfarenhet att farligt avfall uppstår på många olika ställen i ditt företag? Inga problem! Tack vare ett integrerat chassi kan denna transportabla soptunna av stålplåt användas för insamling av fast avfall. Vi erbjuder även andra mindre soptunnor av stål.

Köp soptunna av stål

ASP-Behållare

När farligt avfall lämnar företagets lokaler måste man säkerställa säkra transportalternativ. ASP-containrar används för fasta eller pastösa ämnen och är även lämpliga för tillfällig förvaring enligt lagkrav.

Köp ASP-behållare

Behållare för farliga ämnen i fast form

Färgrester, använda rengöringstrasor eller granulat, oavsett om det gäller material, är våra avfallsbehållare för farligt fast gods säkra och kan användas på många olika sätt. De stora hjulen med massiva gummidäck möjliggör enkel transport, även utanför företaget tack vare UN-godkännande. Finns även som antistatisk version.

Köp behållare för farliga ämnen

Behållare för farligt avfall i flytande form

Flytande farligt avfall ska alltid förvaras invallat eller på ett sådant sätt att spill och läckage kan samlas upp. Du kan använda uppsamlingskärl eller dubbelmantlad tank. Är det farliga avfallet självantändande är det viktigt att ha tankar, kannor och utrustning som förhindrar självantändning. Om flytande farligt avfall förvaras utomhus måste det vara skyddat mot nederbörd och påkörning. En larmanordning som varnar för spill är också att föredra. Köp SpillGuard här>

Spilloljekärl

Spillolja och använda smörjmedel uppstår inom alla produktionsområden där maskiner används. Spilloljekärl och kylvätskebehållare är idealiska för uppsamling av vätskor där fast installerade behållare saknas.

Köp spolloljekärl

Falcon transportdunk

FALCON transportdunkar är utrymmessnåla och säkra vid förvaring av farligt avfall och har UN-godkännande för transport av flytande farligt gods i förpackningsgrupperna I, II och III (UN 3A1/X/250/...).

Köp transportdunk

Tank för farligt avfall

Alla våra tankar för farligt avfall är testade och har giltiga godkännanden. I sortimentet hittar du modeller av stål, rostfritt stål och plast så att du kan välja den tank som passar för ditt farliga avfall.

Köp tank för farligt avfall

Avfallstank

Avfallstankar godkända som förvaringsbehållare och kan därför användas som central insamling för tillfällig lagring av farligt avfall som är miljöförorenande och brandfarligt.

Köp avfallstank

FALCON avfallsbehållare

FALCON dunkar och kannor erbjuder största möjliga säkerhet vid transport och hantering av brandfarliga och aggressiva vätskor. Därför är de lämpade för förvaring av flytande avfall.

Köp transport och avfallsbehållare

Falcon kanna för transport och lager

FALCON kannor är optimalt lämpade för förvaring av flytande avfall på arbetsplatsen samt för efterföljande transport, till exempel till centrala mellanlager.

Köp säkerhetskanna

Insamling, mellanlager och FA-container

Arbetar du på en kommunal verksamhet och behöver en stationär anläggning där farligt avfall kan tas emot, bedömas, sorteras och disponeras? Eller producerar ditt företag stora mängder farligt avfall, så att du behöver ett större mellanlager? Inom affärsområdet Teknik-och miljöcontainer projekterar vi FA-containers och mellanlager för insamling och tillhandahållande av farligt avfall.

Oavsett om det gäller tillfällig insamling på arbetsplatsen, mellanlagring på företagets område eller lagstadgad transport - i DENIOS sortiment hittar du rätt produkter för flytande, fast och pastöst avfall samt för specialtillämpningar som lagring av uttjänta batterier eller skadade litiumlagringsenheter. Hör av dig till oss så hjälper vi dig förverkliga dina planer.

Vi hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp eller rådgivning? Du når oss via chatten, telefon eller e-post. Hör av dig!

Rådgivning 036- 39 56 60
i

Undantagna ändringar och fel. All information som lämnats till hemsidan har undersökts noggrant.

Däremot kan DENIOS AB inte garantera aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Användning av informationen och innehållet för ditt eget eller tredjepartsändamål sker på din egen risk. Följ alltid lokal och aktuell lagstiftning.

Du kanske även har nytta av:

Laddar...
Meny
Logga in
Din varukorgLagd i varukorgen
Till varukorgen
Vi hjälper dig gärna!

Ring, chatta eller fyll i kontaktformuläret så hör vi av oss.

Mån - Tors: 08:00 - 16:30 | Fre 08:00 - 15:00