• Mer än 10000 artiklar i lager
  • Upp till 10 års garanti
  • 14 dagars ångerrätt
  • Gratis expertrådgivning

Fatpump elektrisk, tryckluftspump och ibc pump


När används fatpump?

Vid om och avtappning av kemikalier, såsom från en stor behållare till en mindre. DENIOS erbjuder ett brett utbud av elektriska fatpumpar, tryckluftspumpar och IBC pumpar för säker och exakt avtappning.

När man skall välja fatpump är det mycket viktigt att känna vätskans sammansättning och kemiska egenskaper. Detta spelar en stor roll för såväl pump- som materialval. DENIOS fatpumpar har en beprövad kvalité och kommer från kända tillverkare så som Lutz och Bürkle. Kom även ihåg att alltid använda personlig skyddsutrustning anpassad efter ämnet du pumpar.

Vi erbjuder lämpliga pumpar för alla vätskor:

•    Syra och bas liksom kemiska lösningsmedel och frätande kemikalier

•    Bränsle, disel, mototolja

•    Lösningsmedel, färg och lack

•    Vätskor med hög viskositet , fasta ämnen

•    Skärolja, kylmedel, hydrauliska och växellådsoljor, rengöringsmedel, läkemedel och livsmedelssubstanser

Pumparna är optimerade för olika krav hos de farliga kemikalierna och finns i olika versioner. Detta gör det möjligt att välja rätt elektrisk pump eller tryckluftspump , beroende på viskositeten eller applikation. Även produkter för explosionsskyddat område finns, kontakta DENIOS.

10 tips för val av fatpump.

Vad är viktigt att tänka på när man ska välja en fatpump för pumpning av kemikalier, livsmedel, läkemedel eller olja? Nedan har vi listat de 10 viktigaste sakerna att tänka på för att välja rätt pump.

1. Vilket ämne ska pumpas?

Är mediet aggressivt, trögflytande eller kanske en brandfarlig vätska? Det är viktigt att välja en pump avsedd för mediet. Finns det ett säkerhetsdatablad (kallas också SDB el. MSDS) så läs detta noggrant. Om felaktig pump används kan reaktioner så som värme, giftiga gaser, brand eller explosion uppstå.

2. Vilken mängd vätska ska pumpas?

Transportkapacitet per pumpslag (l) anger mängden vätska som passerar per pumpslag. Större mängder ger högre tryck vilket kan leda till brott eller spricka med läckage till följd. Välj en pump som motsvarar dina behov.

3. Hur ofta planerar du att pumpa?

Är fatpumpen ett redskap som används flera gånger per dag är de elektriska att föredra. Handpump eller fotpump passar bra om pumpning sker mer sällan.

4. Arbetshöjd /fallhöjd

Tänk på att välja en pump som ger en ergonomisk arbetshöjd vid pumpning. Pumpar du med händer över axlar sliter du på kroppen samtidigt som risken för olyckor ökar då ansiktet är i riskzon vid ett läckage. Säkerheten ökar betydligt om pumpning sker under brösthöjd. Vid pumpning av brandfarlig vätska behöver du även säkerställa att du har en korrekt potentialutjämning och jordning. Detta för att förhindra en fallande stråle, som annars ger friktion, vilket leder till statisk elektricitet med gnistor och brand som följd. Kom ihåg att alltid jorda ALLA ledande komponenter vid hantering av brandfarliga vätskor!

5. Vilken viskositet har ämnet?

Viskositeten anger en vätskas inre friktion, dvs beskriver hur trögflytande den är. Tänk på att temperaturen kan påverka viskositeten kraftigt. Ökande temperatur ger minskande viskositet.

6. Densitet

Densiteten är vätskans massa per m³. Den är olika för olika vätskor. Även temperaturen påverkar vätskans densitet. Densiteten påverkar pumpens effektbehov .

7. Temperatur på vätskan.

Temperaturen kan påverka både densiteten och viskositeen. Dessutom har vissa material i pumparna begränsningar för vilka temperaturer de tål. Även stora växlingar i temperatur kan förstöra vissa material.

8. Storlek på kärlet du ska pumpa ifrån.

Hur ser behållaren ut? Är det en liten behållare eller ett 200 liters fat? Anpassa pump efter storleken på behållare. Fundera även på om adapter behövs för en säker och smidig pumpning.

9. Är ämnet som ska pumpas uttorkande?

Till exempel aceton och alkohol avfettar packningarna och då är det extra viktigt att ha en pump anpassad för ämnet som ska pumpas.

10. En pump till varje media.

Kom ihåg att använda en pump till varje media för att undvika föroreningar. Detta är extra viktigt vid livsmedelshantering eller andra ämnen som är känsliga för föroreningar.

Hör av dig till oss när du behöver en fatpump så guidar vi dig fram till den bästa lösningen.

Vilken pump är lämplig för vilken applikation?

DENIOS sortiment är anpassat för industri och verkstad. Vi erbjuder:

  • Laboratoriepump anpassad för avtappning av små mängder syra eller bas. Batteridriven eller elektrisk pump.
  • Kombinera: Blanda, mixa och pumpa för medier som är särskilt benägna att sedimentera (till exempel vid botten): Blanda först, pumpa sedan - med en och samma enhet.
  • Kemikaliepump för fat och iBC samt membranpump för syra och bas i "hård“ industrianvändning, enskilt eller komplett som set för 200- liters fat eller 1000 liters IBC.
  • Fat- och IBCpump samt dubbelmembranpump speciellt för mineraloljor, enskild eller i komplett set. Vid behov finns även flödesmätare.
  • Fatpump för ex-zon, avtappning med elektrisk pump alternativt tryckluftsdriven enhet. Välj en pump med optimal tömning. Även dubbel membranpump med flödesmätare finns för ex-zon.
  • IBC pump för stora flödesmängder, torrgångssäker centrifugalpump särskilt lämplig för de fall då man måste tömma ”underifrån” (bottenavlopp)
  • Pump av rostfritt stål och flödesmätare i en specialversion för livsmedelsindustrin, bland annat läkemedel och mycket brandfarliga livsmedel som godkänts enligt EG 1935/2004.

Våra experter hjälper dig gärna med en lösning anpassad efter era behov. Ring oss på: 036-39 56 60.