Fatvärmare, Fat- och IBC-mantlar

DENIOS termoteknik säkerställer att alla ämnen och material håller optimal temperatur. Med rätt temperatur förkortar du produktionsprocessen och förhindrar att känsliga ämnen förstörs på grund av fel temperering.

Värmemantel för IBC för uppvärmning eller för att hålla en konstant temperatur. Värmemanteln är av PU-belagd polyamid och är vattenavvisande och slitstarka. Isoleringen består av polyester eller gasull. Finns även i Ex-skyddat utförande.

Värmemantel för fat med en volym på 25 liter till 200 liter. För uppvärmning av fat eller för bibehållen temperatur 0°C-90°C. Material är PU-belagd polyamid och isolering består av polyester eller gasull. Finns även i EX-skyddat utförande.

Fatvärmare för stålfat i FH-serien är speciellt utformade för uppvärmning, smältning och varmhållning av fat. Digitalt reglering av värmen 0 °C- 300 °C. Vi  erbjuder fatvärmare med separat reglering (uppvärmning av botten, mantel eller kombinerad botten-/ manteluppvärmning) beroende på vilka behov som önskas.

Induktionsvärmare för fat för snabb upphettning och värmning av vätskor eller för smältning av fasta ämnen. ATEX- certifierad för zon 1, 2 (EEx e IIT3). Maximal temperatur 170°C.

Flexibelt värmebälte för fat
Flexibelt värmebälte för fat
Fatvärmare bälte av stål
Värmemantel LM 3 för fatuppvärmning
Värmemantel LM 4 för IBC
Isolerad huv för fat
Fatvärmare typ FH-K 1.5
Tillbehör för induktions fatvärmare isolerat lock
värmemantel typ LM 3 för fat
EX klassadvärmemantel för IBC
Ex klassad fatvärmare, värmemantel för fat
Ex klassad induktions bottenvärmeplatta IBP
Induktions bottenvärmare IBP
tillbehör för induktions fatvärmare
 
 
  • Värmemantlar för fat och IBC med volymer mellan 25-1000 liter, finns även med ATEX-godkännande.
  • Mobila Fatvärmare med temperering upp till 300°C 
  • Värmebälte av stål eller silikon
  • Bottenvärmeplatta
  • Fatvärmare med isolerad överdel ger ytterligare värmeeffektivitet

Mer information om: Termoteknik - Värma, kyla eller smälta på ett effektivt sätt - Fatvärmare, Fat- och IBC-mantlar

Infomaterial och broschyrer

Lämplig för kemikalier i följande klasser

Brännbar oxiderande frätande giftig hälsofara hälsoskadligt miljöfarligt

Du kanske även är intresserad av