Natur.Skydd.Vi Natur.Skydd.Vi Natur.Skydd.Vi Natur.Skydd.Vi Natur.Skydd.Vi Natur.Skydd.Vi

  

Expertrådgivning
Nyheter
05.10.2016 13:31 Konferens Brandfarlig vara

Det ställs allt högre krav på företag som hanterar brandfarlig vara. Regelverken är ofta svårtolkade och det är int

30.08.2016 11:13 En absorbent – Fyra användningsmöjligheter

För alla som hanterar spill ger nyheten från DENSORB många användningsmöjligheter. Multiformat är en praktiskt perf

29.08.2016 11:21 DENIOS Katalog

För den som hanterar kemikalier på arbetsplatsen finns DENIOS höstkatalog med över 10 000 artiklar för spillskydd o

18.08.2016 06:59 Fatpump för frätande syra

När syra och kemikalier ska pumpas är det mycket viktigt att känna till vätskans, eller kemikaliens, egenskaper och

02.05.2016 12:33 Brandsäkert lager och en säker arbetsmiljö i en och samma lösning

Det har blivit allt vanligare att integrera en miljöcontainer i befintlig verksamhet genom att skapa en arbetssta

28.04.2016 09:35 Säkerhets- och kvalitetstestat spillskydd tillverkat av DENIOS

DENIOS började redan 1986 att bygga upp kompetens inom området lagenlig lagring och säker hantering av kemikalier o

18.03.2016 10:54 Spillskydd för en hållbar utveckling

Skydda världens vatten med SPILLSKYDD! Den 22 mars varje år, belyser Världsvattendagen en särskild aspekt av sötvat

16.03.2016 10:19 Brandskåp för kemikalier

För svenska bolag är bränder en stor utmaning. Av de förluster, i form av försäkringar, som faller ut kan 50–60 pro

03.03.2016 12:54 Invallning kemikalier

Kemikalier ska förvaras med en invallning för att förhindra spill vid ett eventuellt läckage. Med DENIOS golvelemen

01.03.2016 07:41 Fatlyft för både plastfat och stålfat

Nylanserade fatlyften LD-SK med V-format underrede är utvecklad för att vara lättanvänd i trånga utrymmen. Tack var

10.02.2016 09:57 UV skyddad svart IBC tank

För säkra transporter av ljuskänsliga ämnen finns nu en IBC behållare, tillverkad av svart polyeten (HDPE). IBC tan

03.02.2016 13:15 Framtidens spillskydd

UltraSafe är namnet på världens första uppsamlingskärl som är tillverkat i ett enda stycke, helt utan skarvar och s

12.01.2016 12:37 Säker förvaring av farligt avfall i Smart W-collect

DENIOS skåp Smart W-collect är ett koncept för miljösäker sortering och förvaring av farligt avfall. I källsorterin

12.01.2016 12:36 DENIOS - miljöskydd och säkerhet

För den som hanterar kemikalier på arbetsplatsen finns DENIOS nya katalog med över 10 000 artiklar för spillskydd o

11.01.2016 10:20 Uppsamlingskärl med tak för utomhusbruk

DENIOS senaste förvaringslösning MultiStore gör skäl för sitt namn och erbjuder en flexibel utomhusförvaring för ke

01.12.2015 10:17 Miljöcontainer - Lager för kemikalier

I DENIOS broschyr "Miljöcontainer - Lager för kemikalier" finns flera exempel på hur en säker och lagenlig förvarin

25.11.2015 14:55 Certifierad rådgivare på kemikaliehantering

Marie Sundell på DENIOS AB är först i Sverige att få sina kunskaper om brandfarlig vara i arbetsmiljö certifierade.

04.11.2015 10:01 Brandsäker verkstad och industri

Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. I Sverige drabbas vi av cirka fyra industribränder varje da

14.10.2015 08:24 Hydraulisk fatlyft

Med DENIOS ex-klassade hydrauliska fatlyft kan du lyfta, vrida, blanda och dosera vid tömning samt transportera stå

09.09.2015 08:30 Kemikalieskåp Systema

För lagenlig förvaring av miljöfarliga, icke brandfarliga och giftiga kemikalier i arbetsutrymmen finns nya SystemaHantering och förvaring av miljöfarliga- och brandfarliga kemikalier.

I de flesta industriella miljöer hanteras dagligen farliga kemikalier av olika slag och användandet ökar. Det är därför av högsta vikt att skydda de anställda och vår gemensamma miljö från påverkan.

DENIOS erbjuder det största utbudet av produkter för säker förvaring av miljöfarliga ämnen, miljöskydd och säkerhet på arbetsplatsen. Vi tillverkar brandklassade miljöcontainers, både som en ”Walk-in” variant för fat och små behållare eller ”Hyllager” för lastning med gaffeltruck. DENIOS miljöcontainer uppfyller kraven i REI 120 vilket ger dig upp till 120 minuter brandskydd. När det gäller säkerhet ska man aldrig tumma på kvaliteten och lagrar du kemikalier eller miljöfarliga ämnen är du alltid på den säkra sidan med DENIOS brandskydd.

Vårt uppdrag på DENIOS, som partner för miljön, är att, genom rådgivande försäljning, stödja våra kunder i att bli bättre på att skydda människa och miljö och öka säkerheten kring hantering av kemikalier. Även om du bara lagrar små mängder kemikalier är det viktigt att det sker på ett lagenligt och säkert sätt. Med DENIOS egentillverkade uppsamlingskärl, miljöskåp och fatskåp uppfyller du kraven i miljöbalken och får en välordnad förvaring. Säker förvaring och hantering av gasflaskor får du med gasskåp eller gascontainer. För inomhuslagring finns brandklassade gasskåp i varierande storlekar och utföranden. Med Hyllställ och pallställ för lagring av miljöfarliga kemikalier skapar du ordning och struktur på lagret samtidigt som du minskar riskerna för skada och miljöbrott. Behållare för kemikalier och oljor finns i många olika utförande, från dunkar till fat och IBC. Självklart både i stål och i plast.

Industriförnödenheter för produktion och drift.

I 30 år har DENIOS tillverkat produkter inom förvaring och hantering av kemikalier, personlig säkerhetsutrustning, absorbenter mm. Med utrustning tillverkad och testad för ändamålet minskar du riskerna vid handhavandet och personalen får en säker arbetsmiljö.

DENIOS har utvecklat ett brett sortiment av fatpumpar, tryckluftpumpar, flödesmätare och avtappningskranar för kontrollerad och säker kemikaliedosering. Ergonomiskt utformade säkerhetskannor och vätningskannor med inbyggd flamspärr för att minimera riskerna tillverkar vi själva. Skulle en olycka ändå ske med läckage som följd, erbjuder DENIOS ett brett utbud av absorbenter i form av länsor, kuddar, ark mattor mm. Beroende på vilken vätska som har läckt finns varianterna Oil Only, Kemikalie och Universal absorbenter. Granulat och spillredskap ingår även i portfolion. Alla företag som handhar kemikalier bör ha nödlägesberedskap med brunnstätningar, invallningar och mobila absorbentvagnar eller absorbentväskor för att snabbt kunna rycka ut och dämma ett läckage så som lagen kräver.

DENIOS tillverkar mobila tanksystem, tankningsplattformar, farmartankar och spilloljetankar av bästa kvalitet. Med erfarenheter från 25 år av framgångsrik verksamhet har DENIOS en marknadsledande position. DENIOS har utvecklat en rad produkter för effektiv och säker hantering av fat. Välj från ett brett utbud av produkter för säker fatlagring, transportera och lyfta fat med fatlyftar, fatvändare eller mobila uppsamlingskärl.

Arbetsskydd och industrisäkerhet

När det gäller den personliga säkerheten för den anställde på arbetsplatsen, är både personlig skyddsutrustning (PSA) och nödlägesberedskap vid en akut situation viktigt. DENIOS erbjuder brett sortiment av skyddshandskar, munskydd, hjälmar och hörselskydd. Ögonduschar i olika varianter, allt ifrån ögonspolningsflaskor till tempererade nödduschar för ögon och kropp. Värmebehandling av industriella produkter innan produktionsprocessen är vanligt förekommande och i vårt produktutbud för Termoteknik finns allt du behöver. Spara tid och energi med fatvärmare, värmemantlar för IBC eller fat, värmekammare och värmeugnar. DENIOS uppvärmningssystem är tillverkade och anpassade för uppvärmning av kemikalier. Som producent kan DENIOS anpassa produkter och designa och tillverka efter dina individuella behov, speciellt för dig.

Rengöring och materialhantering

Traditionella rengöringsmedel innehåller ofta lösningsmedel som ger hälsofarliga ångor. DENIOS har utvecklat smådelstvätten bio.x, som gör rent utan lösningsmedel. Rengöringsvätskan ger naturlig rengöring på biologisk grund och är därför helt säker. DENIOS tillverkar system för effektiv avfallshantering och materialhantering. Tåliga behållare för avfallssortering och förvaring av material finns i många storlekar. DENIOS säkerhetsrådgivare är välutbildade och har erfarenhet av alla aspekter av hantering av miljöfarliga ämnen och kemikalier enligt gällande lagar och förordningar. De vägleder dig till säker förvaring och hantering, antingen per telefon eller på plats i ert företag.

DENIOS- Du hittar också:
DENIOS Internationellt