Experimentföreläsning om kemikaliska arbetsmiljörisker SpillskyddFörvaring av kemikalier - Personlig skyddsutrustning Tillverkning Special byggnation

  

Expertrådgivning
Nyheter
10.02.2016 09:57 UV skyddad svart IBC tank

För säkra transporter av ljuskänsliga ämnen finns nu en IBC behållare, tillverkad av svart polyeten (HDPE). IBC tan

03.02.2016 13:15 Framtidens spillskydd

UltraSafe är namnet på världens första uppsamlingskärl som är tillverkat i ett enda stycke, helt utan skarvar och s

12.01.2016 12:37 Säker förvaring av farligt avfall i Smart W-collect

DENIOS skåp Smart W-collect är ett koncept för miljösäker sortering och förvaring av farligt avfall. I källsorterin

12.01.2016 12:36 DENIOS - miljöskydd och säkerhet

För den som hanterar kemikalier på arbetsplatsen finns DENIOS nya katalog med över 10 000 artiklar för spillskydd o

11.01.2016 10:20 Uppsamlingskärl med tak för utomhusbruk

DENIOS senaste förvaringslösning MultiStore gör skäl för sitt namn och erbjuder en flexibel utomhusförvaring för ke

01.12.2015 10:17 Miljöcontainer - Lager för kemikalier

I DENIOS broschyr "Miljöcontainer - Lager för kemikalier" finns flera exempel på hur en säker och lagenlig förvarin

25.11.2015 14:55 Certifierad rådgivare på kemikaliehantering

Marie Sundell på DENIOS AB är först i Sverige att få sina kunskaper om brandfarlig vara i arbetsmiljö certifierade.

04.11.2015 10:01 Brandsäker verkstad och industri

Det är lättare att förebygga bränder än att släcka dem. I Sverige drabbas vi av cirka fyra industribränder varje da

22.10.2015 08:57 experimentföreläsning

Underhållsmässan är industrins viktigaste mötesplats kopplat till driftsäkerhet och underhåll. Mässan arrangeras va

14.10.2015 08:24 Hydraulisk fatlyft

Med DENIOS ex-klassade hydrauliska fatlyft kan du lyfta, vrida, blanda och dosera vid tömning samt transportera stå

16.09.2015 09:33 påkörningsskydd

Trucktrafik orsakar många olyckor ute på arbetsplatserna varje dag. Med påkörningsskyddet Extreme från DENIOS, med

09.09.2015 08:30 Kemikalieskåp Systema

För lagenlig förvaring av miljöfarliga, icke brandfarliga och giftiga kemikalier i arbetsutrymmen finns nya Systema

24.08.2015 08:39 kemikaliegranulat

När en olycka har skett och läckande kemikalier är ett faktum är en snabb och korrekt insats avgörande för vilken o

24.08.2015 08:27 absorbent fat

Många gånger sker av- och omtappning av oljor och kemikalier på fatlock. För att undvika spill och kladd finns en p

27.05.2015 13:20 Frostfri brunnstätning

För nordens växlande väder finns nu en brunnstätning, anpassad för temperaturer mellan -30 °C och +70 °C. Brunnstät

18.12.2015 07:17 Tunga maskiner: Hos CAT-servicepartnern Avesco står DENIOS för arbetssäkerheten,

”I samband med en explosionsskyddsbesiktning från Suva (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) upptäcktes 10-15

08.05.2015 08:42 Tippcontainer av plast

Speciellt för tunga laster har DENIOS utvecklat tippcontainer PolySkip PLUS. Tippcontainern är tillverkad av miljöv

29.04.2015 06:16 Uppsamlingskärl spillskydd UltraSafe

UltraSafe är namnet på världens första uppsamlingskärl som är tillverkat i ett enda stycke, helt utan skarvar och s

28.04.2015 06:55 Personlig skyddsutrustning

Workers Memorial Day, en årlig dag tillägnad dem som dött eller skadats i sitt arbete. Vi fortsätter vårt arbete fö

13.04.2015 07:54 Nya farosymboler

Från första juni 2015 införs nya regler om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningaHantering och förvaring av miljöfarliga- och brandfarliga kemikalier.

I de flesta industriella miljöer hanteras dagligen farliga kemikalier av olika slag och användandet ökar. Det är därför av högsta vikt att skydda de anställda och vår gemensamma miljö från påverkan.

DENIOS erbjuder det största utbudet av produkter för säker förvaring av miljöfarliga ämnen, miljöskydd och säkerhet på arbetsplatsen. Vi tillverkar brandklassade miljöcontainrar, både som en ”Walk-in” variant för fat och små behållare eller ”Hyllager” för lastning med gaffeltruck. DENIOS miljöcontainer uppfyller redan kraven i REI 120 vilket ger dig upp till 120 minuter brandskydd. När det gäller säkerhet ska man aldrig tumma på kvaliteten och lagrar du kemikalier eller miljöfarliga ämnen är du alltid på den säkra sidan med DENIOS brandskydd.

Vårt uppdrag på DENIOS, som partner för miljön, är att, genom rådgivande försäljning, stödja våra kunder i att bli bättre på att skydda människa och miljö och öka säkerheten kring hantering av kemikalier. Även om du bara lagrar små mängder kemikalier är det viktigt att det sker på ett lagenligt och säkert sätt. Med DENIOS egentillverkade uppsamlingskärl, miljöskåp och fatskåp uppfyller du kraven i miljöbalken och får en välordnad förvaring. Säker förvaring och hantering av gasflaskor får du med gasskåp eller gascontainer. För inomhuslagring finns brandklassade gasskåp i varierande storlekar och utföranden. Med Hyllställ och pallställ för lagring av miljöfarliga kemikalier skapar du ordning och struktur på lagret samtidigt som du minskar riskerna för skada och miljöbrott. Behållare för kemikalier och oljor finns i många olika utförande, från dunkar till fat och IBC. Självklart både i stål och i plast.

Industriförnödenheter för produktion och drift.

I över 25 år har DENIOS tillverkat produkter inom förvaring och hantering av kemikalier, personlig säkerhetsutrustning, absorbenter mm. Med utrustning tillverkad och testad för ändamålet minskar du riskerna vid handhavandet och personalen får en säker arbetsmiljö.

DENIOS har utvecklat ett brett sortiment av fatpumpar, tryckluftpumpar, flödesmätare och avtappningskranar för kontrollerad och säker kemikaliedosering. Ergonomiskt utformade säkerhetskannor och vätningskannor med inbyggd flamspärr för att minimera riskerna tillverkar vi själva. Skulle en olycka ändå ske med läckage som följd, erbjuder DENIOS ett brett utbud av absorbenter i form av länsor, kuddar, ark mattor mm. Beroende på vilken vätska som har läckt finns varianterna Oil Only, Kemikalie och Universal absorbenter. Granulat och spillredskap ingår även i portfolion. Alla företag som handhar kemikalier bör ha nödlägesberedskap med brunnstätningar, invallningar och mobila absorbentvagnar eller absorbentväskor för att snabbt kunna rycka ut och dämma ett läckage så som lagen kräver.

DENIOS tillverkar mobila tanksystem, tankningsplattformar, farmartankar och spilloljetankar av bästa kvalitet. Med erfarenheter från 25 år av framgångsrik verksamhet har DENIOS en marknadsledande position. DENIOS har utvecklat en rad produkter för effektiv och säker hantering av fat. Välj från ett brett utbud av produkter för säker fatlagring, transportera och lyfta fat med fatlyftar, fatvändare eller mobila uppsamlingskärl.

Arbetsskydd och industrisäkerhet

När det gäller den personliga säkerheten för den anställde på arbetsplatsen, är både personlig skyddsutrustning (PSA) och nödlägesberedskap vid en akut situation viktigt. DENIOS erbjuder brett sortiment av skyddshandskar, munskydd, hjälmar och hörselskydd. Ögonduschar i olika varianter, allt ifrån ögonspolningsflaskor till tempererade nödduschar för ögon och kropp. Värmebehandling av industriella produkter innan produktionsprocessen är vanligt förekommande och i vårt produktutbud för Termoteknik finns allt du behöver. Spara tid och energi med fatvärmare, värmemantlar för IBC eller fat, värmekammare och värmeugnar. DENIOS uppvärmningssystem är tillverkade och anpassade för uppvärmning av kemikalier. Som producent kan DENIOS anpassa produkter och designa och tillverka efter dina individuella behov, speciellt för dig.

Rengöring och materialhantering

Traditionella rengöringsmedel innehåller ofta lösningsmedel som ger hälsofarliga ångor. DENIOS har utvecklat smådelstvätten bio.x, som gör rent utan lösningsmedel. Rengöringsvätskan ger naturlig rengöring på biologisk grund och är därför helt säker. DENIOS tillverkar system för effektiv avfallshantering och materialhantering. Tåliga behållare för avfallssortering och förvaring av material finns i många storlekar. DENIOS säkerhetsrådgivare är välutbildade och har erfarenhet av alla aspekter av hantering av miljöfarliga ämnen och kemikalier enligt gällande lagar och förordningar. De vägleder dig till säker förvaring och hantering, antingen per telefon eller på plats i ert företag.

DENIOS- Du hittar också:
DENIOS Internationellt