Natur.Skydd.Vi Natur.Skydd.Vi Natur.Skydd.Vi Natur.Skydd.Vi Natur.Skydd.Vi Natur.Skydd.Vi

  

Expertrådgivning
Nyheter
09.10.2017 12:02 Konferens Brandfarlig vara

Arbetar du med brandfarlig vara, biobränsle eller brännbart damm? Behöver du vässa kunskaperna kring ämnet och ta d

29.08.2017 11:11 DENIOS Katalog

Miljövänliga absorbenter, europall-anpassat uppsamlingskärl och batteridriven fatlyft är några av nyheterna i DENIO

21.08.2017 12:08 Uppsamlingskärl PolySafe ECO

PolySafe ECO är ett flexibelt uppsamlingskärl anpassat för universell användning i lokaler där miljöfarliga ämnen

21.08.2017 11:34 Ecosorb från DENIOS

Nu kan olja, kylvätskor, lösningsmedel, vatten och andra icke-aggressiva vätskor absorberas miljövänligt med nyhete

20.06.2017 12:59 Säker arbetsmiljö för sommarjobbare

Under semesterperioden när många är nya och oerfarna på arbetsplatsen är det extra viktigt att tänka på säkerheten.

19.04.2017 09:14 Christian Hagberg värvad till DENIOS

DENIOS satsar strategiskt och långsiktigt med att bredda och utveckla sitt produktsortiment av absorbenter och tork

18.04.2017 09:30 Patrik Löfdahl hämtar ut sin nya miljövänliga laddhybrid

DENIOS AB har satt målet att alla företagsbilar ska gå på el år 2020. Patrik Löfdahl var först ut att hämta sin nya

05.04.2017 07:27 Samarbete på hög nivå när Andreas Merenius med kollegor från Saab testade fatlyften

En del besökare var nyfikna och leksugna, andra riktigt tävlingsinriktade när de tog sig an utmaningen i DENIOS mon

23.02.2017 13:11 Fatlyft SecuDrive

Nu lanserar DENIOS nya fatlyften SecuDrive i Sverige. Fatlyften är utvecklad för att underlätta hanteringen av tung

23.02.2017 08:15 Produktion Spillskydd

Tidigt i höstas anställdes Patrik Löfdahl på DENIOS i Jönköping. Vi vill ta reda på vad han tänker om den första ti

01.02.2017 10:50 Tips för en lyckad sanering

Läckage och spill ingår i arbetet med kemiska vätskor. Hur spillet hanteras är däremot helt avgörande för arbetssäk

17.01.2017 13:13 Ny katalog med professionel fathantering och kemikalieförvaring

Den här veckan levereras DENIOS nya katalog med mer än 10 000 produkter för säker kemikaliehantering och förvaring

16.01.2017 13:02 DENIOS erhåller världskänt hållbarhetscertifikat.

DENIOS har för tredje året i rad erhållit EcoVadis silvermedalj för sitt utmärkta arbete inom miljö, anställningsfö

29.11.2016 07:51 Hyllor med uppsamlingskärl för förvaring av frätande ämnen.

Ecolab arbetar globalt inom hygien och rengöring med lösningar och tjänster inom områden som hotell, restaurang, li

18.11.2016 08:26 Uppsamlingskärl IBC.

Uppsamlingskärlet Euro 3R från DENIOS ger säker invallning av 3 IBC. Uppsamlingsvolymen på 1750 liter uppfyller got

17.11.2016 13:03 Uppsamlingskärl för tvättmedel och andra frätande ämnen.

Vid förvaring av saltsyra*, salpetersyra, natriumhydroxid eller poolkemikalier krävs en invallning som garanterar a

03.11.2016 09:20 DENIOS firar med tårta från Bernards Konditori

Det har varit en händelserik höst på DENIOS AB. Nya produkter, nya medarbetare och nya kunder. När oktobers siffro

25.10.2016 13:34 Brandskåp med glasdörr

BaseLine erbjuder säker och effektiv lagring av mindre mängd brandfarliga kemikalier. Hyllorna, som går att dra ut,

19.10.2016 12:50 SP 2369 kontra SS-EN 14470

Det finns idag olika standarder och testmetoder för att godkänna och testa brandmotståndet hos kemikalieskåp och mi

05.10.2016 13:31 Konferens Brandfarlig vara

Det ställs allt högre krav på företag som hanterar brandfarlig vara. Regelverken är ofta svårtolkade och det är intHantering och förvaring av miljöfarliga- och brandfarliga kemikalier.

I de flesta industriella miljöer hanteras dagligen farliga kemikalier av olika slag och användandet ökar. Det är därför av högsta vikt att skydda de anställda och vår gemensamma miljö från påverkan.

DENIOS erbjuder det största utbudet av produkter för säker förvaring av miljöfarliga ämnen, miljöskydd och säkerhet på arbetsplatsen. Vi tillverkar brandklassade miljöcontainers, både som en ”Walk-in” variant för fat och små behållare eller ”Hyllager” för lastning med gaffeltruck. DENIOS miljöcontainer uppfyller kraven i REI 120 vilket ger dig upp till 120 minuter brandskydd. När det gäller säkerhet ska man aldrig tumma på kvaliteten och lagrar du kemikalier eller miljöfarliga ämnen är du alltid på den säkra sidan med DENIOS brandskydd.

Vårt uppdrag på DENIOS, som partner för miljön, är att, genom rådgivande försäljning, stödja våra kunder i att bli bättre på att skydda människa och miljö och öka säkerheten kring hantering av kemikalier. Även om du bara lagrar små mängder kemikalier är det viktigt att det sker på ett lagenligt och säkert sätt. Med DENIOS egentillverkade uppsamlingskärl, miljöskåp och fatskåp uppfyller du kraven i miljöbalken och får en välordnad förvaring. Säker förvaring och hantering av gasflaskor får du med gasskåp eller gascontainer. För inomhuslagring finns brandklassade gasskåp i varierande storlekar och utföranden. Med Hyllställ och pallställ för lagring av miljöfarliga kemikalier skapar du ordning och struktur på lagret samtidigt som du minskar riskerna för skada och miljöbrott. Behållare för kemikalier och oljor finns i många olika utförande, från dunkar till fat och IBC. Självklart både i stål och i plast.

Industriförnödenheter för produktion och drift.

I 30 år har DENIOS tillverkat produkter inom förvaring och hantering av kemikalier, personlig säkerhetsutrustning, absorbenter mm. Med utrustning tillverkad och testad för ändamålet minskar du riskerna vid handhavandet och personalen får en säker arbetsmiljö.

DENIOS har utvecklat ett brett sortiment av fatpumpar, tryckluftpumpar, flödesmätare och avtappningskranar för kontrollerad och säker kemikaliedosering. Ergonomiskt utformade säkerhetskannor och vätningskannor med inbyggd flamspärr för att minimera riskerna tillverkar vi själva. Skulle en olycka ändå ske med läckage som följd, erbjuder DENIOS ett brett utbud av absorbenter i form av länsor, kuddar, ark mattor mm. Beroende på vilken vätska som har läckt finns varianterna Oil Only, Kemikalie och Universal absorbenter. Granulat och spillredskap ingår även i portfolion. Alla företag som handhar kemikalier bör ha nödlägesberedskap med brunnstätningar, invallningar och mobila absorbentvagnar eller absorbentväskor för att snabbt kunna rycka ut och dämma ett läckage så som lagen kräver.

DENIOS tillverkar mobila tanksystem, tankningsplattformar, farmartankar och spilloljetankar av bästa kvalitet. Med erfarenheter från 25 år av framgångsrik verksamhet har DENIOS en marknadsledande position. DENIOS har utvecklat en rad produkter för effektiv och säker hantering av fat. Välj från ett brett utbud av produkter för säker fatlagring, transportera och lyfta fat med fatlyftar, fatvändare eller mobila uppsamlingskärl.

Arbetsskydd och industrisäkerhet

När det gäller den personliga säkerheten för den anställde på arbetsplatsen, är både personlig skyddsutrustning (PSA) och nödlägesberedskap vid en akut situation viktigt. DENIOS erbjuder brett sortiment av skyddshandskar, munskydd, hjälmar och hörselskydd. Ögonduschar i olika varianter, allt ifrån ögonspolningsflaskor till tempererade nödduschar för ögon och kropp. Värmebehandling av industriella produkter innan produktionsprocessen är vanligt förekommande och i vårt produktutbud för Termoteknik finns allt du behöver. Spara tid och energi med fatvärmare, värmemantlar för IBC eller fat, värmekammare och värmeugnar. DENIOS uppvärmningssystem är tillverkade och anpassade för uppvärmning av kemikalier. Som producent kan DENIOS anpassa produkter och designa och tillverka efter dina individuella behov, speciellt för dig.

Rengöring och materialhantering

Traditionella rengöringsmedel innehåller ofta lösningsmedel som ger hälsofarliga ångor. DENIOS har utvecklat smådelstvätten bio.x, som gör rent utan lösningsmedel. Rengöringsvätskan ger naturlig rengöring på biologisk grund och är därför helt säker. DENIOS tillverkar system för effektiv avfallshantering och materialhantering. Tåliga behållare för avfallssortering och förvaring av material finns i många storlekar. DENIOS säkerhetsrådgivare är välutbildade och har erfarenhet av alla aspekter av hantering av miljöfarliga ämnen och kemikalier enligt gällande lagar och förordningar. De vägleder dig till säker förvaring och hantering, antingen per telefon eller på plats i ert företag.

DENIOS- Du hittar också:
DENIOS Internationellt