Lagring av farliga ämnen fran experterLagring av farliga ämnen fran experter DENIOS Internationell Förvaring av farliga ämnen Arbetssäkerhet och Personlig skyddsutrustning Termoteknik - Effektivt värma upp, smälta eller kyla

  

Expertrådgivning
Nyheter
19.03.2015 13:11 SELECT brandsäkert skåp

Den som hanterar brandfarliga varor är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga, hindra och begränsa brand. Med

13.03.2015 08:51 Spillskydd Densorb Caddy

DENIOS lanserar nyheten DENSORB Caddy som både är praktisk förvaring för absorbenter och samtidigt konstruerad för

12.03.2015 09:21 Industriugn

I en industriugn från DENIOS, som också kan beskrivas som en uppvärmd, isolerad miljöcontainer kan kemikalier lagra

26.02.2015 13:24

Sverige drabbas av cirka fyra industribränder varje dag, året om med enorma förluster till följd. Vid en industrib

12.02.2015 13:18 Värmemantel

För att undvika att råvaror sjunker i temperatur eller förlorar sin optimala viskositet har DENIOS utvecklat värmem

05.02.2015 11:08

När nordens största mötesplats för industrin 2015 flyttar in på Malmömässan den 25-26 mars finns DENIOS där med sin

03.02.2015 13:58

I nya serien VarioTwin har DENIOS utvecklat flera nya uppsamlingskärl för säker lagring av miljöfarliga ämnen och b

22.01.2015 13:29

DENIOS är först ut på marknaden med en ny modell miljöcontainer med helautomatisk dörröppning.De automatiska dörr

21.01.2015 13:19

Det nya året inleds med nytryckt katalog från DENIOS. Den mer än 500 sidor tjocka katalogen erbjuder ett brett utbu

12.05.2014 10:39

Ramavtal har tecknats mellan SIEMENS AB och DENIOS avseende produkter för hantering, förvaring och sanering av kem

12.05.2014 10:36

Hur blir man föreläsare av experimentföreläsningar? Hur är det att dagligen utsätta sig själv för stora risker med

13.02.2014 13:02

DENIOS gör en betydande insats till miljöskydd och säkerhet arbete vid hantering av kemikalier. DENIOS förhindrar a

30.01.2014 11:29

Den 11-14 mars 2014 kommer Skandinaviens främsta branschöverskridande forumsmässa att äga rum på Svenska Mässan i G

23.01.2014 12:35

Ramavtal har tecknats mellan Stena Recycling AB, som ingår i Stena Metallkoncernen, och DENIOS avseende produkter f

21.01.2014 08:29

Läs om hur det välkända Cadbury Schwepps fick DENIOS kundanpassade produkter i förfogande till en storsatsning i en

11.12.2013 11:33 Nya brandsäkra skåp för kemikalier godkända enligt EN 14470-1

DENIOS lanserar nytt brandsäkert skåp godkänt enligt EN 14470-1, Brandsäkert skåp Base line!Med integrerad sockel

11.12.2013 11:13

MSBs senaste rekommendation är att brandfarlig vätska i laboratorier sker i brandklassade skåp som uppfyller EN 144

29.10.2013 13:32

Läs om hur den berömda motorcykel tillverkaren KTM fick ett funktionellt och säkert lagringsutrymme för gas och aer

25.10.2013 11:14

Nu finns en ny magnetisk brunnstätning som i jämförelse med tidigare tätningsmattor är både liten och lätt. Tack va

10.10.2013 12:53

Nu finns det flexibla uppsamlingskärlet som är snabbt och enkelt att använda vid t.ex. nödsituationer eller tillfälHantering och förvaring av miljöfarliga- och brandfarliga kemikalier.

I de flesta industriella miljöer hanteras dagligen farliga kemikalier av olika slag och användandet ökar. Det är därför av högsta vikt att skydda de anställda och vår gemensamma miljö från påverkan.

DENIOS erbjuder det största utbudet av produkter för säker förvaring av miljöfarliga ämnen, miljöskydd och säkerhet på arbetsplatsen. Vi tillverkar brandklassade miljöcontainrar, både som en ”Walk-in” variant för fat och små behållare eller ”Hyllager” för lastning med gaffeltruck. DENIOS miljöcontainer uppfyller redan kraven i REI 120 vilket ger dig upp till 120 minuter brandskydd. När det gäller säkerhet ska man aldrig tumma på kvaliteten och lagrar du kemikalier eller miljöfarliga ämnen är du alltid på den säkra sidan med DENIOS brandskydd.

Vårt uppdrag på DENIOS, som partner för miljön, är att, genom rådgivande försäljning, stödja våra kunder i att bli bättre på att skydda människa och miljö och öka säkerheten kring hantering av kemikalier. Även om du bara lagrar små mängder kemikalier är det viktigt att det sker på ett lagenligt och säkert sätt. Med DENIOS egentillverkade uppsamlingskärl, miljöskåp och fatskåp uppfyller du kraven i miljöbalken och får en välordnad förvaring. Säker förvaring och hantering av gasflaskor får du med gasskåp eller gascontainer. För inomhuslagring finns brandklassade gasskåp i varierande storlekar och utföranden. Med Hyllställ och pallställ för lagring av miljöfarliga kemikalier skapar du ordning och struktur på lagret samtidigt som du minskar riskerna för skada och miljöbrott. Behållare för kemikalier och oljor finns i många olika utförande, från dunkar till fat och IBC. Självklart både i stål och i plast.

Industriförnödenheter för produktion och drift.

I över 25 år har DENIOS tillverkat produkter inom förvaring och hantering av kemikalier, personlig säkerhetsutrustning, absorbenter mm. Med utrustning tillverkad och testad för ändamålet minskar du riskerna vid handhavandet och personalen får en säker arbetsmiljö.

DENIOS har utvecklat ett brett sortiment av fatpumpar, tryckluftpumpar, flödesmätare och avtappningskranar för kontrollerad och säker kemikaliedosering. Ergonomiskt utformade säkerhetskannor och vätningskannor med inbyggd flamspärr för att minimera riskerna tillverkar vi själva. Skulle en olycka ändå ske med läckage som följd, erbjuder DENIOS ett brett utbud av absorbenter i form av länsor, kuddar, ark mattor mm. Beroende på vilken vätska som har läckt finns varianterna Oil Only, Kemikalie och Universal absorbenter. Granulat och spillredskap ingår även i portfolion. Alla företag som handhar kemikalier bör ha nödlägesberedskap med brunnstätningar, invallningar och mobila absorbentvagnar eller absorbentväskor för att snabbt kunna rycka ut och dämma ett läckage så som lagen kräver.

DENIOS tillverkar mobila tanksystem, tankningsplattformar, farmartankar och spilloljetankar av bästa kvalitet. Med erfarenheter från 25 år av framgångsrik verksamhet har DENIOS en marknadsledande position. DENIOS har utvecklat en rad produkter för effektiv och säker hantering av fat. Välj från ett brett utbud av produkter för säker fatlagring, transportera och lyfta fat med fatlyftar, fatvändare eller mobila uppsamlingskärl.

Arbetsskydd och industrisäkerhet

När det gäller den personliga säkerheten för den anställde på arbetsplatsen, är både personlig skyddsutrustning (PSA) och nödlägesberedskap vid en akut situation viktigt. DENIOS erbjuder brett sortiment av skyddshandskar, munskydd, hjälmar och hörselskydd. Ögonduschar i olika varianter, allt ifrån ögonspolningsflaskor till tempererade nödduschar för ögon och kropp. Värmebehandling av industriella produkter innan produktionsprocessen är vanligt förekommande och i vårt produktutbud för Termoteknik finns allt du behöver. Spara tid och energi med fatvärmare, värmemantlar för IBC eller fat, värmekammare och värmeugnar. DENIOS uppvärmningssystem är tillverkade och anpassade för uppvärmning av kemikalier. Som producent kan DENIOS anpassa produkter och designa och tillverka efter dina individuella behov, speciellt för dig.

Rengöring och materialhantering

Traditionella rengöringsmedel innehåller ofta lösningsmedel som ger hälsofarliga ångor. DENIOS har utvecklat smådelstvätten bio.x, som gör rent utan lösningsmedel. Rengöringsvätskan ger naturlig rengöring på biologisk grund och är därför helt säker. DENIOS tillverkar system för effektiv avfallshantering och materialhantering. Tåliga behållare för avfallssortering och förvaring av material finns i många storlekar. DENIOS säkerhetsrådgivare är välutbildade och har erfarenhet av alla aspekter av hantering av miljöfarliga ämnen och kemikalier enligt gällande lagar och förordningar. De vägleder dig till säker förvaring och hantering, antingen per telefon eller på plats i ert företag.

DENIOS- Du hittar också:
DENIOS Internationellt