Termoteknik - Värma, kyla eller smälta på ett effektivt sätt

Termoteknik - Effektiv uppvärmning, kylning eller smältning av kemikalier.

 

DENIOS har utvecklat och producerat lösningar för optimal temperering av råvaror och kemikalier i över 25 år. Våra produkter har blivit populära tack vare:

  • Kundorienterade och behovsanpassade produkter.
  • Energieffektiva värme- och kylaggregat tillsammans med en välisolerad produkt
  • Vår kvalitet.

 Temperaturkänsliga ämnen spelar en viktig roll i många industriella processer. Särskilt i tillverkningsprocessen för kemisk, farmaceutisk och livsmedels industri finns behovet och produktionsprocessen behöver kombineras med termisk förberedning av ämnen. Lagring vid konstant temperatur,  frostfri lagring, Kylning och klimatisering är ytterligare krav på modern termoteknik.

Fatvärmare, Fat- och IBC mantlar

Fatvärmare, Fat- och IBC mantlar

Värmelösningar för enkla behållare såsom dunkar, fat och IBC, flexibel och mobil mehr

Värmekammare och Värmeboxar

Industriugn och värmebox

Ugnar för att värma upp eller smälta råvaror och kemikalier, inom- eller utomhus, fat eller IBC, fåtal eller många. Här tillgodoses alla behov! mehr

Kylkammare och kylrum

Kylkammare och kylcontainer

Förbli kall, även om det blir hett: Inga problem med kylkammare och kylrum från DENIOS experter. mehr

Individuell lösning för termoteknik

Kundanpassade lösningar för temperering av kemikalier

Speciella lösningar för speciella uppgifter. DENIOS levererar kundanpassade system i alla storlekar. mehr