• Fatpump av gjutgods, för tunnflytande mineralolja, doppdjup 840 mm
 • Rotationspump med handvev av plast, för oljor, korrosiva och flyktiga kemikalier
 • Elektrisk fatpump av PP (polypropen), för syror och alkalier
 • Pump för 200-litersfat, räknare kan fås som tillbehör
 • Manuell hävarmspump av aluminium med svängarm för mineraloljeprodukter och frostskyddsmedel

Fatpump

Rätt fatpump för varje tillämpning: DENIOS erbjuder ett brett sortiment av pumpar för hantering av olika typer av vätskor tex syror eller baser, mineraloljor, lösningsmedel etc. Pumparna kommer från kända tillverkare bl a Lutz och Bürkle. Sortimentet består av manuella, elektriska eller tryckluftsdrivna. Beroende på vad som ska pumpas finns de i metall eller i plast. För hantering av brandfarliga vätskor finns det även s.k. Ex-klassade pumpar att tillgå. Hos DENIOS hittar du ett stort urval av fatpumpar för alla tillämpningar.

Fördelar med DENIOS pumpar för kemikalier:

 • rätt pump för varje medium
 • enkel avtappning och påfyllning samt för resttömning
 • säker hantering
 • finns i EX klassad version för brandfarliga vätskor

 • Elektriska fatpumpar, tryckluftspumpar
 • Fatpumpar för syror/kemikalier
 • Ex-skyddade fatpumpar för brandfarliga medier
 • Fatpumpar för mineraloljor

Elektriska pumpar, tryckluftspumpar

Rätt fatpump för varje tillämpning: Hos DENIOS hittar du det du behöver. Oavsett om det är en fatpump eller en pump för IBC behållare, en elektrisk pump eller tryckluftspump, i standardutförande eller med ex-skydd är pumpen alltid anpassad efter viskositeten hos de medier du ska använda. Bearbetning av frätande medier blir inte heller några problem med rätt pump.

Syra/bas, kemikalier

Med elektriska pumpar och tryckluftspumpar sörjer du för att syror, lut och kemikalier kan tappas på ett säkert sätt exempelvis i laboratorier och kemikalieområden. Därmed kan även tunnflytande syror och bas avtappas eller fyllas på i mindre behållare på ett säkert sätt. Fatpumpens doppdjup på 1 200 mm möjliggör perfekt avtappning resp. påfyllning av fat och IBC. Den höga uppfordringseffekten sörjer för effektiv pumpdrift.
Tryckluftsmembranpumpar lämpar sig mycket väl för syror och alkalier. Även en säker och tillförlitlig befordran av högviskösa medier med fasta partiklar, nötande ämnen, känsliga medier och medier med fasta ämnen är inga problem med dessa membranpumpar. Tryckluftsmembranpumparna utmärker sig genom sin enkla manövrering och låga vikt. De är dessutom underhållsfria.

Brandfarliga vätskor/ex

För omfyllning och tappning av lösningsmedel, bensin, alkohol etc. hittar du hos DENIOS ett stort urval av explosionsskyddade elektriska fatpumpar för avtappning resp. påfyllning av fat. De levereras som användningsfärdig sats, komplett med tappningspistol, mediebeständig slang, potentialutjämning och fatadapter.
Tryckluftsmembranpumpar av NIRO/PTFE lämpar sig även för ex-områden. Dessa membranpumpar är idealiska för säker och tillförlitlig pumpning av känsliga, medier med fasta partiklar och högviskösa medier med fasta partiklar samt nötande ämnen.

Mineraloljor

DENIOS erbjuder ett stort antal elektriska pumpar för olja och diesel, mineraloljor, motor- och växellådsolja som är idealiska för mineraloljeprodukter med låg viskositet, för avtappning resp. påfyllning av fat. Hos DENIOS hittar du rätt pump för mineraloljeprodukter och för alla tillämpningar så som fatpump med upp till 1000 mm doppdjup eller som mobil oljepump.

Testad och godkänd. Av högsta kvalitet - för din säkerhet!