SpillGuard – tar spilldetekteringen till nästa nivå

SpillGuard® – tar spilldetekteringen till nästa nivå

Kemikalier som läcker kostar pengar, både som förstörd råvara och för saneringen av spillet. Ju tidigare du upptäcker spillet desto mer tid och pengar sparar du.

Eftersom kemikalieläckage som blir liggande kan bli farliga och riskera säkerheten på arbetsplatsen måste åtgärder snabbt vidtas för att undvika att exempelvis farliga ångor alstras, som kan leda till hälsorisk eller explosionsrisk. Av det skälet har våra ingenjörer utvecklat SpillGuard®: Ett helt självförsörjande varningssystem som pålitligt upptäcker och rapporterar kemikalieläckage innan de orsakar större skador.

SpillGuard® identifierar farliga läckage även i ATEX zon 0 och sparar så värdefull tid för sanering, så att det du slipper höga kostnader och viktigast av allt: det behöver inte bli onödigt farligt! Installationen är enkel: Placera, starta, var säker!


Därför behövs SpillGuard®

 

Upptäck läckor snabbare – agera i tid

Faktumet att flytande kemikalier läcker ut är inte ovanligt och kan hända när som helst. Den som har förvarat fatet eller IBC:n invallat har uppfyllt kraven för förvaring: Kemikalierna kan inte tränga ner i marken. Det kan dock vara svårt att upptäcka läckande vätskor i uppsamlingskärlet  - eftersom personalen inte alltid är närvarande eller om den regelbundna visuella inspektionen har glömts bort i vardagens stress. Som ett resultat kan kvarliggande kemikalier utgöra en risk för fara.

När det gäller särskilt riskfyllda ämnen, som till exempel alstrar farliga ångor, krävs snabba åtgärder för att motverka fara. Dessutom måste uppsamlingskärlets funktionalitet - och därmed den lagligt krävda insamlingsvolymen - alltid säkerställas. Om det redan finns vätska i uppsamlingskärlet kan volymen inte garanteras.

Det är framförallt här SpillGuard® spelar en viktig roll. Varningssystemet upptäcker läckage så snart det kommer i kontakt med vätska och larmar med både ljud- och ljussignal. Du blir direkt uppmärksammad på läckaget och kan vidta nödvändiga åtgärder omedelbart.

Varningssytemet SpillGuard för kemikalieläckage
Universell

Universell

SpillGuard® upptäcker läckor av alla vanliga flytande kemikalier och kan användas i samtliga uppsamlingskärl - oavsett om det är av stål eller plast.

 

Självförsörjande system

Självförsörjande system

SpillGuard ® fungerar helt självständigt eftersom det integrerade batteriet garanterar pålitlig funktion - därför behövs inga tillbehör eller systemkrav.

One-Touch

One-Touch

På bara några sekunder är SpillGuard® klar för användning. Installationen är enkel: Placera, starta, klart!

Pålitlig varningssignal

Pålitlig varningssignal

SpillGuard ® upptäcker olje- och kemikalieläckor innan du gör det. Direkt när det känsliga sensorsystemet kommer i kontakt med vätska blir du varnad.

Hållbar

Hållbar

Det integrerade batteriet säkerställer pålitlig drift under lång tid. SpillGuard ® fungerar i upp till 5 år.


German Innovation Award

Prisbelönt med German Innovation Award 2020

Läckagelarmet SpillGuard® har tilldelats priset "German Innovation Award 2020". Priset delas ut varje år till innovationer som främjar industrin och det var i klassen "Exellence in Business to Business" som SpillGuard® tilldelades förstapriset för sin originalitet, användarvänlighet och effektivitet.Dokument för nedladdning

Snabbguide: 

Nedladdning

Bruksanvisning: 

Nedladdning

EU-försäkran om överensstämmelse: 

Nedladdning

Så här fungerar den

Redo på bara några sekunder

 

Placera, starta, klart! Installationen av SpillGuard® är mycket enkel och tar knappt någon tid. Placera SpillGuard® i den djupaste delen på uppsamlingskärlet. Inga övriga installationer är nödvändiga. Idrifttagning sker med en knapptryckning på push-knappen. Efter 30 sekunder startar SpillGuard® sin övervakning av uppsamlingskärlet.

 

 

SpillGuard – Klar på bara några sekunder

 

Pålitlig övervakning under drift

Direkt när SpillGuard® - läckagedetektering kommer i kontakt med vätska utlöses ett ljud- och ljuslarm. Medarbetare varnas tidigt och får värdefull tid för akuta åtgärder. Självklart kan SpillGuard® stängas av igen (genom att trycka på push-knappenn). En ljudsignal varnar dig när batteriet börjar ta slut i SpillGuard®: beräknad livslängd (upp till 5 år).

SpillGuard – Pålitlig övervakning i driften

Produktdetaljer

 

Utvecklad med användarvänlighet

SpillGuard® är det perfekta tillskottet till ditt säkerhetskoncept för förvaring av farliga kemikalier. Möjligheten att upptäcka läckor som hamnat i uppsamlingskärlet tidigt spar både pengar och tid och viktigast av allt - På detta sätt kan faror elimineras innan de uppstår och kraven på lagstadgad invallningsvolym kan uppfyllas så snabbt som möjligt.

Vid utvecklingen av SpillGuard® fokuserade våra ingenjörer särskilt på användarnas krav: universell användbarhet - både med avseende på användningsplatsen och de vätskor som ska upptäckas - samtidigt som fokus hölls på att installation skulle vara okomplicerad. Pålitlig funktionalitet med lång livslängd avrundar SpillGuard®-konceptet - till ett överkomligt pris.

SpillGuard användning

Här har vi sammanfattat de viktiga egenskaperna för dig:

 • Flexibel användning i valfri invallning - från det minsta uppsamlingskärlet till den största miljöcontainern

 • Lämplig för alla vanligt förekommande kemikalier och oljor

 • Godkänd för användning i ATEX Zon 0

 • Helt självförsörjande - inga tillbehör, inga systemkrav

 • Snabb idrifttagning (med en knapptryckning) och installation på bara några sekunder

 • Mycket resistent och ESD-skyddande material

 • Kraftfullt batteri (ca 5 års livslängd)

 • Intelligent, robust sensorteknik för snabb detektion av läckor

 • Kompakt format och smart design för enkel hantering

 • En ljussignal (röd LED) signalerar att SpillGuard är redo under hela livslängden

 • Varningssignal via ljud och ljus vid kontakt med vätskor


Kompabilitetslista

SpillGuard® är designad för detektering av alla vanligt förekommande oljor och kemikalier. SpillGuard® kompabilitetslista visar vilka kemikalier och oljor som testats med SpillGuard® under den definierade perioden på minst 24 timmar. Använder du kemikalier som inte har listats i SpillGuard®-listan, kan vid förfrågan ett laboratorietest utföras för att kontrollera lämpligheten hos SpillGuard®. Kontakta oss!

Lämplig      Inte lämplig

Ämne EG-ämne nr. Koncentration Lämplighet
Aceton 200-662-2 99,7%
Ammoniakvatten (-lösning) 215-647-6 20%
Ättiksyra 200-580-7 96%
Bensin 289-220-8 100%
Butanol 200-751-4 tekn. ren
Dieselbränsle 270-676-1 99,9%
Etanol 200-578-4 99%
Etylacetat 205-500-4 99%
Etylenglykol 203-473-3 98%
Fosforsyra 231-633-2 80%
Fotogen 232-366-4 100%
Isobutanol 201-148-0 99%
Järn- (III) -klorid 231-729-4 mättad
Kaliumhydroxid 215-181-3 40%
Metyletylketon 201-159-0 95%
Motorolja1
Natriumhydroxid 215-185-5 40%
Nitroförtunning 203-745-1 100%
Propanol 200-746-9 99,5%
Salpetersyra 231-714-2 10%
Saltsyra 231-595-7 37%
Svavelsyra 231-639-5 80%
Toluen 203-625-9 98%
Vatten
Väteperoxidlösning 231-765-0 35%
Växelolja1
Xylen 215-535-7 97%


1Viskositet ≤ 3000 mPas, relativ Permittivitet ≥ 2


Sortera efter
0 till 0 från 0
Visa
Per sida

Vi hjälper dig gärna!

Har du frågor eller funderingar? Hör av dig till oss. Vi hjälper dig gärna!

Tel: 036-39 56 60