FALCON


FALCON – Hantering av vätskor

Att hantera brandfarliga vätskor kräver försiktighet, uppmärksamhet och noggrannhet. FALCON-produkter erbjuder tillförlitligt skydd och maximal säkerhet vid transport och hantering av farliga ämnen. FALCON-produkterna innehåller bland annat spray-och vätningskannor, säkerhetskannor, förvarings- och transportbehållare, säkerhetsdunkar med avtappning och dopp- och rengöringsbehållare.

Dina fördelar med FALCON:

  • Hög säkerhet vid fyllning genom inbyggd ventilationsventil. 

  • Ekonomiskt,eftersom överflödig vätska rinner tillbaka ned i behållaren.

  • Hög beständig mot många rengöringsmedel.

  • Skyddar genom att minska de ångor som uppstår.

  • Perfekt allroundskydd (till exempel mot flamgenomslag eller tändning av innehållet) genom ventilering, ventiler för tryckavlastning och flamskydd.


Säkerhetssystem

FALCON säkerhetssystem

FALCON Findoseringskanna och Lager- och transportkanna säkerställer
säker lagring av brandfarliga och frätande kemikalier:

1. Findosering av rostfritt stål
Kannorna har en kemikaliebeständig PTFE tätning. FALCON-findoseringskannor har också en påskruvbar findosering inkl avluftning.

2. Skruvlock med övertrycksventil
Skruvlock (oförlorbart) med övertryckventil och kemikaliebeständig PTFE-tätning för säker lagring av frätande ämnen.

3. Flamspärr
Den integrerade flamspärren skyddar anställda och det omgivande området optimalt mot lågor och av behållarens innehåll. Kan tas ut för att rengöra. 

4. Skyddsringar
Skyddande plastringar skyddar behållaren från skador under lagring och transport. Flera FALCON produkter med skyddsringar: FALCON Vätningskanna, FALCON Spraykanna, FALCON säkerhetslager- och transportbehållare och FALCON säkerhetsbehållare med findoseringskran.

5. Ergonomiskt handtag
För säker och bekväm hantering under fyllning, transport och lagring är handtagen ergonomiskt uppbyggda. 


Säkerhetsdekal enligt GHS-farosymboler

Alla FALCON-produkter levereras med en säkerhetsdekal på flera språk som anger innehållet med farosymboler enligt GHS.
Du hittar mer användbar information om GHS i vår ghs guide>>