Med utbildningen "Spillskydd i praktiken" får du nödsituationer under kontroll innan de hinner utvec

Produktinformation

Artikel nu.: 211123W

Information om produkten

 • DENIOS utbildning: Spillskydd i praktiken, går igenom hur spillskyddsutrusning ska användas vid akuta läckage och spill. Syftet är att få en effektiv och säker handlingsplan att luta sig emot i nödsituationer. Utbildningen är tänkt att få medarbetarna att känna att de är väl förberedda för nödsituationer.
 • Förberedelser inför akuta insatser
 • Förenklad spillskyddsplan
 • Användningsområden för DENSORB spillskyddsutrustning
 • Innehåll i DENSORB spillskyddsutrustning
 • Korrekt användning av spillskydd och absorbenter
 • Vid behov för att inspektera olycksplatser
 • Diplom för varje deltagare
 • Utbildningens längd: upp till 120 min.
 • Denna utbildning ingår i beredskap och agerande vid nödlägen enligt ISO 14001:2015 kap. 8.2.

 • DENIOS utbildning: Spillskydd i praktiken, går igenom hur spillskyddsutrusning ska användas vid akuta läckage och spill. Syftet är att få en effektiv och säker handlingsplan att luta sig emot i nödsituationer. Utbildningen är tänkt att få medarbetarna att känna att de är väl förberedda för nödsituationer.
 • Förberedelser inför akuta insatser
 • Förenklad spillskyddsplan
 • Användningsområden för DENSORB spillskyddsutrustning
 • Innehåll i DENSORB spillskyddsutrustning
 • Korrekt användning av spillskydd och absorbenter
 • Vid behov för att inspektera olycksplatser
 • Diplom för varje deltagare
 • Utbildningens längd: upp till 120 min.
 • Denna utbildning ingår i beredskap och agerande vid nödlägen enligt ISO 14001:2015 kap. 8.2.

Ladda produkter

Ofta visade tillsammans

Ladda produkter

Med utbildningen "Spillskydd i praktiken" får du nödsituationer under kontroll innan de hinner utvec

Artikel nu.: 211123W

Information om produkten

 • DENIOS utbildning: Spillskydd i praktiken, går igenom hur spillskyddsutrusning ska användas vid akuta läckage och spill. Syftet är att få en effektiv och säker handlingsplan att luta sig emot i nödsituationer. Utbildningen är tänkt att få medarbetarna att känna att de är väl förberedda för nödsituationer.
 • Förberedelser inför akuta insatser
 • Förenklad spillskyddsplan
 • Användningsområden för DENSORB spillskyddsutrustning
 • Innehåll i DENSORB spillskyddsutrustning
 • Korrekt användning av spillskydd och absorbenter
 • Vid behov för att inspektera olycksplatser
 • Diplom för varje deltagare
 • Utbildningens längd: upp till 120 min.
 • Denna utbildning ingår i beredskap och agerande vid nödlägen enligt ISO 14001:2015 kap. 8.2.

 • DENIOS utbildning: Spillskydd i praktiken, går igenom hur spillskyddsutrusning ska användas vid akuta läckage och spill. Syftet är att få en effektiv och säker handlingsplan att luta sig emot i nödsituationer. Utbildningen är tänkt att få medarbetarna att känna att de är väl förberedda för nödsituationer.
 • Förberedelser inför akuta insatser
 • Förenklad spillskyddsplan
 • Användningsområden för DENSORB spillskyddsutrustning
 • Innehåll i DENSORB spillskyddsutrustning
 • Korrekt användning av spillskydd och absorbenter
 • Vid behov för att inspektera olycksplatser
 • Diplom för varje deltagare
 • Utbildningens längd: upp till 120 min.
 • Denna utbildning ingår i beredskap och agerande vid nödlägen enligt ISO 14001:2015 kap. 8.2.

Ladda produkter

Ofta visade tillsammans

Ladda produkter