• Mer än 10000 artiklar i lager
  • Upp till 10 års garanti
  • 14 dagars ångerrätt
  • Gratis expertrådgivning
Brandsäkert kemikalieskåp

Brandsäkert kemikalieskåp

Miljöfarliga och brandfarliga ämnen som lim, lack och aerosoler används ofta direkt vid arbetsplatsen. Att förvara dessa ämnen öppet på bänken eller i enklare skåp innebär stora risker.

Med skåp från DENIOS uppfylls MSB:s senaste rekommendationer från 2014, gällande förvaring av brandfarliga vätskor och gas. Med standard SS EN 14470-1 erbjuds den högsta säkerhet som marknaden erbjuder. Filtrera nedan för att hitta rätt produkt för dina behov.

Läs mer

Ladda produkter


Filtrera resultaten :
Sortera efter
Artikel nu.: 201013W
36 500 kr

Leveransvillkor:
från fabrik
Leveranstid:
4 veckor


Produktinformation »

Artikel nu.: 201020W
38 000 kr

Leveransvillkor:
från fabrik
Leveranstid:
4 veckor


Produktinformation »

Artikel nu.: 201021W
38 000 kr

Leveransvillkor:
från fabrik
Leveranstid:
4 veckor


Produktinformation »

Artikel nu.: 201023W
38 000 kr

Leveransvillkor:
från fabrik
Leveranstid:
4 veckor


Produktinformation »

Artikel nu.: 201481W
33 800 kr

Leveransvillkor:
från fabrik
Leveranstid:
4 veckor


Produktinformation »

Artikel nu.: 201482W
33 800 kr

Leveransvillkor:
från fabrik
Leveranstid:
2 veckor


Produktinformation »

Artikel nu.: 201483W
33 800 kr

Leveransvillkor:
från fabrik
Leveranstid:
4 veckor


Produktinformation »

Artikel nu.: 201488W
29 000 kr

Leveransvillkor:
från fabrik
Leveranstid:
4 veckor


Produktinformation »

Artikel nu.: 201512W
39 800 kr

Leveransvillkor:
från fabrik
Leveranstid:
4 veckor


Produktinformation »

Artikel nu.: 116979W
28 000 kr

Leveransvillkor:
från fabrik
Leveranstid:
2 veckor


Produktinformation »

Artikel nu.: 116981W
28 000 kr

Leveransvillkor:
från fabrik
Leveranstid:
2 veckor


Produktinformation »

Artikel nu.: 158501W
31 500 kr

Leveransvillkor:
från fabrik
Leveranstid:
4 veckor


Produktinformation »

1 till 12 från 405
Visa
Per sida

Skyldigheter vid förvaring av brandfarlig vara.


Den som hanterar brandfarliga varor är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga, hindra och begränsa brand. För dig som arbetar med brandsäkerhet i organisationer, företag eller offentlig sektor är det viktigt att veta att lagen, som trädde i kraft den första januari 2004, lägger ett stort ansvar på den enskilde.

Du förväntas ta ansvar för hela brandskyddet, så när som på den del som handlar om kommunens räddningstjänstinsats. Det betyder att du måste göra allt du kan för att förhindra att det börjar brinna och du måste ha rutiner för vad du ska göra om olyckan väl är framme.

Testmetoder för brandsäkra kemikalieskåp


Det finns idag olika standarder och testmetoder för att godkänna och testa brandmotståndet hos kemikalieskåp och miljöskåp. De vanligaste varianterna är standarden SS-EN 14470 samt SP:s testmetod 2369.

SS-EN 14470 är en standard som har utarbetats från erfarenheter från tidigare olyckor och kunskap kring brandförloppet hos brandfarlig vara och även den metoden som MSB rekommenderar för förvaring av brandfarlig vara. Enligt MSB:s rekommendationer avråds företag att använda skåp testade enligt SP 2369 i laboratorier, industrier, verkstäder och liknande miljöer.

FM-Global godkända kemikalieskåp.


För svenska bolag är bränder en stor utmaning. Av de förluster, i form av försäkringar, som faller ut kan 50–60 procent härledas till bränder. Försäkringsbolaget FM GLOBAL arbetar mycket med att vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för brand och är världsledande när det gäller brandforskning.

Tester med fullskaliga brandexperiment har utförts av FM global och tre stycken brandskåp av modellen SELECT i färgen gul och grått har klarat testerna och därmed fått godkännande och certifikat. DENIOS 90 minuters brandklassade kemikalieskåp är således först i världen med godkännandet. FM-Global godkännandet uppfyller därmed försäkringsbolagets krav på säkerhet inom både industriella och kommersiella verksamheter och är världsomspännande.

SS EN 14470-1

DENIOS brandsäkra kemikalieskåp är testade och godkända enligt senaste svenska standarden SS EN 14470-1, med den högsta brandsäkerhetsklassen 90 minuter.
Standarden förutsätter att det ska finnas tillräckligt med tid för personalen att lämna byggnaden. Det ska också finnas tillräckligt med tid för räddningstjänsten att komma till plats för att förhindra uppkomst av explosiva gasblandningar och okontrollerad brand.
Med skåp från DENIOS som uppfyller denna standard erbjuds den högsta säkerhet som marknaden erbjuder och uppfyller samtidigt MSBs rekommendation.

Bildar en brandsäker kapsel vid brand

Varje detalj på ett DENIOS skåp är genomtänkt och funktionellt och vi utvecklar och tillverkar marknadens bästa förvaring för brandfarlig vara. Detta säkerställs genom internationella certifieringar, brandkammartester, externa prov och testprocedurer. DENIOS brandsäkra kemikalieskåp är utvecklade för användning i både industrimiljöer och laboratorium och är utrustat med en hel del innovationer. Skulle brand uppstå blir glipan mellan dörr och skåpets ram förseglade, tack vare tätningslisterna som expanderar mer än 20 ggr sin ursprungliga tjocklek. Detta motverkar syretillförsel till insidan av skåpet under brandförloppet, och minimerar således brandutvecklingen.

Vid brand åker utdragna lådor in och dörrar stängs, detta tack vare smältbläck som även sluter ventilerna. Hela det brandsäkra skåpet bildar då en kapsel och skyddar kemikalierna från ett brandförlopp. Med 90 minuters brandmotstånd och en extern temperatur av 1000° C har skåpet testats med resultatet att den interna temperaturen aldrig kom att överstiga 200°C. Med innovativa brandsäkra skåp från DENIOS kan brandfarliga varor såsom lim, lack och aerosoler förvaras direkt vid arbetsplatsen, utan risk för okontrollerad brand.