• Mer än 10000 artiklar i lager
 • Upp till 10 års garanti
 • 14 dagars ångerrätt
 • Gratis expertrådgivning

Miljö- och kemikalieskåp


Med tvåfärgskonceptet passar kemikalieskåpen snyggt in i produktioslokalen.

Förvaring av kemikalier vid arbetsplatsen

DENIOS tillverkar skåp med spillskydd för säker invallning av kemikalier. Miljöskåp och kemikalieskåp används vid lagring av miljöfarliga, icke brandfarliga vätskor. Vid förvaring av kemikalier i arbetsmiljö bör du beakta Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska arbetsmiljörisker:

 •     Förpackningen skall placeras i en anordning som samlar upp eventuellt spill om flaskan skulle spricka.
 •     Förpackningarna skall placeras så att en utspilld kemikalie inte kan komma i kontakt med ämnen som medför en reaktionsrisk. Förvaring i olika skåp behövs om reaktionen kan orsaka en allvarlig skada.
 •     Kemikalierna skall förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem.

Brandsäkra skåp för kemikalier

Den som hanterar brandfarliga varor är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga, hindra och begränsa brand. Brandsäkra skåp från DENIOS skyddar personal och byggnader och möjliggör en säker hantering och förvaring av brandfarliga varor direkt i arbetsrummet. Alla DENIOS brandsäkra skåp finns i upp till EI90  och är testade och certifierade enligt standarden SS-EN 14470-1, säkerhetsskåp för brandfarliga vätskor i arbetslokaler.  DENIOS erbjuder ett omfattande sortiment av brandsäkra skåp för alla brandfarliga ämnen:

 • Brandsäkra skåp med svängdörrar
 • Brandsäkra skåp med vikdörrar

Alla DENIOS brandsäkra skåp för kemikalier:

 • Är testade och certifierade enligt standarden SS-EN 14470-1
 • Har högsta klassen av brandmotstånd EI90 (90 minuter)
 • Har självstängande dörrar
 • Har lådor som åker in vid en temperaturhöjning, tack vare smältbläck
 • Har lister som sväller vid brand och stryper syretillförseln i skåpet.
 • Är anpassade för installation av teknisk ventilation, adapter som tillval

Kemikalieskåp

I kemikalieskåp från DENIOS lagrar miljöfarliga kemikalier på ett säkert och lagenligt sätt. Integrerade uppsamlingskärl håller kemikalierna ordentligt invallade. Kemikalieskåpet kan fås som högskåp, underskåp, eller som modulsystem för väggmontering. Det innebär att kemikalieskåpet är idealiskt för lagring i laboratorier.

Fördelar:

 • Testat och certifierat
 • Inbyggt uppsamlingskärl/utdragbart kärl
 • Ventilation genom från- och tilluftsöppningar
 • Säkerhetslås mot obehörig åtkomst
 • 5 års garanti
Scoper är det första utdragbara kemikalieskåpet. Denna modellen ger en imponerande förvaringskapacitet på liten yta.

Skåp för syra och bas

Miljöskåp tillverkade helt i tålig plast eller rostfritt stål för förvaring av syra eller bas. Integrerat uppsamlingskärl ger lagstadgad invallning av kemikalierna. Hyllplan av rostfritt stål.

 • PE skåp
 • Skåp av rostfritt stål

För att säkerställa största möjliga flexibilitet i kundens inredning, kan hyllorna justeras i höjd. En viktig säkerhetsfaktor för medarbetarna är ventilationen. Liksom DENIOS-skåpen för kemikalier kan syra och bas skåp utrustas med en ventilation (finns som tillval). De integrerade uppsamlingskärlen garanterar en lagenlig invallning av kemikalierna.


Hitta rätt kemikalieskåp

Hitta rätt skåp för dina kemikalier!

Ska du förvara kemikalier men är osäker på om det är ett miljöskåp, syraskåp, kemikalieskåp, fatskåp eller brandskåp du behöver? Med vår guide får du vägledning till rått skåp för dina kemikalier.

Läs guiden och klicka dig fram till rätt produkt på bladet!