Gnistfria och isolerade verktyg

Ladda produkter

Gnistfria verktyg för Ex-zoner

Gnistfria verktyg för Ex-zoner

Gnistbildning kan uppstå när man arbetar med vanliga stålverktyg. Gas-luftblandningar kan explodera av dessa gnistor. På arbetsplatser där dessa blandningar kan uppstå eller redan existerar, s.k. ex-zoner är det viktigt att undvika risken med tändbara gnistor till varje pris. Användningen av gnistfria verktyg är bara en, men en väldigt viktig åtgärd vid explosionsförebyggande i företaget. All utrustning som används i ex-zoner ska vara ex-klassad. Säkerhetsföreskrifter och instruktioner bör dock observeras före användning.