ADR-utrustning


Sortera efter
1 till 2 från 2
Visa
Per sida
ADR-utrusningsset

Väska med ADR-utrustning

Fordon som transporterar farligt gods på vägen, bör ha ADR-utrustning i sitt fordon. Väskan innehåller de nödvändigaste inledande åtgärderna för att säkra olycksplatsen och för begränsning av miljöskadan på ett optimalt sätt.

Vad ska en ADR väska innehålla?

Varje transportenhet som transporterar farligt gods ska vara försedd med utrustning för allmänt och personligt skydd i enlighet med 8.1.5.2. Utrustningens delar ska väljas utifrån det eller de nummer på etikettförlagorna som det lastade godset har. Numren på etikettförlagorna kan identifieras genom godsdeklarationen. För att uppfyller alla krav på personligt skydd samt nödvändiga inledande åtgärder för att säkra en olycksplats ska en ADR-väska innehålla:

  • Skyddsglasögon, skyddshandskar
  • Brunnstätning, uppsamlingskärl
  • Bärbar belysningsutrustning, ex-klassad
  • 2 blinkande LED-varningslampor, varningsväst
  • Ögonspolningsflaska, steril (500 ml)
  • Halvmask, andningsskydd, andningsskyddsfilter (A2/B2/E2/K1/P3R)
  • Skopa, kvast, universalabsorbent
  • Varningsväst, skyddsoverall, stövlar

Viktigt att tänka på är också att t.ex. en skyffel vara ändamålsenlig och kraftig nog för att skyffla upp jord och grus även vid hårt underlag, en brunnstätning vara tillräckligt stor för att klara av att täta en brunn eller ett avlopp osv. För att göra en sådan bedömning kontrolleras storleken på tätningen mot befintlig brunn eller avlopp som finns på platsen för tillsynen.

DENIOS kompletta ADR-väskor finns i Basic och Premium varianter. Väskorna är förseglade och försedda med en innehållsförteckning så att de inte nödvändigtvis måste öppnas under kontrollerna.

 

 

Vad ska en ADR väska innehålla?