Ögondusch | Ögonduschar

Ladda produkter


Sortera efter
1 till 19 från 19
Visa
Per sida
Ögonduschar

Första hjälpen ögondusch

En ögondusch erbjuder en snabb första hjälp när olyckan är framme. Risken för olyckor med ögonskador som följd är stor i områden där man arbetar med frätande vätskor eller brandfarliga ämnen. DENIOS ögondusch har spolvätska av god kvalitet och är testad och godkänd enligt SS-EN 15154-1 och SS-EN 15154-2. Med hjälp av perlatorerna på duschhuvudet säkerställs en mjuk vattenstråle och en ordentlig rengöring garanteras. Det är viktigt att inom 4 sekunder påbörja ögonspolning / ögonsköljning. Ögonduschar är obligatoriska på många arbetsplatser och verksamhetsområden. Filtrera ovan för att finna rätt modell. 


Vilka typer av ögondusch finns?

Välj typ av ögonspolning efter vilka risker som finns på arbetsplatsen. Använder du kemikalier som kräver att du behöver spola länge, 15 minuter eller mer, är en fast anslutning kopplad till dricksvattnet att föredra. I säkerhetsbladet kan du läsa om vad som gäller för dina kemikalier. Ofta är en kombination av fasta anordningar och ögonspolningsflaskor att föredra. Då kan du ha med dig flaskorna där du arbetar och starta akutinssatsen omedelbart för att sedan ta dig till den fasta anordningen. Ögonspolningsflaskorna kan sedan fortsätta spolningen på vägen till läkare.

Fördelar med ögondusch:

 • Bra första-hjälpen-dusch för ögonen
 • För snabb ögonsköljning vid risk för frätskador på ögonen, för att undvika permanenta skador.
 • Enkel och tillförlitlig funktion
 • Ergonomisk utformning på ögonduschen
 • Funktion som håller upp ögonlocken
 • Generöst flöde av vatten vid ögonspolning

Vilka regler gäller för ögondusch?

I områden där man arbetar med frätande och aggressiva vätskor skall ögondusch finnas lättillgängligt för att undvika permanenta skador på ögat. I arbetsmiljölagens föreskrifter om första hjälpen AFS 1999:7 finns dessa riktlinjer.

Ögondusch föreskrifter och riktlinjer

Arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustningen som behövs för arbetet. (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3 § 4. Det åligger arbetsgivaren att vidta nödvändiga åtgärder för arbetsskyddet. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen AFS 1999:7(utdrag) 2 § Med första hjälpen avses i dessa föreskrifter 2. de åtgärder i form av ögonspolning och nöddusch som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning e.dyl. De gällande riktlinjerna för Europa anges i EN 15154. Denna norm är indelad i fem delar

 • Del 1 för ”Nödduschar fast anslutna till vattenledning i laboratorier”
 • Del 2 för ”Ögonduschar fast anslutna till vattenledning”
 • Del 3 för ”Nödduschar utan fast anslutning till vattenledning”
 • Del 4 för ”Ögonduschar utan fast anslutning till vattenledning”
 • Del 5 för ”Nödduschar fast anslutna till vattenledning i produktionsmiljöer”

 • Del 1: Nöddusch fast anslutna till vattenledning i laboratorier
 • Del 2: Ögondusch fast anslutna till vattenledning
 • Del 3: Nöddusch utan fast anslutning till vattenledning
 • Del 4: Ögondusch utan fast anslutning till vattenledning
 • Del 5: Nödduschar fast anslutna till vattenledning i produktionsmiljöer

Åtgärder vid ögonskada

Vid skada skall spolning startas omedelbart. Likaså skall en läkare omedelbart underrättas för diskussion av vidare åtgärder. Även medan den skadade transporteras till sjukhus bör spolningen fortsätta, t.ex. med hjälp av ögonspolningsflaskor.

Köpa ögondusch

I DENIOS webbshop kan du köpa ögondusch och ansiktsduschar för vägg-, bords- eller golvmontering. Ögonduschar kan fås med handfat eller utan. Hos DENIOS väljer du den ögondusch som uppfyller dina behov ur ett brett produktsortiment. Våra produkter är testade och utrustade i enlighet med gällande SS-EN 15154.

 • Volymström minst 60 liter/minut för nödduschar resp. 6 liter/minut för ögonduschar.
 • Vattenflödet måste garanteras i minst 15 minuter.
 • Ventilen måste vara helt öppen när reglaget har vridits högst 90° eller vid ett drag på maximalt 200 mm.
 • Kring ögonduschen måste ett fritt utrymme på minst 150 mm garanteras.
 • Duschhuvudets spolhöjd kan variera mellan 10 och 30 cm.
 • På 150 cm höjd ovanför golvytan resp. 70 cm nedanför duschhuvudet måste 50 +/- 10 % av vattenmängden träffa i en cirkel med en radie på 20 cm. Den yta där 100 %, dock minst 95 %, av vattnet faller måste vara begränsad till en cirkel med en radie på 40 cm.

Ögondusch tempererad

I DENIOS sortiment finns tempererad och frostsäker ögondusch för utomhusbruk.

Regler för ögondusch