Nöddusch | Nödduschar

Ladda produkter


Sortera efter
1 till 22 från 22
Visa
Per sida
Nödduschar

Första hjälpen nöddusch

Där arbete sker med frätande kemikalier så som syra och bas, finns alltid risken för olycka med skador på kropp och ögon. Nödduschar från DENIOS ger en snabb och effektiv första-hjälpen-dusch. De finns i olika utföranden, t.ex. med tempererat varmvatten, frostsäker, ex-klassad. Filtrera ovan för att hitta rätt dusch för dina behov.Vilka regler finns kring nöddusch?


Fördelar med nöddusch:

 • Snabb hjälp vid akuta behov och nödfall
 • Enkel manövrering av nödduschen
 • Generöst flöde av varmt vatten
 • Rätt nöddusch, ansiktsdusch, ögondusch för varje tillfälle
 • Certifierade enl. SS-EN 15154
Nöddusch
Nöddusch

 

Nöddusch regler: Föreskrifter och riktlinjer

Arbetsgivaren skall, utan kostnad för arbetstagaren, tillhandahålla den personliga skyddsutrustningen som behövs för arbetet. (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2001:3 § 4. Det åligger arbetsgivaren att vidta nödvändiga åtgärder för arbetsskyddet. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen AFS 1999:7(utdrag) 2 § Med första hjälpen avses i dessa föreskrifter 2. de åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare skada efter stänk, översköljning e.dyl. De gällande riktlinjerna för Europa anges i EN 15154. Denna norm är indelad i fem delar

 • Del 1 för ”Nödduschar fast anslutna till vattenledning i laboratorier”
 • Del 2 för ”Ögonduschar fast anslutna till vattenledning”
 • Del 3 för ”Nödduschar utan fast anslutning till vattenledning”
 • Del 4 för ”Ögonduschar utan fast anslutning till vattenledning”
 • Del 5 för ”Nödduschar fast anslutna till vattenledning i produktionsmiljöer”

 • Del 1: Nöddusch fast anslutna till vattenledning i laboratorier
 • Del 2: Ögondusch fast anslutna till vattenledning
 • Del 3: Nöddusch utan fast anslutning till vattenledning
 • Del 4: Ögondusch utan fast anslutning till vattenledning
 • Del 5: Nödduschar fast anslutna till vattenledning i produktionsmiljöer

Vilka olika modeller av nöddusch finns?

Ögon- och ansiktsduschar

Vid frätskador på ögonen (exempelvis vid kontakt med syra eller alkalier) måste de omedelbart spolas med en nöddusch för att undvika bestående men.
Använd då DENIOS ögonduschar. De kan monteras både på bord och på vägg. En spolning på 20 minuter rekommenderas.

Nödduschar helkropp

För att minimera eventuella skador på kroppen används helkroppsduschar som snabb första hjälp vid olyckor. De är mycket enkla att använda.
Våra nödduschar finns i utföranden för vägg- eller takmontering eller som fristående enheter.
De finns även med varmvatten och i frostfritt utförande för utomhusanvändning.

Kombinerad ögondusch och nöddusch

Välj mellan nöddusch för hela kroppen eller kombinerade nöd- och ögonduschar, som finns för vägg- eller takmontering eller i golvmonterat utförande.

Frostsäker nöddusch

För utomhusbruk finns hos DENIOS frostsäkra duschar som klarar temperaturer ner till -25°C.
Välj mellan nöddusch eller en kombinerad nöddusch och ögondusch.

Nöddusch enligt SS-EN 15154-1 och 2

DENIOS nödduschar är testade och certifierade enligt standard.

Ex-klassad nöddusch

DENIOS fristående nöddusch MB 250 är anpassad för utomhusbruk i ex zon 1 och 2.
Nödduschen är frostsäker och uppvärmd för året-runt-användning.
MB 250 är även utrustad med både ögon och ansiktsdusch.

Nöddusch temperatur

För utomhusanvändning åter runt finns frostfria och uppvärmda nödduschar.
Duschen har hög flödesmängd och manövrerad med en handspak eller fotpedal.

I DENIOS webbshop kan du köpa certifierade nödduschar direkt online.
Vi erbjuder ett brett sortiment för personlig skyddsutrustning.

Nöddusch för både kropp och ansikte

Hur ofta behöver nödduschen kontrolleras?

Alla nödduschar behöver kontrolleras regelbundet - minst var 6:e månad.
Kontrollera att nödduschen fungerar bra och gör en notering i kontrollprotokollet.