Absorbent Universal - för olja, kem och vatten

Ladda produkter


 

Har du inte hittat rätt produkt? Liknande produkter i andra kategorier hittar du här:

 

 

Effektiv sanering med absorbent Universal DENSORB

Vid hantering och förvaring av miljöfarliga och brandfarliga kemikalier ska nödvändig utrustning finnas för att säkert och effektivt kunna hantera läckage och spill.

Universalabsorbenter från DENIOS förhindrar spill och läckage av kemikalier. Absorbenterna är lämpliga för absorbering av olja, kylmedel, smörjmedel, lösningsmedel, vatten samt icke frätande kemikalier.

Ingen kemikalieolycka är den andra lik

Fundera därför kring följande:

  • Volymerna på vätskorna som handhas
  • Vätskornas egenskaper och riskklass
  • Platsens utformning där vätskorna handskas

Vi hjälper er gärna att välja ut lämpliga absorbenter för dagligt bruk men även spillredskap så att du står redo när olyckan inträffar.

Läs tips för en lyckad sanering med DENSORB absorbenter

Absorbent Universal