Spillredskap - Spillskydd


Sortera efter
1 till 36 från 38
Visa
Per sida
Spillkit

Spillkit

Aktivt skydd och effektiv sanering. Vid hantering och förvaring av miljöfarliga och brandfarliga kemikalier ska nödvändig utrustning finnas för att säkert och effektivt kunna hantera läckage och spill. Vi på DENIOS menar att HUR spillet tas om hand är helt avgörande för arbetssäkerheten, miljön och effektiviteten på arbetsplatsen. Vi erbjuder praktiskt förpackade spillredskap i väska, vagn, låda och skåp. Filtrera ovan och hitta rätt spillredskap för era behov.


Spillberedskap för anläggning och entrepenadmaskiner

Genomtänkta och användarvänliga väskor och lådor packade med absorbenter, handskar och övrig skyddsutrustning som kan behövas vid ett olycksfall.

Spillkit - Spillskyddsväska

Spillskyddsväskan är av hög kvalité, framtagen för att kunna förvaras i hytten till en lastmaskin eller motsvarande.

Utryckningssatser för olje och kemikaliespill

En utryckningssats med oljeabsorbenter packade i väska, vagn eller låda används vid läckage och spill för upptagning av oljor, kyl-, smörj- och lösningsmedel, vatten och andra icke frätande kemikalier. Ett nödspillskit passar många användningsområden, t.ex. underhålls- och reparationsarbeten, brandkår, teknisk jourtjänst, lastbilstransporter.

Utryckningssatser är idealiska för användning på vägar och i terrängen. Mobilsatsen i väska kan snabbt öppnas med ett lås av kardborreband, vilket minskar risken för ytterligare spridning vid olycka. Utryckningssatser och spillkit finns även i versionerna Universal och kemikalie.