Absorbenter - Sanering - Avfallshantering


DENIOS absorbenter, sanering- och avfallshantering

DENIOS erbjuder ett innovativt utbud av produkter för rengöring och avfallshantering inom industri och verkstad. Våra produkter ger en trygg arbetsmiljö vid hantering av oljor och kemikalier. För en ren arbetsmiljö kombinerar DENIOS lättanvända ergonomiska produkter med högsta säkerhet för medarbetare och miljö.

Smådelstvätt och komponentrengöring

För rengöring och avfettning av olika smådelar finns det en rad olika lösningar, från små dopptankar och bordsrengörare till ståbord. Bio X är helt fri från hälsofarliga lösningsmedel och ger en miljövänlig rengöring.

Rengöring på arbetsplatsen

En ren arbetsplats minskar risker för olyckor och skador på medarbetarna. Vi erbjuder torktrasor, våtservetter, avrullningsställ, sprayflaskor, säkerhetskannor, rengöringsutrustning, rengöringsmedel och våtsugare.

Absorbenter

Med absorbenter från DENIOS är det lätt att hålla rent och snyggt vid arbetsplatsen. Absorbenterna finns i många olika utföranden och med olika uppsamlingsvolym beroende på hur de ska användas. För större olyckor med läckage finns utryckningssatser i form av väskor och vagnar.

Avfallshantering

Ta hand om avfall på ett smidigt och säkert sätt. DENIOS erbjuder ett stort utbud av behållare för källsortering, avfallsbehållare, papperskorgar och behållare för farligt avfall.