Impressum

Ansvarig för innehållet
DENIOS AB
Kontaktperson: Linus Jacker, VD
Västra Storgatan 12 2tr
Box 534
553 15 Jönköping

Telefon: 036 - 39 56 60
Fax: 036 - 12 28 20
E-Mail: info@denios.se

 

Registrering/användning av dina data
Vi kommer uteslutande att spara och använda dina data för att genomföra din beställning eller förfrågan, såvida du inte vill ha ytterligare servicetjänster. För detta kommer vi sedan att inhämta ditt godkännande på lämpligt ställe. Våra rutiner för hantering av persondata ligger i linje med den tyska federala personuppgiftsskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) personuppgiftsskyddslagen inom området teletjänster (Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG).

För att kunna utföra din beställning och leverera lämnar vi endast ut dina data till de leverantörer, som arbetar med utleveransen åt oss.

Vi erbjuder därutöver följande servicetjänster:

Skapa ett kundkonto, så att du kan beställa bekvämare. Om du i framtiden inte vill använda ditt kundkonto mer kan du när som helst meddela oss. Vi kommer då att omedelbart radera dina data.
Prenumerera på nyhetsbrevet. Om du vill beställa vårt nyhetsbrev kommer vi regelbundet att informera dig om nyheter och erbjudanden via e-post. Avbeställningen görs enkelt via en länk i nyhetsbrevet eller direkt på vår hemsida.
På begäran lämnar vi gratis ut all information som finns sparad om dig. Om du önskar detta skickar du ett meddelande till vår Webbmaster: webmaster@denios.com. Vi förbinder oss också att på begäran korrigera, spärra eller radera de data, som finns sparade om dig.


Användning av cookies
En "cookie" är en liten datafil, som överförs av oss till din dator när du surfar på vår hemsida. En cookie kan bara innehålla informationer, som vi själva skickar till din dator. Med hjälp av cookies kan din dator identifieras, men dina privata data går inte att läsa ut.

I vår Internetbutik samlas inga personliga data med cookies. Vi använder cookies endast för att förbättra säkerheten. Den "sessions-ID" som sparas i en cookie jämförs med din sessions-ID på vår server för att säkerställa att du kan ta emot de informationer, som är avsedda för dig. Våra cookies är "sessionsrelaterade": De blir inte kvar på din dator. När du lämnar våra sidor raderas också temporära cookies.

De flesta webbläsare godkänner cookies standardmässigt. Under säkerhetsinställningarna kan du separat godkänna eller förbjuda temporära och sparade cookies. Om du avaktiverar cookies kan det hända att du under vissa omständigheter inte har vissa funktioner till förfogande på vår hemsida och vissa websidor visas kanske inte på rätt sätt.

För att kunna använda kundvagnen och ditt kundkonto måste din webbläsare godkänna temporära cookies!


Säker dataöverföring med SSL-kodning
DENIOS webbsida arbetar med en 128 bits SSL-kodning. SSL står för "Secure Socket Layer" och är en säkerhetsteknologi, som säkerställer att dina data överförs via Internet på ett säkert sätt. Så snart kunddata matas in och skickas iväg aktiveras kodningen. I de flesta webbläsarna identifierar du kodade sidor genom symbolen med det stängda hänglåset i den nedre webbläsarlisten. Med SSL-kodning överförs:

dina personliga data (adress, tel.nr. etc.)
dina inloggningsdata (användarnamn och lösenord)
dina beställningsdata ur din kundvagn
dina data i ditt kundkonto (t.ex. tidigare beställningar)


Förbehåll
Våra webbsidor är skyddade enligt lagen om upphovsmannarätt. Allt nyttjande av innehållet, helt eller delvis, för kommersiella eller politiska ändamål, även i förändrad form, är förbjudet utan föregående godkännande. Endast utskrift, kopiering och nedladdning av filer som information eller för privat ändamål är tillåtet. Länkarna på våra webbsidor kan leda vidare till tredje mans webbsidor. Vi har inget inflytande över sådana sidor och ansvarar således inte heller för innehållet. Länkar till tredje mans webbsidor innebär ingen rekommendation för dessa sidor, bakomliggande företag eller deras produkter och tjänster. Våra webbsidor har producerats med största möjliga krav på noggrannhet. Vi kan dock inte ansvara för riktigheten eller fullständigheten av lämnade uppgifter och förbehåller oss rätten att uppdatera, komplettera, förkorta eller på annat sätt anpassa eller ändra innehållet utan föregående meddelande.

 

Bildkälla

Thinkstock.de
© jpskenn / thinkstock.de
© RainerPlendl / thinkstock.de
© Sky_Blue / thinkstock.de
© Sky_Blue / thinkstock.de
© eternalcreative/ thinkstock.de
© eternalcreative/ thinkstock.de
© michaeljung/ thinkstock.de
© BrianAJackson/ thinkstock.de
© Huntstock / thinkstock.de
© Peshkova/ thinkstock.de
© MLiberra/ thinkstock.de
© AndreyPopov/ thinkstock.de
© Anatolii Babii/ thinkstock.de
© NicoElNino/ thinkstock.de
© Aleksander Kaczmarek/ thinkstock.de
© violetkaipa/ thinkstock.de
© german-images/ thinkstock.de
© michaeljung/ thinkstock.de
© eugenesergeev / thinkstock.de
© macrovector / thinkstock.de
© avemario / thinkstock.de
© Dutko / thinkstock.de
© katrink03 / thinkstock.de
© CasPhotography / thinkstock.de
© valeryprint2d / thinkstock.de
© LuckyBusiness / thinkstock.de
© macrovector/ thinkstock.de
© mtlapcevic / thinkstock.de
© fotokostic / thinkstock.de
© ArtboyAnimation / thinkstock.de
© JanPietruszka / thinkstock.de
© prill / thinkstock.de
© solarseven / thinkstock.de
© Fabian19 / thinkstock.de
© eugenesergeev / thinkstock.de
© mariakraynova / thinkstock.de
© HstrongART / thinkstock.de
© Zoonar RF / thinkstock.de

Fotolia.de
© mmmx / fotolia.de
© Lulla / fotolia.de
© storm / fotolia.de
© pressmaster / fotolia.de
© ernsthermann / fotolia.de
 
istockphoto.com
© IS_ImageSource / istockphoto.com