Uppsamlingskärl för invallning av 3 IBC

Uppsamlingskärlet Euro 3R från DENIOS ger säker invallning av 3 IBC. Uppsamlingsvolymen på 1750 liter uppfyller gott och väl miljöbalkens krav. Euro 3R är tillverkad av polyeten (PE) och har hög motståndskraft mot oljor, syror och baser. Tack vare låg vikt är uppsamlingskärlet användarvänligt och flexibelt.

Uppsamlingskärl IBC

Utrustat för spillfri avtappning

Uppsamlingskärlet är utrustat med en extra stor integrerad avställningsyta för avtappningskärl vilket ger en kombinerad lagrings- och avtappningsstation. Användaren får då maximal säkerhet vid avtappning eftersom spill hamnar i uppsamlingskärlet.

Smidig invallning av kemikalier

När uppsamlingskärlen ska förflyttas eller transporteras finns som standard skåror i botten. Dessa är anpassade för truckens gafflar och ger en smidig och säker förflyttning av IBC uppsamlingskärlen. 

– När uppsamlingskärl ska köpas in gäller det oftast att uppfylla kraven i miljöbalken och därigenom få en säker förvaring av kemikalierna. Risken finns då att att man missar hur användningen av kemikalierna ser ut t.ex. att spill och dropp från avtappningen hamnar direkt på golvet och att förflyttning och transport av kärlen blir svår och resurskrävande. När vi utvecklar produkter på DENIOS ser vi till helheten för att våra kunder ska få en så smidig och säker kemikaliehantering som möjligt, säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

Testat och godkänt uppsamlingskärl

Uppsamlingskärlen är tillverkade av syra- och basresistent polyetylen och har ett byggnadsgodkännande från DIBt, ett oberoende institut för byggteknik i Berlin. För att erhålla detta godkännande måste kärlet testas med fyrfaldig belastning. IBC uppsamlingskärlet 3R godkändes i belastningstestet.

– På DENIOS har vi utvecklat och tillverkat uppsamlingkärl i 30 år. Vi anser att när det gäller säkerhet för människa och miljö kan man inte gissa utan man måste veta att skydden håller för sin uppgift. Därför har våra produkter testats och certifierats – Det är vad vi kallar SPILLSKYDD PÅ RIKTIGT, avslutar Linus Jacker.

Mer info om DENIOS uppsamlingskärl>>