UltraSafe – Världens första uppsamlingskärl tillverkat i ett stycke.

UltraSafe är namnet på världens första uppsamlingskärl som är tillverkat i ett enda stycke, helt utan skarvar och svetsfogar. Produktionsmetoden kallas djuppressning och är en innovativ produktionsmetod från flygplans- och biltillverkning. DENIOS är först ut på marknaden med ett absolut tätt djuppressat spillskydd för miljöfarliga och brandfarliga ämnen.

Uppsamlingskärl spillskydd UltraSafe

Tidigare har uppsamlingskärl tillverkats av stål där delar har svetsats ihop i hörnen. Hörn och kanter riskerar ofta att utsättas för slag och stötar och som följd att sprickor uppstår och medför risk för läckage. Med ett uppsamlingskärl tillverkat i ett stycke elimineras dessa risker.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra våra kunders arbetsplatser när det gäller att få en säker hantering av kemikalier. Tidigare har man sett ökad risk för skador eller läckage kring kanter och svetsfogar på uppsamlingskärlen, med den nya produktionsmetoden slipper man alltså både vassa kanter och risk för läckage, säger Linus Jacker, VD för DENIOS i Sverige.

Med hjälp av en press med 1600 tons presskraft formas råplåten till önskad form i det specialutvecklade djuppressningsverktyget. Under den här processen uppträder den så kallade kallformningseffekten. Molekylerna i arbetsstycket förskjuts och spänningar byggs upp. Båda ger en permanent ökning av hållfasthet och stabilitet.

– Trots att UltraSafe är nytt på marknaden har vi redan fått mycket positiv feedback kring hur robust det upplevs och att gallret känns rejält. Med integrerade fötter har det underlättat för truckförarna och förbättrat logistiken hos våra kunder vilket känns mycket roligt, avslutar Linus Jacker.