Rent utan lösningsmedel

Glöm allt vad skadliga lösningsmedel, varningsymboler och hänvisningar heter. Rengöringsbordet bio.X från DENIOS rengör komponenter och smådelar enkelt och miljövänligt.

Smådelstvätt Bio-x

För effektiv rengöring av smådelar fanns tidigare bara kallrengöringsmedel där ångorna från lösningsmedlet innebar både hälsorisker för personal samt avsevärda brand och explosionsrisker. Kemikalieinspektionens arbete att minska kemikalier och dyster olycksstatistik från arbetsmiljöverket leder till ny efterfrågan från industriföretagen.

 Det är viktigt att vi alla samarbetar för att minska kemikalierna omkring oss och få en säker miljö, både för människan och naturen, säger Linus Jacker VD för DENIOS,

Rengörning på biologisk bas

Hemligheten hos bio.x är naturlig rengöring på biologisk bas, där mikroorganismer helt miljövänligt och utan risk för användaren bryter ner oljor och fetter. Ett knapptryck är det enda som behövs, inga andra skyddsåtgärder är nödvändiga innan rengöringen startar. Ett återanvändningsbart filter fångar upp fina föroreningar och förlänger därmed rengöringsbordets livslängd. Bio-rengöringsmedel tillsätts med jämna mellanrum.

Inga kompromisser med resultatet

– Innovationen går helt i linje med framtidens krav. Vi är stolta och glada att erbjuda en produkt som är miljövänlig utan att kompromissa med resultatet, avslutar Linus Jacker.