Produktion i Frankrike enligt 5S metoden

En ren arbetsplats minskar risker för olyckor och skador på medarbetarna. Dessutom bidrar en ren arbetsmiljö till att öka arbetstagarnas motivation. Av denna anledningen strukturerade vi på DENIOS upp produktionen i Frankrike enligt 5S metoden. Om resultatet kan ni läsa nedan. Klicka på bilderna för att få upp storleken.

Efter en sortering kom man underfund med att mycket material sällan användes. Dessa fick förvaring längre bort från produktionslokalen.

När var sak fick sin plats enligt 5S metoden minskade risken för att snubbla.

När material som inte användes flyttades blev ytorna större och arbetet effektivare.

Säkrare arbetsplats med metod från Japan

För att skapa en trevligare och säkrare arbetsplats med effektiva processer implementerade DENIOS produktion i Frankrike den Japanska 5S metoden: Sotera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana. Redan från början involverades personalen i tillverkningen och steg för steg arbetades metoden igenom. Samtidigt passade man på att måla om produktionslokalen i ljusa färger.

Snubbelrisken minskade

Under processen kom man underfund med att mycket material i lokalen som användes sällan ökade risken för att snubbla samtidigt som det blev trångt. Allt det materialet flyttades ut till en förvaring i anslutning till produktionslokalen. Resultatet blev mer utrymme i produktionslokalerna vilket har gjort att materialflödena går smidigare.

Ökad arbetsglädje

När det nya arbetssättet satt sig var de många som konstaterade att de inte behöver jobba varken mer eller snabbare utan bara smartare. De ljusa och rena lokalerna har bidragit till mer arbetsglädje och motivation hos medarbetarna samtidigt som smuts och spill inte blir liggande kvar utan tas om hand direkt.

 Vill du veta mer om hur du kan skapa ordning och reda samtidigt som säkerheten ökar? Läs vår Guide 5S-metoden