Nytt ventilerat kemikalieskåp – redo för samförvaring

Med det nya brandsäkra kemikalieskåpet Custos kan flertalet olika kemikalier förvaras i ett och samma skåp utan risker. Custos erbjuder hög flexibilitet och kan användas i nästan alla arbetsmiljöer utan att äventyra brandskydd/ explosionsskydd eller det viktigaste av allt – arbetstagarnas hälsa.

Custos – Det nya ventilerade kemikalieskåpet från DENIOS

Risker vid samförvaring av kemikalier

Att förvara kemikalier med olika karaktär tillsammans kan innebära mycket stora risker och vid läckage skapas både gasutveckling såväl som ökad brandrisk.

– Tidigare kunde förvaring av olika sorters kemikalier vara en riktig organisatorisk utmaning där varje kemikalie behövde förvaras i separata skåp för att undvika reaktioner. Det nya brandsäkra kemikalieskåpet Custos är ventilerat och anpassat för samförvaring, säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

Ventilation tar hand om ångor och gaser

Med toppmodern ventilationsteknik där multifilter tar hand om ångor och gaser kan både kolväteföreningar, såsom brandfarliga lösningsmedel och oorganiska föreningar t.ex. frätande syror eller baser förvaras tillsammans i ett enda skåp. Detta ger maximal flexibilitet eftersom nästan vilken kemikalie som helst kan förvaras i ett och samma skåp utan risker (med beaktande av nationella bestämmelser).

Uppfyller SS-EN 14727 för laboratorieinredning

Custos är utvecklad och anpassad för många olika arbetsmiljöer så som industri, verkstad, sjukvård och labbmiljö. Med integrerade uppsamlingskärl uppfyller Custos miljöbalkens samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om förvaring av kemikalier i arbetsmiljö. Custos är testat av oberoende institut och godkänd enligt standard SS-EN 14727 förvaringsenheter för laboratorier.

Ingen risk för Ex-zoner

Med brandklassning EI 90 minuter enligt SS-EN 14470 uppfyller kemikalieskåpet Custos MSB:s rekommendationer från 2014 gällande förvaring av brandfarliga vätskor och gas. Dessutom skapas inga Ex-zoner utanför skåpet vid lagring av brandfarliga vätskor när Custos används.

– När det gäller säkerhet för människa och miljö duger inte gissningar utan vetenskapen om att skydden håller måste finnas. Därför har Custos testats och certifierats enligt flertalet kontrollorgan GS, CE, ATEX och erbjuder en flexibel och säker kemikalieförvaring som både är miljövänlig och brandsäker, avslutar Linus Jacker.

Brandsäkra ventilerade kemikalieskåp för samförvaring