Nytt utdragbart kemikalieskåp för maximerad förvaring

Nu lanserar DENIOS det brandklassade kemikalieskåpet Scoper som erbjuder ett helt nytt sätt att förvara brandfarliga kemikalier vid arbetsplatsen. Med ny utdragsteknik maximeras lastförmågan av kemikalierna samtidigt som innehållet längst in i skåpet blir lättillgängligt. Scoper är utvecklat för tuffa miljöer och passar alla områden; industri, verkstad, sjukhus och laboratorier.

– DENIOS nya skåp Scoper erbjuder mycket förvaring på liten yta. Förvara lacker, färger, lösningsmedel, aerosoler eller andra kemikalier säkert och smidigt direkt vid arbetsplatsen samtidigt som myndigheternas krav uppfylls, säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

 

Slim Scoper brandklassat kemikalieskåp från DENIOS.

Öppnas med en knapptryckning

Scoper består av en stabil, högkvalitativ och reptålig yttre stomme med en pulverlackerad yta. Med ett extra öga för de små detaljerna är Scoper skåpet genomtänkt och funktionell. Exempelvis öppnas skåpet med en enkel knapptryckning och lådorna stängs långsamt, tyst och mjukt tack vare den inbyggda dämparen. Att Scoper är utdragbart hela vägen möjliggör att kemikalier förvarade längst in i skåpet blir synliga och tillgängliga.

Uppfyller kraven i MSB:s rekommendationer för Brandfarlig vara

Med brandklassning EI 90 minuter enligt SS-EN 14470-1 uppfyller kemikalieskåpet Scoper MSB:s rekommendationer från 2014 gällande förvaring av brandfarliga vätskor och gas. Med integrerade uppsamlingskärl för nödvändig invallning blir förvaringen av kemikalierna både miljövänlig och brandsäker.

Halverat installationsutrymme

Tack vare den vertikala utdragstekniken behöver det nya brandklassade kemikalieskåpet endast hälften av utrymmet på installationsplatsen. Den smala versionen av skåpet heter Scoper Slim och med enbart 45 cm bredd, tillgodoser skåpet samma lagringsvolym som ett klassiskt brandsäkert skåp. Behövs mer förvaringsutrymme, finns ”Wide” varianten med en bredd på 81 cm med två vertikala utdragshyllor placerade bredvid varandra.

Ventlierat och låsbart kemikalieskåp

Scoper är som standard utrustat med ventilationsanslutningar som kan anslutas till befintligt ventilationssystem, under förutsättning att det kan hantera brandfarliga ångor. Ventilationen tar hand om icke önskvärda luftburna föroreningar. Finns inget befintligt ventilationssystem finns en kolfilterfläkt som tillbehör som renar ångor i luften med 99,8%, vilket eliminerar behovet av väggöppningar och extra ventilationskanaler.

För att förhindra obehörig åtkomst är skåpen utrustade med profilcylindrar (kan användas i låssystem) med låsindikering vid röd/grön diod.

Läs mer om: ​brandklassade kemikalieskåp