Nytt Spillskydd – Magnetisk brunnstätning

Nu finns en ny magnetisk brunnstätning som i jämförelse med tidigare tätningsmattor är både liten och lätt. Tack vare magnetisk funktion är den tättslutande på alla avloppslock av metall. Brunnsmattan är platssnål och klar för omedelbar användning vid risk för spill. Brunnstätningen klarar temperaturer upp till -20 grader utan att frysa och behåller därmed sin flexibilitet även under kallare årstider.

Spillskydd Brunnstätning

När det finns risk för läckage eller olycka med miljöskadliga vätskor inblandade, har man en skyldighet enligt MB 2:2§ att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Med en brunnstätning ur DENIOS produktutbud av spillskydd förebyggs miljöskador snabbt och miljöfarliga ämnen förhindras från att tränga ner i marken. 

– Vi identifierade problematiken hos våra kunder i att snabbt få fram en brunnstätning när det finns risk för läckage. Tidigare mattor var otympliga, klibbiga och tappade snabbt flexibiliteten om de blev kvar utomhus i kylan. Med DENIOS nya magnetiska brunnstätning slipper man dessa problem och får en säkrare kemikaliehantering, säger Linus Jacker VD på DENIOS AB.

Förhindrar miljöfarliga ämnen från att tränga ner i brunnar och avlopp

Den magnetiska brunnstätningen är en nyhet i DENIOS utbud av spillskydd, som gör arbetsplatsen säkrare vid hantering av oljor och kemikalier. Brunnsmattan förhindrar att miljöfarliga ämnen tränger in i dräneringar och vattendrag, samtidigt som den är kemiskt beständig och lätt att rengöra.

 

Magneten sluter tätt på alla avlopp

Brunnstätningen sitter säkert med magnet på alla avloppslock av metall. Materialtjockleken är 0,9 mm och DENIOS erbjuder tätningsmattor i tre olika storlekar, som även går att skära till önskad storlek. Spillskyddet är flexibelt och anpassar sig snabbt till brunnens form och kan utstå vädertemperaturer ifrån -20 grader till +80 grader. Magnettätningsmattan är liten och smidig, klar för direkt användning. För praktisk förvaring finns en förvaringsbox av polyetylen för väggmontering (tillval).

För mer information om brunnstätning >>