Ny Miljöcontainer med automatisk dörröppning.

DENIOS är först ut på marknaden med en ny modell miljöcontainer med helautomatisk dörröppning.

De automatiska dörrarna uppfyller alla EI 90-brandskyddskrav enligt SS EN 13501-2. Detta innebär att hela miljöcontainern har en brandmotståndstid på 90 minuter, oavsett om branden sker på hyllagrets in- eller utsida. De automatiska dörrarna är utvecklade med tanke på truckförarnas ergonomi och är ett led i att öka säkerheten kring hantering av kemikalier på arbetsplatsen.

Miljöcontainer FBM

– Tanken med dörrarna är att effektivisera arbetet för truckförare som endast behöver trycka på en knapp på en dosa för att öppna dörrarna. Därigenom ökar både säkerheten och flödet i arbetsprocessen till det bättre. Det känns kul att vara först ut på marknaden och vad jag vet har ingen konkurrent någon liknande förvaringslösning i dagsläget, säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

Dörrarna har låga manöverkrafter (≤150N) och inga negativa effekter av vindlaster har uppmätts. När dörrarna är helöppnade är storleken i jämförelse med öppna skjutdörrar.

DENIOS har många års erfarenhet av tillverkning av miljöcontainer. De brandklassade miljöcontainrarna är utvecklade med avseende för lagring av brandfarliga, miljöfarliga och oxiderande medier. Containern bildar en brandcell och är avsedd för uppställning utan säkerhetsavstånd utomhus eller inomhus. Uppsamlingskärlet av stål är tillverkat i en del, så att även stora behållare kan lagras på ett lagenligt sätt.

Se film om Miljöcontainer med automatisk dörröppning genom att klicka här!