Litiumjon-expert föreläste på Ferrari-museet

Prestigefyllda Ferrari-museet i Maranello, Italien stod som värd för konferensen ”Brandsäkerhet och litiumbatterier” som arrangerades den 7 mars i år.

DENIOS Ing. Stefano Regazzoni var inbjuden som expertföreläsare på konferensen och höll föredraget "Skydd för lagring av litiumbatterier". På konferensen deltog representanter från räddningstjänsten, universitetsforskare, hälso- och säkerhetsmyndigheter både från Italien och internationellt.

 

 

 

 

Ing. Stefano Regazzoni, från DENIOS Italien, föreläste om senaste tekniken för säker förvaring av litiumbatterier

Paneldebatt kring risker som hanteringen av litiumbatterier i samhället medför

Ferrari stod som värd för konferens om brandsäkerhet och litiumbatterier

När kan en teknisk innovation definieras som säker?

För att få svar på denna fråga samlades experter från hela världens institutioner, forskare och industrin för att analysera risker och ta fram en vetenskaplig strategi och lagstiftning för brandriskerna som industriella processer innefattande litiumbatterier och litiumjonbatterier medför.

På konferensen hade flera experter från räddningstjänsten, universitetsvärlden och industrivärlden ordet. Ing. Stefano Regazzoni, från DENIOS Italien, föreläste om senaste tekniken för säker förvaring av litiumbatterier.

I slutet av anförandena hölls en paneldebatt bland deltagarna, då de svarade på frågor som dykt upp under anförandena och debatterade risker som hanteringen av litiumbatterier i samhället medför.

Konferensen skapade stort intresse för allmänheten, myndigheter och media där intresset för nya tekniska lösningar samt hur säkerheten kring dem ska regleras är stort.

DENIOS som under flera år varit i framkant gällande förvaringslösningar för brandfarlig vara befäster nu med sina toppmoderna förvaringslösningar för litiumjonbatterier sin roll som internationell expert för förvaring av riskfyllda ämnen.