Fatpump för frätande syra

När syra och kemikalier ska pumpas är det mycket viktigt att känna till vätskans, eller kemikaliens, egenskaper och beskaffenhet, eftersom det spelar en stor roll för både livlängden på pumpen såväl som för säkerheten att ha en pump anpassad efter mediet som ska pumpas. DENIOS kemikaliepump är tillverkad av polypropen och har tätningar av viton med stor motståndskraft mot frätande ämnen.

Fatpump för frätande syra

Passar för dunkar på 20 liter till 200-litersfat

Kemikaliepumpen lämpas väl för olika syror och kemikalier förvarade i små 20 liters dunkar eller upp till 200 litersfat. Kapaciteten vid vattenbaserade lösningar är ca 20 l/min och med en spak på utloppet kan mängden regleras och anpassas till små och exakta mängder eller mer kontinuerlig avtappning av större mängder. Som tillbehör finns slang med tappningspistol.

– Vid avtappning av frätande ämnen såsom syra eller andra aggressiva kemikalier krävs utrustning anpassad för ändamålet. Felaktig fatpump leder till att tätningar släpper och slangar fräter sönder. Börjar då vätskan att skvätta okontrollerat finns risk för både personskador och materiella skador. Med DENIOS fatpumpar för syra och kemikalier blir hanteringen av kemikalierna säkrare, säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

Ökad säkerhet med rätt pump

DENIOS erbjuder ett brett sortiment av fatpumpar för hantering av olika typer av vätskor tex mineraloljor, syror eller baser, lösningsmedel etc. Pumparna kommer från kända tillverkare såsom bl.a. Lutz och Bürkle. I sortimentet finns manuella, elektriska eller tryckluftsdrivna. För hantering av brandfarliga vätskor finns Ex-klassade pumpar att tillgå.

– Vårt företag DENIOS utvecklar utrustning för säker kemikaliehantering för att hjälpa alla som hanterar hälsofarliga, miljöfarliga och brandfarliga ämnen att öka säkerheten för människa och miljö. Rätt utrustning blir även mer kostnadseffektiv då livslängden på packningar och tätningar blir mycket längre om de är anpassade för det pumpade mediet, avslutar Linus Jacker.

Läs mer om DENIOS Fatpump>>