Ergonomisk fatkärra för ex-zoner

Med ny innovativ hävstångskraft förenklar DENIOS nya fatkärra Secu Comfort lyft av tunga fat. Nu kan alla medarbetare oavsett storlek förflytta fulla 220 liters stål- och plastfat i ex-zoner på egenhand. DENIOS erbjuder därmed en helt ny typ av fatkärra, där hantering och förflyttning sker på ett mycket enklare vis än vid användning av traditionella fatkärror.

DENIOS fatkärra Secu comfort för ex-zoner.

Fatkärra lämplig för Ex-zon 1, 2 IIA, IIB.

– Mekaniskt alstrade gnistor och statisk elektricitet är vanliga antändningskällor vid industribränder. Särskilt vid arbete i Ex-zoner är det viktigt att tänka på att all utrustning som används i riskzonen ska vara avledande, så att riskerna för statisk elektricitet undanröjs, säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

Ergonomiskt utformad fatkärra

Nya fatkärran Secu Comfort är konstruerad för en maximal belastning på 350 kg. Användaren behöver enbart använda en kraft på 200 Newton (motsvarande ca 20 kg) för dessa lyft. En avancerad styrspak möjliggör sålunda att varken urkraft eller lyftutbildning behövs för säkra lyft och transport av fat. Internationella direktivet ISO 11228-1 ger ett styrvärde på 250 N för frekvent lyftning, förflyttning eller transport för att undvika hälsorisker för användaren. DENIOS fatkärra Secu Comfort är utvecklad för att ligga under detta värde och stöder därför aktivt ergonomisk hantering av fat på arbetsplatsen.

– Vid utformningen av Secu Comfort har vi tittat mycket på arbetssäkerheten. Med vår fatkärra sliter du inte på kroppen i onödan samtidigt som risken för ohälsa, olycksfall och spill på arbetsplatsen minskar säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

Passar stål- och plastfat i olika storlekar

Fatkärran Secu Comfort kan flexibelt användas för fat från 60 till 220 liter, eftersom fathållaren är justerbar i höjd. Fatkärrans chassi har robust konstruktion, tillverkat av stål samt rostfritt stål och är pulverlackerad i röd färg. Massiva gummihjul säkerställer jämn transport inom fabriken. Som med de flesta produkter inom kategorin fathantering, lämnar DENIOS 5 års garanti.

– Målet är att förenkla fathanteringen och kemikalieförvaringen för våra kunder. Secu Comfort är ett bra exempel på när ingenjörsglädje och produktutveckling blir till nytta för kunderna, avslutar Linus Jacker.

Beställ ditt eget exemplar direkt i shoppen!

Köp ex-klassad fakärra här

Secu Comfort för ex-zoner har artikelnummer: 250280W