DENIOS lanserar kontaktlöst testcenter för Coronavirus

Den pågående Corona pandemin har lett till att flertalet testcenter har inrättats i Europa. För att minska spridningen av viruset och förhindra kontakt mellan testpersonal och patienter lanserar DENIOS det första mobila testcentret som möjliggör kontaktlösa tester av Covid-19.

Corona testcenter för kontaktlös provtagning

Corona testcenter utifrån. Testcentret kan köras på lastbilsflak.

Färdigutrustat för omedelbar driftsättning

DENIOS som arbetar med miljö- och arbetssäkerhet har vidareutvecklat sitt tekniska säkerhetsrum till ett testcenter för virus. Testcentret är en mobil container, inredd med en patientdel och en del för sjukvårdspersonal som är åtskilda med en vägg försedd med ett mottagningsfönster. Provtagningen börjar med att patienten först desinficerar händerna och sedan kommer in till patientdelen. Därefter påbörjas provtagning helt utan kontakt mellan patient och provtagare.

– Tack vare att testcentret enkelt kan förflyttas med en lastbil kan åtgärderna mot virusbekämpningen mobiliseras till orten där de behövs bäst, säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

Fokus på funktionalitet och säkerhet

Testcentret placeras på en plan, stenlagd yta (t ex betong, asfalt). Dörrarna är låsbara och utformade med ett system som drivs från provtestnings personalen. Båda ingångarna har en ramp. Patientdelen rymmer max 3 personer (men antalet personer styrs naturligtvis av Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer). För att minsta smittspridning av virus mellan containerns olika delar, råder ett undertryck i patientdelen.

Utrustat med teknisk ventilation, värme och första-hjälpen kit

De båda rummen värms upp separat. Frånluftssystemet styrs med en teknisk ventilation och går ut via taket. Som standard är testcentret utrustat med ett arbetsbord i personaldelen, sittplatser, ett första hjälpen-kit med ögontvätt och en förinstallerad diskbänk (inlopp och utlopp utanför). I patientdelen ingår grundläggande utrustning. Ytterligare utrustning finns tillgänglig på begäran. Alla ytor är skarvfria och lätta att rengöra. Fönsterlåset manövreras av personalområdet. Strömförsörjning sker via en extern central (CEE enligt IEC-60309).