DENIOS erhåller världskänt hållbarhetscertifikat.

DENIOS har för tredje året i rad erhållit EcoVadis silvermedalj för sitt utmärkta arbete inom miljö, anställningsförhållanden och mänskliga rättigheter samt rättvisa affärsmetoder och hållbar upphandling. Företaget som under 30 år tillverkat produkter för säker hantering, lagring och förebyggande av olje och kemikalieläckage har minskat energibehovet med 25% trots ökad produktion.

DENIOS erhåller världskänt hållbarhetscertifikat

– Kraven från våra kunder kring hållbarhet har ökat kraftigt de senaste åren. Företag som arbetar med kemikalier och miljöfarliga ämnen vill vara säkra på att de arbetar med ansvarsfulla partners. Enbart de som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor har en plats på listan som leverantör till läkemedelsföretag och stora kemiföretag som BASF, Bayer och Evonik, säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

Den oberoende granskningsorganisation EcoVadis har som syfte att stödja företagens miljömässiga och sociala praxis genom omfattande inspektioner av produktions- och leveranskedjor från en hållbarhetssynpunkt. Organisationen styrs i detta avseende av de 10 grundläggande principerna i FN:s Global Compact. Leverantörer från 110 länder bedöms enligt mer än 150 inköpskategorier och 21 CSR kriterier och varje år rapporterar de om vilka framsteg som har gjorts. Enligt denna metod har DENIOS för tredje gången i rad tilldelats EcoVadis Silver certifiering.

Klimatvänlig produktion av spillskydd

Under flera år har DENIOS satsat på energieffektiva byggnader och produktionsprocesser. Förnybar energi, värmeåtervinning och vattenrening är åtgärder som länge varit standard. Trots en ökning av produktion och administrativa områden har energibehovet per kvadratmeter redan minskats med 25%. Förutom krav på miljövänlig tillverkning, användning och bortskaffande av produkter, inkluderas även sociala och miljömässiga standarder som EcoVadis kontrollerar regelbundet på plats.

– Framtiden i en globaliserad värld hör till de företag som tänker och agerar på ett värdeorienterat sätt i sitt dagliga arbete. Faktumet att vi är bland de företag med bäst CSR prestation visar att vi är på rätt väg, avslutar Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

Läs mer om DENIOS spillskydd>>