DENIOS AB och Kammarkollegiet ingår nytt ramavtal.

DENIOS AB har tecknat ett ramavtal med Kammarkollegiet gällande brandsäkra skåp inom offentlig sektor. Omfattningen gäller säkerhetsskåp för brandfarliga vätskor, säkerhetsskåp för gasflaskor samt tillbehör med koppling till delområdet.

DENIOS AB och Kammarkollegiet ingår nytt ramavtal.

För samtliga framtida inköp av utrustning väljer Kammarkollegiet att uppfylla MSB:s rekommendationer från 2014 gällande förvaring av brandfarliga vätskor och gas. DENIOS var leverantören som uppfyllde samtliga krav gällande kvalité, leverans, pris och kreditvärdighet.

– Det är helt klart en kvalitetsstämpel att kammarkollegiet väljer DENIOS som leverantör till sina egna statliga myndigheter, säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

Med DENIOS skåp möjliggörs förvaring av brandfarliga vätskor och gas direkt vid arbetsplatsen. Skåpen garanterar en säker förvaring, för medarbetare såväl som verksamhet och miljö, samtidigt som myndigheternas krav uppfylls.

Läs mer om DENIOS brandsäkra kemikalieskåp