Brandklassat kemikalieskåp med glasdörr

BaseLine erbjuder säker och effektiv lagring av mindre mängd brandfarliga kemikalier. Hyllorna, som går att dra ut, fungerar som uppsamlingskärl samtidigt som hela skåpets volym används på ett effektivt och platsbesparande sätt. Glasdörrarna ger en snabb överblick av innehållet i skåpet.

 

 

Brandsäkerhet enligt standard SS-EN 14470-1

Vid förvaring av aerosoler, lim, lack eller andra brandfarliga ämnen på arbetsplatsen skall skadebegränsande åtgärder vidtas så att följderna av en brand eller explosion begränsas och risken för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom minimeras, säger Linus Jacker, VD på DENIOS AB. Brandskåp Baseline ger säker och lagenlig lagring av brandfarliga vätskor med 30 minuters brandskydd enligt SS-EN 14470-1 och uppfyller MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) senaste rekommendationer från 2014, gällande förvaring av brandfarliga vätskor och gas. Med standard SS EN 14470-1 erbjuds den högsta säkerhet som marknaden erbjuder.

Låsbart och ventilerat brandskåp

Brandskåpen är utrustade med en frånluftsanslutning (diameter 75 mm) på skåpöversidan anpassad för anslutning till frånluftsfläkt. Skåpen är även godkända för drift utan teknisk ventilation under förutsättningen att förpackningarna är fabriksförslutna och kemikalierna inte avger ångor. De lättgående dörrarna stannar i valfri vinkel och stängs automatiskt vid brand. För att förhindra obehörig åtkomst kan dörren låsas med profilcylinderlås (kan användas i låssystem). Som tillval till skåpen finns en underkörningsbar sockel som förenklar förflyttning.Den som hanterar brandfarliga varor är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga, hindra och begränsa brand. Med våra skåp erbjuds en förvaring som lever upp till krav från myndigheter och försäkringsbolag, avslutar Linus Jacker på DENIOS.