5 tips för lyckad sanering

Läckage och spill ingår i arbetet med kemiska vätskor. Hur spillet hanteras är däremot helt avgörande för arbetssäkerheten, miljön och effektiviteten på arbetsplatsen. Många av våra kunder är vana vid granulat som saneringsmedel. Det är synd tycker vi då granulat bidrar till både resursspill och tidsspill vid sanering.

Nedan har vi listat 5 fördelar med absorbenter för en lyckad sanering.

Tips för en lyckad sanering

1. Spara tid på städning 

Slipp damm och smuts på maskiner och arbetsplatser genom utstrött granulat. DENSORB absorbenter håller ihop även vid full absorption och är lätta att ta upp för avfallshantering och du slipper städa i onödan.

2. Smidigare hantering

Absorbenter väger mindre än granulat, därför sparar du pengar på frakter från fabrik och till destruktion samtidigt som du får en smidigare hantering in-house.

3. Billigare och enklare destruktion

Tack vare den låga vikten och den höga uppsugningsförmågan bidrar DENSORB absorbenter till lägre avfallshanteringskostnader än granulat och vanliga absorbenter.

4. Kostnadseffektiv användning

Rätt absorbent, på rätt plats, i rätt mängd. Inget resursslöseri här. Absorbenter finns i många utföranden så som ark, rulle, orm, läns & kuddar förpackade i praktiska dispenseboxar, spillkit, spillväskor och vagnar.

5. Ökad säkerhet

Med rätt absorbent slipper du oönskade kemiska reaktioner. Det är lättare att plocka upp och städa efter en använd sorbent kontra att sopa upp utspritt granulat. Även en potentiell halkrisk undviks.

Hur förberedd är du inför en situation med utspilld olja eller kemikalier?

Vi är din partner inom hantering, förvaring och sanering av kemikalier med syftet att skydda människa, miljö och verksamhet från risker.
Vi hjälper er som företag att garantera medarbetarna en säker arbetsplats vid hantering av farliga ämnen.

Var med tillsammans med DENIOS och säkra miljön för framtiden, kontakta våra säkerhets- och spillskyddsrådgivare idag! Ring 036-39 56 60 eller maila info@denios.se

Love,

Elina, på DENIOS

I tjänst för miljön.