Kundanpassad miljöcontainer och containeranläggningar

Miljöcontaineranläggning

För moderna företag är en ansvarsfull hantering av kemikalier och skyddande av vår miljö en grundläggande förutsättning och viktig framgångsfaktor.

Speciellt för lagring av stora mängder av miljöfarliga ämnen eller brandfarliga ämnen blir kraven på lagringssättet mer och mer komplex, så även lagen och förskrifterna.

Miljöcontainer som arbetsstation

Det har blivit allt vanligare att integrera en miljöcontainer i befintlig verksamhet genom att skapa en arbetstation så som måleriverkstad, lackeringsverkstad eller doseringsstation. På detta sätt kan färger, lacker samt kemikalier förvaras brandsäkert samtidigt som säkerheten för anställda ökar.I 30 år har DENIOS utvecklat, producerat och monterat kundanpassade lösningar för lagring av kemikalier och brandfarliga ämnen enligt förskrifter och lagar. DENIOS erbjuder möjligheten till helt kundanpassade lösningar för att möta de allt mer förändliga behoven från kunder och lagstiftning.

Genom den modulära uppbyggnaden av DENIOS miljöcontainer Hyllager, antingen med brandskydd och/eller med isolering,  kan du tack vare ett omfattande tillbehörssortiment hitta en lösning som uppfyller dina krav. Några exempel:

  • Ventilation vid lagring av brandfarliga vätskor
  • Brandskydd inifrån- och utifrån
  • Isolering, i kombination med uppvärmningssystem eller kylanläggning, för lagring vid exakt temperatur

Vilken Miljöcontainer vill du läsa mer om?

Miljöcontainer

Brandklassad Miljöcontainer