Isolerad och frostfri miljöcontainer

Isolerad och frostfri miljöcontainer

När företag lagrar stora mängder av miljöfarliga kemikalier, för att hålla inköpskostnaderna nere, krävs ett lagersystem med uppsamlingskärl enligt miljöbalken. En isolerad miljöcontainer från DENIOS AB uppfyller dessa krav samtidigt som en ny innovation ger jämn temperaturfördelning i hela containern. De är optimalt anpassade för lagring av fat på kemi- eller europallar, för IBC och även för lagring av liggande fat.

Värmeelement håller värmen i miljöcontainern

Uppvärmningen av miljöcontainrarna sker genom värmeelement med kamflänsrör, som monteras vid den bakre väggen av containern på genomskjutningsspärrarna. Denna position skyddar värmeelementen från skador när containern lastas och lossas. Värmelementen är utrustade med integrerad eller separat styrning, som aktiverar dem när den lägsta inställda temperaturen har nåtts.

Innovativ fläkt garanterar en jämn temperatur i miljöcontainern

Genom konvektionen av den varma luften mot containertaket var man tidigare tvungen att höja värmeeffekten i containerna. Ofta kunde man fastställa temperaturskillnader på de olika lagernivåerna. En innovation från DENIOS AB avhjälper den saken:


På systemcontainrar med två inställningsområden installeras en fläkt mellan lagerområdena. Denna tar upp den uppvärmda luften i takområdet och leder den målinriktat in i containerns uppsamlingskärl. Luften fördelar sig nu över den hela ytan på de nedre lagernivåerna och stiger genom naturlig konvektion upp över det allt lagergodset. På så sätt uppnår man en jämn temperaturfördelning i hela containern, speciellt när dubbelt djup eller tre lagernivåer används.

Anpassad för:
Gesundheitsgefährdend

Populära modeller av isolerad och frostfri miljöcontainer?


Projektplan för containerlösningar:

Behovsanalys
Behovsanalys
Projektering / Konstruktion
Projektering / Konstruktion
Produktion
Produktion
Idrifttagande
Idrifttagande
Dokumentation
Dokumentation