Påkörningsskydd


Ladda produkter

Sortera efter
1 till 36 från 127
Visa
Per sida
Påkörningsskydd

Pollare

Skydda inventarier, byggnader och människor med påkörningsskydd från DENIOS, finns för inom- och utomhusbruk. Vi erbjuder pollare, skyddsbyglar, skyddsbalkar som stoppar gaffellyftvagnar och truckar. Påkörningssbalkarna skyddar maskiner, kopplingsskåp och säkerhetsinrättningar m.m. Alla kemikalier som är uppställda i en produktionslokal bör förses med påkörningsskydd om risk för påkörning finns. Påkörsningsskydd är extra viktigt om flytande kemikalier förvaras och om förpackningen är sårbar tex en Big Bag. Filtrera ovan för att hitta rätt påkörningsskydd för dina behov.Påkörningsskydd_in_action

Vad säger lagen om påkörningsskydd?

Truck är det arbetsredskap som orsakar flest anmälda arbetsolyckor enligt arbetsmiljöverket. Även antalet olyckor med skadade hyllställ och pelarstolpar medför stora kostnader för företagen varje år. I Arbetsmiljöverkets författningssamling med beteckningen AFS 2006:4, under punkten A 3:2 finns kravet att
”Om påkörning kan medföra risker skall det finnas påkörningsskydd".
Finns kemikalier uppställda i produktionslokalen bör dessa förses med påkörningsskydd om risk för påkörning finns. Påkörningsskydd är extra viktigt om flytande kemikalier förvaras och om förpackningen är sårbar.

Hur ska jag tänka för att få en säker kemikalielagring?

Påköring av tankar, continrar m.m kan leda till utsläpp. Plats ska därför alltid väljas så att risken för påkörning minimeras. Detta gäller oavsett vilken mängd kemikalier som lagras eller om lagringen endast är tillfällig. Där det finns risk för påkörning, t ex. passerande trafik av lastbilar, truckar, personbilar m.m ska påkörningsskydd alltid anordnas. Även fat och ibc som står i en invallning kan behöva förses med påkörningsskydd om det finns risk att behållarna kan skadas vid en påkörning. Vid utformning av ett påkörningsskydd ska hänsyn tas till såväl den löpande verksamheten som framkomlighet vid sanerings- och räddningsinsatser.


Påkörningsskydd för hörn

Denios erbjuder påkörningsskydd för hörn eller självhäftande hörnskydd. Det självhäftande hörnskyddet i form av profil- och kantskydd höjer säkerheten på arbetsplatsen och signalerar farokällor på maskiner, fordon och i passager. Kan användas inomhus och utomhus. Hörnskyddet är idealiskt för skydd av hyllstolpar, hörn och genomfartsområden.

Påkörningsskydd bygel

Påkörningsskydd typ bygel av gjutstål tål hög belastning och har integrerat underköningsskydd. Som skyddssystem av stabil stålkonstruktion används påkörningsskyddsbyglar för säkring av känsliga områden.

påkörningsskydd_bygel

Påkörningsskydd balk

Tack vare påkörningsskyddsbalkarnas låga konstruktion kan ett område skyddas och samtidigt vara tillgängligt. Påkörningsskydd som effektivt skyddar maskiner, kopplingsskåp och säkerhetsanordningar mot påkörningsskador.

Pollare påkörningsskydd

För avgränsning och säkring av trafikstråk och genomfarter eller som påkörningsskydd för maskiner, hyllor, pelare eller byggnadshörn används påkörningsskydd typ pollare.
De varmförzinkade stålkonstruktionerna är lämpliga för inomhus- och utomhusbruk. Signalfärger i gul och svart förstärker säkerhetsaspekten. Beroende på användningsområdet kan pollarna antingen fixeras i marken eller på betong.