Information om användning av vår Facebook-sida

Vi har en offentlig profil på det sociala nätverket Facebook.
Till följd av EU-domstolens aktuella beslut AZ C-210/16 från 2018-06-05 som gör att vi tillsammans med Facebook ansvarar för vår så kallade Facebook-fansida vill vi härmed informera dig om hur dina personuppgifter behandlas. Du kan läsa beslutets ordalydelse här.

 

1. Allmän information gällande behandling av personuppgifter

När du besöker en Facebook-sida kan ditt användarbeteende analyseras i detalj. Du aktiverar dataskyddsrelaterade behandlingsprocesser även när du besöker vår Facebook-sida.
Om du är inloggad på ditt Facebook-konto när du besöker vår Facebook-sida kan Facebook koppla besöket till ditt användarkonto. Dina personuppgifter kan dock eventuellt även samlas in även om du inte är inloggad, eller om du inte har ett Facebook-konto.

 

2. Användning av insights och cookies

Uppgifterna samlas i regel in med hjälp av cookies som sparas i din slutenhet eller genom registrering av din IP-adress.

Vi använder funktionen Insights från Facebook på vår Facebook-sida och erhåller på så sätt anonymiserad statistik om användarna. Den cookie som sparas av Facebook i din enhet förblir aktiverad under en längre tid om du inte raderar den och innehåller användarkoder som kan jämföras vid användning av andra webbplatser.
De uppgifter som sparas i cookie-filerna behandlas av Facebook och jämförs med andra uppgifter som Facebook erhåller när du besöker andra webbplatser. Därigenom kan Facebook skapa en användarprofil som innehåller dina preferenser och intressen. Den används för att visa dig relevant reklam. Mer information om hur Facebook använder cookies finns i Facebooks cookie-policy.

Vi ber om förståelse för att vi inte kan kontrollera alla Facebooks behandlingsprocesser. Alltså måste du i så fall söka information på motsvarande informationssida på Facebook.

 

3. Ansvar

Som Facebook-sidans operatörer ansvarar vi för sidan tillsammans med Facebook (Facebook Ireland Ltd.) enligt artikel 4.7 i dataskyddsförordningen (GDPR). Trots vårt gemensamma ansvar har vi ingen möjlighet att påverka alla Facebooks databehandlingsförfaranden.
Lagstiftningen i Facebooks användarvillkor gäller samt övriga villkor och bestämmelser som anges där.

 

4. Behandlingens syfte

Syftet med vår behandling av personuppgifter enligt artikel 5 i GDPR är att förbättra marknadsföringen av våra produkter och tjänster. Dessutom vill vi erhålla den information som Facebook sammanställer baserat på besök på vår Facebook-sida. På så sätt får vi insikter som gör det möjligt för oss att sprida vår reklam på ett mer målinriktat sätt och med exaktare innehåll. Vi hoppas att vi på så vis kan väcka våra kunders intresse utan att irritera den enskilda användaren med ointressant reklam.
Den statistik som sammanställs av Facebook skickas endast i anonymiserat format till oss och vi har inte tillgång till de uppgifter Facebook samlar in.

 

5. Rättslig grund och berättigat intresse

Vi använder Facebooks tjänster för att öka vår närvaro på nätet, vilket utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 f GDPR. Facebooks analysprocesser baseras ev. på andra rättsliga grunder, t.ex. medgivande enligt artikel 6.1 a GDPR.

 

6. Överföring av personuppgifter

Vi vet inte om de uppgifter som samlas in av Facebook även behandlas utanför EU. Facebook är dock certifierat enligt dataskyddsavtalet Privacy Shield och är skyldiga att följa EU:s dataskyddsstandarder.

 

7. Din rätt att göra invändningar

Som användare av vår Facebook-tjänst kan du hävda din rätt till information, rättelse, radering, begränsad behandling, dataöverföring och att inge klagomål både gentemot oss och Facebook.

 

8. Definition av gemensamt ansvar

Även om vi ansvarar för databehandlingen gemensamt med Facebook har vi ingen möjlighet att direkt påverka hur uppgifterna behandlas av Facebook eftersom vår Facebook-sida är en integrerad del av Facebook-plattformen. Alltså kan endast Facebook vidta omedelbara åtgärder för att skydda dina personuppgifter samt ge information om detta skydd. Vi står dock gärna till tjänst om du har frågor.

 

9. Lagringstid för personuppgifter

Vi raderar uppgifter som samlats in direkt av oss så snart syftet med insamlingen bortfaller eller om du begär att vi raderar uppgifterna eller återkallar ditt ev. medgivande till att vi får spara uppgifterna. De cookies som sparas på din slutenhet lagras där tills du själv raderar dem.

Vi har dock ingen möjlighet att påverka lagringstiden för uppgifter som Facebook sparar i eget syfte.

 

10. Mer information

Våra kontaktuppgifter och information om dina rättigheter gentemot oss samt om hur vi behandlar personuppgifter finns i dataskyddspolicyn på vår webbplats.

 Mer information om hur Facebook behandlar dina personuppgifter finns här: Direktiv om integritet.
Du kan när som helst ändra dina reklaminställningar på ditt Facebook-användarkonto. Klicka på följande länk för att göra det.