Brandklassad gasförvaring


Ladda produkter

Sortera efter
1 till 36 från 36
Visa
Per sida
Brandklassad gasförvaring

Brandsäkra skåp

DENIOS tillverkar brandklassade skåp för gas, gasol och brandfarliga ämnen både för inomhusbruk såväl som utomhusbruk. Brinnande gas har en mycket hög temperatur och för att få en bra skyddsnivå ställs extra höga krav på skåpen. DENIOS skåp är certifierade enligt SS- EN 14.470-2 och garanterar att hålla temperaturer under tillåtna värden. Detta garanterar optimal brandskydd och maximal säkerhet för gasflaskor.

Välj mellan 30 minuter och 90 minuter brandbelastning. Antalet gasflaskor och hur många liter, samt storlek och om det ska vara enkeldörr eller pardörr. Filtrera ovan för att hitta rätt produkt för dina behov.

Regler och krav för gasflaskor läs mer

Hur ska gasflaskor förvaras?

Gasflaskor måste skyddas mot kraftig uppvärmning, som i annat fall kan ge gasläcka, vilket leder till att gasflaskorna exploderar. Därför är lagenlig och korrekt förvaring extremt viktig. DENIOS produkter för förvaring av gasflaskor uppfyller alla grundläggande krav på ett tillförlitligt sätt.

Förvaring av gas i arbetsutrymmen

Vill du förvara gasflaskor i arbetslokaler, måste du vidta särskilda försiktighetsåtgärder gällande brandskydd. DENIOS gasskåp, för en brandsäker förvaring av gasflaskor i arbetsrum, erbjuder certifierad säkerhet. De är certifierade enligt SS- EN 14.470-2 och garanterar att hålla temperaturer under tillåtna värden. Detta garanterar optimal brandskydd och maximal säkerhet för gasflaskor.

Gasskåpet kan - beroende på modell och behov -utrustas med tillbehör så som frånluftsanslutning (NW75) ovanpå skåpet, monteringsskenor, armaturer och rullande ramp för enkel och säker arbetsmiljö. Hjälpmedel för att kompensera för ojämna golv, skenor och hyllor finns som tillval.

DENIOS skåp för gasförvaring uppfyller SÄIFS 1998:7 (Spränginspektionens föreskrifter för förvaring av brandfarliga gaser i publika lokaler- skolor, restauranger mm.) Hos DENIOS hittar du ett passande skåp för dina specifika behov.


Brandmotstånd i 90 minuter

Sedan många år tillbaka har man i Europa etablerat klassificering EI 90 för förvaring av brandfarliga vätskor och nu finns samma säkerhetsnivå för förvaring och uppställning av gasflaskor. Detta kan tyckas vara självklart då faran med gasflaskor minst kan jämföras med faran för brandfarliga vätskor.

Dessutom nämns räddningstjänst/brandkår som ett uttryckligt skyddsmål. Standarden förutsätter att det finns tillräckligt med tid för personalen att lämna byggnaden. Det skall också finnas tillräckligt med tid för brandkåren att få kontroll på branden.

Brandklassade gasskåp för placering utomhus uppfyller standarden SS EN 13501-2 och tack vare hög säkerhetsgrad kan skåpen därmed placeras direkt intill annan byggnad.

DENIOS Gasskåp för lagring och förvaring av gasflaskor är konstruktionstestade enligt de ökande testkraven i standarden SS-EN 14470-2 med rekommenderat brandmotstånd EI90. Varje typ och modell är testade och godkända av ackrediterat testinstitut och ett tredjeparts certifikat medföljer.

DENIOS har 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning inom miljösäker hantering och lagring av gasflaskor och erbjuder framtidens brandskydd enligt internationella krav.

Vill du ha hjälp med att välja rätt produkt? Använd dig av hjälpen i vår webbshop eller ring 036-39 56 60 och tala med våra säkerhetsrådgivare - Vi ger dig gärna råd för en ansvarsfull hantering av farliga ämnen.

Ta vara på utbudet och kunskapen hos en tillverkare. 

SS-EN 14470-2 Skåp för brandfarlig gas

För att uppnå säker lagring av gas, gasol och brandfarliga ämnen rekommenderades tidigare utomhusförvaring. Ofta är det inte möjligt då det medför ökade kostnader och merarbete. Senaste SS-EN standarden möjliggör säker och smidig hantering av gasflaskor inomhus såsom på laboratorier, skolor och företag.

För att bli godkänd enligt SS-EN 14470-2 krävs att varje typ och storlek på gasskåp måste genomgå ett brandkammartest på ett ackrediterat testinstitut. Under brandkammartestet kontrolleras att:

  • Temperaturen i gasskåpet inte överstiger 50 K någon gång under de 90 minuter testet pågår med temperaturer på mer än 1000°C i brandkammaren.
  • Under testet skall gasskåpet placeras med bakre väggen minst 100mm från testkammarens vägg.
  • Hela gasskåpet (sidor, dörrar, tak och bakre vägg) skall utsättas för samma upphettning under testet.
  • Brandens negativa påverkan på skåpets mått är begränsade till nedanstående angivelser under förutsättningen att endast ett mått är förändrat. Om gasskåpet har större förändringar än nedan angivna mått eller förändringar på två dimensioner godkänns det inte enligt SS-EN 14470-2.
  • Höjd max 100 mm
  • Bredd max 100 mm
  • Djup max 150mm
  • Gasskåpet skall klara krav på teknisk ventilation. Särskilt lättantändliga och giftiga gaser kräver luftväxling på upp till 120 gånger per timma
  • Gasskåpet skall levereras med tredjeparts certifiering s.k. declaration of conformity